ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Дoнбаська державна машинобудівна академія

Центр дистанційної і заочної освіти

Центр дистанційної і заочної освіти (Центр ДЗО) Донбаської державної машинобудівної академії здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями «бакалавр» та «магістр» за заочною (заочно-дистанційною) формою. Навчальний процес проводиться безпосередньо в базовому навчальному закладі в м. Краматорську, а також у локальних центрах дистанційної і заочної освіти (ЛЦ ДЗО) в містах Донецької області – Дружківці та Костянтинівці.

В Центрі навчається майже 1000 студентів за 15 спеціальностями технічного, комп’ютерно-інформаційного та економічного напрямків.

Переваги навчання в Центрі ДЗО за заочною (заочно-дистанційною) формою:

 1. Можливість ефективно поєднувати трудову діяльність з якісним навчанням за заочно-дистанційною формою за обраною спеціальністю.
 2. Створення для студентів привабливих і зручних в організаційному плані умов навчального процесу, а саме:
  • можливість навчання в межах свого населеного пункту з мінімальною кількістю обов’язкових відвідувань академії;
  • можливість навчання з будь-якого місця, де є мережа Інтернет;
  • можливість навчання в будь-який зручний час (веб-ресурси для дистанційного вивчення навчальних дисциплін є відкритими для доступу цілодобово);
  • можливість оперативного отримання консультацій з боку провідних викладачів академії;
 3. Для студентів, які здатні організувати своє самостійне навчання за заочно-дистанційною формою - це можливість звести навчальний процес до відвідування академії лише один раз наприкінці навчального року, для складання підсумкової екзаменаційної сесії.
 4. У разі навчання на базі локальних центрів дистанційної освіти (в містах Дружківка, Костянтинівка, Добропілля та ін.) студенти можуть самостійно вивчати матеріал навчальних дисциплін з використанням елементів дистанційного навчання та (або) відвідувати настановні сесії на базі академії, згідно із затвердженим розкладом. Складання екзаменаційних сесій організовується на базі локальних центрів згідно із затвердженим в академії розкладом, за участю виїзних комісій з числа професорсько-викладацького складу академії або окремих викладачів, які викладають відповідні дисципліни.

Оголошення

31 березня 2020

До уваги студентів випускних груп бакалаврів заочної форми навчання (групи 17зт, 15-1з)! Заліково-екзаменаційна сесія (яка планувалася до проведення починаючи з 16.03.20, але у зв’язку з оголошенням карантину була перенесена) буде проведена з 7.04 по 17.04.2020 року в дистанційному режимі із застосуванням системи дистанційного навчання Moodle DDMA. Для складання студентами екзаменів (заліків) з кожної запланованої у розкладі сесії дисципліни, необхідно в системі MOODLE виконати 2-а етапи підсумкового контролю знань: - підсумкової контрольної роботи у форматі тестування; - екзаменаційної (залікової) роботи, дистанційний варіант якої передбачає надання студентом відповідей в системі MOODLE на теоретичні запитання чи практичні задачі переважно у форматі «есе» (для виконання цього в межах дистанційних курсів передбачено відповідний блок з назвою «Екзаменаційна (залікова)» робота). Перелік навчальних дисциплін, запланованих до складання у сесію, наведено в розкладі. Термін доступу до складання екзаменів (заліків) в дистанційному режимі не обмежується в датах, часі доби, але обмежується крайніми датами проведення сесії, тобто суворо в період з 7.04 по 17.04.2020 р.

Детальніше..
17 лютого 2020

Увага! Терміни відкриття доступу студентам для складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA: 1. Для студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в березні 2019-20 навч.р. (групи 17зт) – з 18.02.20р.; 2. Для студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в червні 2019-20 навч.р. (всі інші групи, крім 17зт) – з 20.04.20р. Починаючи з другого семестру 2019-20 навч.р. студенти допускаються до заліково-екзаменаційної сесії (складання письмових частин екзаменів, заліків) тільки при наявності позитивних балів за попередньо складені (до початку екзаменаційної сесії) контрольні роботи в системі Moodle.

Детальніше..
2 січня 2020

Увага! Починаючи з 02.01.2020 р. змінено розрахунковий рахунок для сплати за всі види навчання у ДДМА.

