ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Нормативні акти

Управління академією та загальноорганізаційні питання

Положення про Вчену раду

Положення про конференцію ДДМА

Положення про Наглядову раду ДДМА

Положення про Методичну раду ДДМА

Положення прo факультет ДДМА

Положення прo вчену раду факультету ДДМА

Положення прo кафедру ДДМА

Колективний договір між адміністрацією і колективом ДДМА на 2018-2020 роки

Концепція стратегічного розвитку та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДДМА

Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу «Донбаська державна машинобудівна академія» на 2018-2020 роки

Стандарт академічної доброчесності ДДМА

Положення про порядок розрахунку кількості штатних одиниць ДДМА

Положення про порядок планування та обліку основних видів роботи

Правила внутрішнього розпорядку ДДМА

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ДДМА

Положення про комісію по трудових спорах ДДМА

Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

Положення про приймальну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в Донбаській державній машинобудівній академії (тимчасове)

ТИМЧАСОВЕ Положення про ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ І ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у Донбаській державній машинобудівній академії

Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДМА

Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА

Положення про атестацію в карантин

Положення про Дистанц. навчання в карантин

Положення про Практику в карантин

Положення про навчання студентів ДДМА за індивідуальним графіком

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення та реалізації освітніх програм ДДМА

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у ДДМА (тимчасове)

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у ДДМА

Положення про екзаменаційну комісію у ДДМА

Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів у ДДМА

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ДДМА

Положення про порядок визнання в ДДМА результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту

Відомості про працевлаштування випускників

Положення про організацію освітнього процесу за заочно-дистанційною формою з використанням системи дистанційного навчання Moodle DDMA у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про навчальний дистанційний курс і організацію освітнього процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в системі Moodle DDMA у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про Центр дистанційної і заочної освіти ДДМА

Положення про Локальний центр дистанційної і заочної освіти ДДМА

Положення про конкурс "Кращий винахідник"

Положення про конкурс "Академія - кращі імена"

Положення про конкурс на краще методичне забезпечення

Положення про конкурс на кращу веб-сторінку

Положення про конкурс навчально-методичних розробок

Положення про нагороди та почесні звання ДДМА

Положення про почесні звання

Науково-навчальна робота студентів. Наукове товариство

Положення про конкурс "Кращий студент"

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу

Положення про щорічний конкурс "Кращий студент у галузі науково-дослідної роботи"

Положення про роботу куратора

Положення про щорічний конкурс «Кращий студент у галузі науково-дослідної роботи в академії»

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про Раду молодих вчених

Виховна робота

Концепція національно-патріотичного виховання студентів ДДМА

Положення про Раду з виховної роботи ДДМА

Положення про відділ з виховної роботи ДДМА

Cтипендіальне забезпечення

Правила призначення та виплати стипендій у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про стипендіальну комісію ДДМА

НАКАЗ (стипендіальна комісія ДДМА 2020)

Кадрове забезпечення

Положення про атестацію працівників академії

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ДДМА

Положення про трудове змагання співробітників і підрозділів ДДМА

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ДДМА

Студентське самоврядування. Позанавчальна діяльність.

Положення про студентське самоврядування

Положення про старосту академічної групи ДДМА

Положення про студентський гуртожиток ДДМА

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу академії

Видавнича діяльність

Положення про редакційно-видавничу діяльність ДДМА

Положення про структурні підрозділи

Положення про науково-технічну бібліотеку ДДМА

Положення про бухгалтерську службу ДДМА

Положення про відділ кадрів ДДМА

Положення про відділ Технічних засобів навчання ДДМА

Положення про інформаційно-обчислювальний центр

Положення про навчальний відділ ДДМА

Положення про відділ роботи з іноземними студентами ДДМА