ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту 2019

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка та бізнес-аналітика»
052 «Політологія» «Політологія»
07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування» «Облік, аналіз і аудит»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» «Менеджмент»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп'ютерні науки» «Комп'ютерні науки»
123 «Комп'ютерна інженерія» «Комп’ютерні системи та мережі»
124 «Системний аналіз» «Системний аналіз»
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи, технології та web-дизайн»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Технології машинобудування»
«Технології та устаткування зварювання»
«Комп’ютеризований дизайн процесів і машин»
132 «Матеріалознавство» «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»
133 «Галузеве машинобудування» «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів»
«Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»
136 «Металургія» «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»
«Комп'ютеризоване проектування процесів обробки матеріалів тиском»
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка»
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка міста та урбаністика»
«Економіка та управління підприємством»
07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування» «Облік і аудит»
«Оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» «Менеджмент»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп'ютерні науки» «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
123 «Комп'ютерна інженерія» «Комп’ютерні системи та мережі»
124 «Системний аналіз» «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи та технології»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Технології машинобудування»
«Технології та устаткування зварювання»
«Комп’ютеризоване моделювання процесів і машин»
133 «Галузеве машинобудування» «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів»
«Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання»
136 «Металургія» «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»
«Комп'ютеризоване проектування ресурсозберігаючих процесів обробки матеріалів тискома»
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
23 «Соціальна робота» 232 «Соціальне забезпечення» «Економіка та організація соціального забезпечення»

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
07 «Управління та адміністрування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінансова система та банківська справа»
073 «Менеджмент» «Менеджмент організацій та адміністрування»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Органічна хімія»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп'ютерні науки»
123 «Комп'ютерна інженерія» «Спеціалізовані комп’ютерні ситами та мережі»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Роботизовані та нано- технології сучасного машинобудування»
«Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»
133 «Галузеве машинобудування» «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання»
136 «Металургія» «Комп'ютеризоване проектування ресурсозберігаючих процесів пластичного деформування»
«Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня

Галузь знань Спеціальність Назва програми
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»