Детальніше..
6 грудня 2019

До уваги студентів 3-го курсу груп 17-зт, зазначених у розкладі! Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі). Окремі студенти, що зазначені у розкладі, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час поточних зимових сесій отримати атестацію з даних навчальних дисциплін. У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

Детальніше..
3 грудня 2019

Починаючи з другого навчального півріччя 2019-20 навч.року у навчальний процес за заочною формою повертається система дистанційного навчання Moodle: http://moodle.dgma.donetsk.ua У зв’язку з цим кожному студентові заочно-дистанційної форми під час екзаменаційної (настановної) сесій, що будуть проводитися згідно затвердженого розкладу у грудні місяці, необхідно особисто звернутись до Центру дистанційної та заочної освіти (ауд. 2332) для одержання логіну та паролю, необхідних для входу в особистий кабінет. Отримані Вами у минулому часі логіни та паролі не є дійсними! Про здійснення підписки на навчальні курси 2-го семестру та терміни відкриття доступу до тестових контрольних робіт буде повідомлено пізніше.

Детальніше..
25 листопада 2019

Повідомляємо про терміни екзаменаційної та настановної сесій у грудні 2019 року: - бакалаври всіх груп ІІІ курсу (групи 17-1зт) – з 7.12.19 по 24.12.19р. (довідка-виклик – 18 днів); - бакалаври всіх інших груп – з 7.12.19 по 21.12.19р. (довідка-виклик – 15 днів); - магістри (групи 19-1зм; 18-2зм – з 13.01.20р. (про кінцевий термін буде надано інформацію пізніше). Студентам, яким потрібна довідка-виклик на сесію на зазначений період необхідно звертатись для її одержання в ЦДЗО (ауд. 2332). В грудні ми працюємо по суботах з 8:00 до 13:00.

Детальніше..
27 серпня 2019

Шановні студенти, звертаємо Вашу увагу на особливості організації навчального процесу за заочно-дистанційною формою у першому семестрі 2019-20 навчального року: 1. Під час настановної сесії Ви повинні: - виконати навчальний план в аудиторному режимі за всіма запланованими у семестрі навчальними дисциплінами згідно розкладу сесії (лекції, практичні чи лабораторні заняття); - отримати у викладачів за кожною дисципліною в електронному вигляді необхідний навчально-методичний комплекс (конспект лекцій; методичні вказівки до практичних, лабораторних робіт, перелік питань до екзамену (заліку) та контрольної роботи; приклад білетів контрольної та екзаменаційної (залікової) письмових робіт; приклад відповідей на білети контрольної та екзаменаційної (залікової) письмових робіт; критерії оцінювання письмових робіт); - отримати у викладачів їхні особисті координати для здійснення консультування в дистанційному режимі протягом навчального семестру (E-mail, Skype та ін.). 2. Під час екзаменаційної сесії система складання студентом підсумкового контролю знань передбачає виконання ним письмових робіт виключно в аудиторному режимі, згідно затвердженого розкладу екзаменаційної сесії: - для екзаменаційної дисципліни – письмової контрольної роботи та письмової екзаменаційної роботи; - для залікової дисципліни – письмової залікової роботи. Під час складання підсумкового контролю знань з екзаменаційної дисципліни студент спочатку виконує письмову контрольну роботу, після чого викладач здійснює її перевірку або стислий захист; до другого етапу – написання письмової екзаменаційної роботи студент допускається в тому разі, якщо він отримав позитивну оцінку за контрольну роботу. Складання студентом підсумкового контролю знань з залікової дисципліни передбачає виконання ним тільки однієї письмової залікової роботи. Для студентів, що виявили бажання прослухати додаткові заняття перед складанням екзамену (заліку), викладач наприкінці часу, відведеного на додаткові заняття, організовує написання та прийом письмових контрольних робіт.

