ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Нормативні акти

Управління академією та загальноорганізаційні питання

Положення про Вчену раду

Положення про конференцію ДДМА

Положення про Наглядову раду ДДМА

Положення прo факультет ДДМА

Положення прo вчену раду факультету ДДМА

Положення прo кафедру ДДМА

Колективний договір між адміністрацією і колективом ДДМА на 2018-2020 роки

Концепція стратегічного розвитку та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДДМА

Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу «Донбаська державна машинобудівна академія» на 2018-2019 роки

Стандарт академічної доброчесності ДДМА

Положення про порядок розрахунку кількості штатних одиниць ДДМА

Положення про порядок планування та обліку основних видів роботи

Правила внутрішнього розпорядку ДДМА

Положення про комісію по трудових спорах ДДМА

Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

Положення про приймальну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в Донбаській державній машинобудівній академії (тимчасове)

ТИМЧАСОВЕ Положення про ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ І ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у Донбаській державній машинобудівній академії

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДМА

Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА

Положення про навчання студентів ДДМА за індивідуальним графіком

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення та реалізації освітніх програм ДДМА

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у ДДМА (тимчасове)

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДДМА

Положення про екзаменаційну комісію у ДДМА

Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів у ДДМА

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок замовлення та видачи документів про вищу освіту

Відомості про працевлаштування випускників

Науково-навчальна робота студентів. Наукове товариство

Положення про щорічний конкурс «Кращий студент у галузі науково-дослідної роботи в академії»

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

про Раду молодих вчених

Виховна робота

Концепція національно-патріотичного виховання студентів ДДМА

Положення про Раду з виховної роботи ДДМА

Положення про відділ з виховної роботи ДДМА

Cтипендіальне забезпечення

Порядок призначення та виплати стипендіального забезпечення та інших форм матеріальної підтримки студентів, аспірантів, докторантів Академії

Положення про іменні (персональні) стипендії ДДМА

НАКАЗ (стипендіальна комісія ДДМА 2020)

Кадрове забезпечення

Положення про атестацію працівників академії

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ДДМА

Положення про трудове змагання співробітників і підрозділів ДДМА

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ДДМА

Студентське самоврядування. Позанавчальна діяльність.

Положення про студентське самоврядування

Функції Ради студентського самоврядування

Додатки до положения

Положення про Раду студентського самоврядування ДДМА

Положення про старосту академічної групи ДДМА

Положення про студентський гуртожиток ДДМА

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу академії

Видавнича діяльність

Положення про редакційно-видавничу діяльність ДДМА

Положення про структурні підрозділи

Положення про науково-технічну бібліотеку ДДМА

Положення про бухгалтерську службу ДДМА

Положення про відділ кадрів ДДМА

Положення про відділ Практичної підготовки, сприяння працевлаштування і стажуванню випускнинів

Положення про відділ Техничних засобіва навчання ДДМА

Положення про інформаційно-обчислювальний центр

Положення про навчальний відділ ДДМА

Положення про відділ роботи з іноземними студентами ДДМА