Детальніше..
19 серпня 2019

Про початок навчального процесу в першому семестрі 2019-20 навчального року: 1. Для бакалаврів усіх курсів заочно-дистанційної форми навчання, в тому числі бакалаврів 1-го курсу зарахування 2019р. - настановна сесія розпочнеться з 26.08.2019р. з 9:00. Для бакалаврів нового зарахування 26.08.2019 о 8:00 відбудуться організаційні збори (актова зала ДДМА (ІІ навч.корпус, 2-й поверх)). 2. Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 18-2зм) - настановна сесія розпочнеться з 26.08.2019р. з 9:00. 3. Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 18-1зм) – переддипломна практика та дипломування з 02.09.2019р. з 9:00 (за детальними інструкціями звертатись на випускову кафедру). 4. Для магістрів 1-го курсу заочно-дистанційної форми навчання зарахування 2019р. – настановна сесія розпочнеться з 07.10.2019р., слідкуйте за розкладом. Починаючи з 19.08.2019р. можна звертатись в Центр дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для отримання довідок-викликів на сесію, та практику (24.08.19 – неробочий день).

Детальніше..
19 серпня 2019

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту! Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших закладах вищої освіти та були відраховані не отримавши диплом, запрошуємо Вас на поновлення на навчання у ДДМА за заочно-дистанційною формою за відповідними спеціальностями. Термін подачі заяв на поновлення з 19 серпня по 30 вересня 2019 року. Телефон для довідок: 062-641-67-19.

Детальніше..
15 травня 2019

Термін початку літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 навчального року – з 10.06.2019 р. Слідкуйте за розкладом.

Детальніше..
8 квітня 2019

До уваги студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в червні 2018-19 навч. року! Доступ до складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA відкривається з 10…15 квітня 2019 року.

Детальніше..
8 квітня 2019

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» та будуть захищати кваліфікаційні дипломні роботи (проекти) в червні 2019 року: - магістри 2-го курсу (академічні групи 17-2зм); - бакалаври 5-го курсу звичайної та прискореної форм навчання (академічні групи 14-1з, 14-1зт)! Вам необхідно здійснити сплату вартості виготовлення освітніх документів (диплому, додатку до диплому, папки). Загальна сума сплати становить – 61,61 грн. Сплачувати необхідно в касі ДДМА (1-й корпус, 1-й поверх). Найбільш раціональним варіантом буде - сплачувати загальним списком всієї академічної групи. Квитанцію про сплату в обов’язкову порядку необхідно пред’явити інспектору в ЦДЗО.

Детальніше..
23 січня 2019

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, що були зараховані на навчання за освітнім ступенем «магістр» в грудні 2018 року, згідно із нижченаведеним переліком академічних груп: ОА-18-2зм; Ф-18-2зм; Мн-18-2зм; Пт-18-2зм; ПУА-18-2зм; КН-18-2зм; ЕСА-18-2зм Вам необхідно з’явитись в деканат ЦДЗО (ауд. 2332) для одержання персональних логіну та паролю, необхідних для Вашого доступу в особовий кабінет системи дистанційного навчання: http://moodle.dgma.donetsk.ua. Самостійна реєстрація студентів в системі не допускається!

Детальніше..
7 грудня 2018

До уваги студентів 5-го курсу груп 14-зт, зазначених у розкладі! Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі). Окремі студенти, що зазначені у розкладі, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час зимової екзаменаційної сесії (з 10.12 по 20.12.2018р.), згідно розкладу, отримати атестацію з даних навчальних дисциплін. У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

Детальніше..
30 листопада 2018

Повідомляємо про терміни екзаменаційної та настановної сесій у грудні 2018 року: - бакалаври всіх груп V курсу (14-1зт; 14-1з) – з 10.12.18 по 29.12.18р.; - бакалаври всіх інших груп – з 10.12.18 по 22.12.18р.; - магістри (групи 18-1зм; 17-2зм – з 8.01.19 (про кінцевий термін буде надано інформацію пізніше). Студентам, яким потрібна довідка-виклик на сесію на зазначений період необхідно звертатись для її одержання в ЦДЗО (ауд. 2332). В грудні ми працюємо по суботах з 8:00 до 13:00.

Детальніше..
9 листопада 2018

До уваги студентів 5-го курсу груп 14-зт, зазначених у списку! Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі). Окремі студенти, що зазначені у списку, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час зимової сесії, згідно списку, отримати атестацію з даних навчальних дисциплін. Станом на 9.11.2018р. у списку визначені дати та час проведення лекційних занять з таких дисциплін: - Історія України; - Екологія; - Українська мова; - Історія української культури. Відвідування даних навчальних занять для студентів, зазначених у списку, є обов’язковим. Для всіх інших дисциплін розклад консультацій та дати складання заліків (екзаменів) будуть визначені ближче до зимової екзаменаційної сесії. Слідкуйте за оголошеннями! У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

Детальніше..
7 листопада 2018

До уваги студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в грудні-січні 2018-19 навчального року! Доступ до складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA відкривається з 15.11.2018р. Студенти допускаються до заліково-екзаменаційної сесії (складання письмових частин екзаменів, заліків) тільки при наявності позитивних балів за попередньо складені (до початку заліково-екзаменаційної сесії) контрольні роботи в системі Moodle DDMA. У разі відсутності у Вашому профілі окремих дисциплін або відсутності доступу до тестових контрольних робіт, просимо Вас оперативно повідомляти про це на електронну пошту: dzo@dgma.donetsk.ua

Детальніше..
6 листопада 2018

Шановні студенти! Звертаємо Вашу увагу на графік навчального процесу перед зимовою заліково-екзаменаційною сесією 2018-19 навч.року: 1) 17.11.2018 (субота) та 24.11.2018 (субота) – аудиторні навчальні заняття для всіх академічних груп; 2) 1.12.2018 (субота) та 8.12.2018 (субота) – аудиторні консультації перед заліково-екзаменаційною сесією для всіх академічних груп. Детальний розклад занять та консультацій за зазначеними вище датами буде опубліковано на нашому сайті найближчим часом. Слідкуйте за розкладом!

Детальніше..
24 жовтня 2018

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» та будуть захищати кваліфікаційні дипломні роботи (проекти) в грудні 2018 року: - всі магістри 2-го курсу (академічні групи 17-1зм); - бакалаври 5-го курсу з повним терміном навчання (академічні групи ЕП-14-1з, ОА-14-1з, Мн-14-1з) Вам необхідно терміново (не пізніше 01.12.2018 р.) звернутись в Центр Дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для звіряння особистих даних, необхідних для замовлення та виготовлення документів про вищу освіту (при собі потрібно мати паспорт та довідку про ідентифікаційний номер). Кожному студенту, який випускається в грудні 2018р. також необхідно сплатити вартість виготовлення освітніх документів (диплому, додатку до диплому, папки). Загальна сума сплати – 60 грн. Сплачувати необхідно в касі ДДМА (1-й корпус, 1-й поверх). Найбільш раціональним варіантом буде - сплачувати загальним списком всієї академічної групи. Квитанцію про сплату в обов’язкову порядку необхідно пред’явити інспектору в ЦДЗО.

Детальніше..
24 жовтня 2018

Шановні студенти! Сповіщаємо про терміни початку зимової екзаменаційної сесії: - для всіх груп бакалаврів – з 10.12.2018р.; - для всіх груп магістрів – з 8.01.2019р. Детальний розклад екзаменаційної сесії буде розміщено на сторінці ЦДЗО не пізніше ніж за два тижні до початку сесії.

Детальніше..
10 вересня 2018

До уваги магістрів зарахування 2018 року (групи 18-1зм)! Протягом настановної сесії осіннього семестру Вам необхідно звернутись в ЦДЗО (ауд. 2332) для отримання логінів та паролів для доступу в систему дистанційного навчання: http://moodle.dgma.donetsk.ua

Детальніше..
3 липня 2018

Про початок настановної сесії першого навчального семестру 2018-19 навч.року. Для бакалаврів всіх курсів заочно-дистанційної форми навчання, в тому числі бакалаврів 1-го курсу зарахування 2018р. - з 27.08.2018р. з 9:00; Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 17-1зм, 17-2зм) - з 27.08.2018р. з 9:00;

Детальніше..
3 липня 2018

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту! Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших вузах та були відраховані не отримавши диплом про вищу освіту, запрошуємо Вас на поновлення на навчання у ДДМА за заочно-дистанційною формою за відповідними спеціальностями.

Детальніше..

Платформа дістанційної освіти Moodle встановлена на сервері, який отримано в рамках програми Tempus "DESIRE"