ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Путівник по Донбаській державній машинобудівній академії

1 (1).jpg

Студмістечко ДДМА з висоти пташиного польоту

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ (ДДМА) – це заклад освіти вищого рівня акредитації з правом підготовки іноземних громадян. Це відомий технічний виш як в Україні, так і в близькому і далекому закордонні. Відомий своїми науковцями, які надають інноваційні розробки на підприємства, і випускниками, які роблять підприємства, на яких працюють, успішними і конкурентноздатними.

СИМВОЛІКА ДДМА тобто Геральдичний символ, великий і малий Герби, Прапор і Гімн наведені на сайті Академії. У символіці віддзеркалюються сутність і місія ДДМА.

ДДМА має сучасну матеріально-технічну базу, що забезпечує проведення на високому рівні освітнього процесу і виконання наукових досліджень. Академія забезпечує здобувачам освіти хороші умови праці, побуту і відпочинку. У студентському містечку компактно розташовані 5 навчальних корпусів з їдальнями і буфетами для харчування всіх охочих, три студентські гуртожитки, стадіон, фізкультурно-оздоровчий комплекс і скеледром. У цьому ви переконаєтесь, коли уважно розгляните фотографії, які увійшли в цей ПУТІВНИК.

У ДДМА навчаються за денною, заочною, дуальною та дистанційною формами за трьома освітніми рівнями. Перший рівень – бакалавратура (4 роки), другий рівень – магістратура (1,5–2 роки) і третій рівень – аспірантура та докторантура (4 роки). Випускник кожного рівня має закінчену освіту, а саме бакалавра, магістра, на третьому рівні здобувач освіти, після захисту дисертаційної роботи, отримує наукову ступінь доктора філософії (раніше – кандидата наук), а надалі – захист дисертації наукового ступеня доктора наук.

Заохочується також неформальна та інформальна освіта. Якщо коротко про незвичну для вас форму освіти, то це самостійне вивчення окремих розділів науки, які не увійшли в навчальну програму. Докладніше про це вам розкажуть викладачі кожної дисципліни, яку ви будете вивчати.

Освітню підготовку здобувачів освіти забезпечує професорсько-викладацький склад, до якого входять 17,7% докторів наук, професорів та більше 65% кандидатів наук, доцентів. Підготовка фахівців відбувається на 4 факультетах та в центрі дистанційної і заочної освіти за 21 ліцензованою спеціальністю (47 сучасними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами). Центр дистанційної і заочної освіти здійснює навчання за всіма ліцензованими спеціальностями.

В аспірантурі здобувачі освіти навчаються за 11 спеціальностями, а в докторантурі – за 6 спеціальностями. Працюють спеціалізовані вчені ради з захисту з дисертаційних робіт.

За формами заняття у вишах поділяються на лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи. Лекційні заняття проводяться у великих світлих лекційних аудиторіях для кількох студентських груп, де забезпечується оволодіння теоретичним матеріалом.

2.jpg 3.jpg

Заняття в лекційних аудиторіях

Практичні й семінарські заняття проводяться в навчальних аудиторіях, як правило з однією групою. На цих заняттях засвоюється теоретичний матеріал під час розв’язання задач, виконання розрахункових завдань, а також відповідей і дискусій за темами, які вивчаються.

4.jpg 5.jpg

Семінарські заняття

Лабораторні роботи проводяться в лабораторіях кафедри, де є умови для виконання дослідів на спеціальному і промисловому обладнанні та виконання розрахункової та звітної частин роботи. Значна частина робіт виконується із застосуванням обчислювальної техніки.

Під час практичних, семінарських і лабораторних робіт студенти теоретичні знання трансформують у практичні уміння і навички.

6.jpg 7.jpg
9.jpg 8.jpg

Заняття в лабораторіях кафедр ДДМА

10.jpg 11.jpg

Заняття в одному з класів обчислювального центру. Заняття в комп’ютерному класі кафедри

Однією з найбільш ефективних форм навчальних занять є курсові роботи й проєкти та ділові ігри. Під час їх виконання, як правило, засвоюється більше 90% навчального матеріалу.

Здобувачі освіти під час навчання проходять кілька виробничих практик на промислових підприємствах і установах України. Метою виробничих практик є закріплення і поглиблення знань, отриманих у процесі вивчення теорії, та їх поповнення новою інформацією з виробництв, що діють. За високі результати в практичній підготовці на промислових підприємствах ДДМА у співдружності з Новокраматорським машинобудівним заводом двічі нагороджувалася золотими медалями на виставках «Освіта і кар’єра», які організовувало Міністерство освіти і науки разом з бізнесовими організаціями. А ректор КПІ, професор Михайло Згуровський, після знайомства з проведенням виробничої практики в ДДМА, зазначив: «Такий рівень співпраці вишів з промисловими підприємствами я бачив тільки в університетах Німеччини».


Навчання закінчується захистом кваліфікаційної роботи, державними іспитами або захистом дисертації на здобуття наукового ступеня.

12.jpg 13.jpg

Захист кваліфікаційної роботи Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Наукова інфраструктура ДДМА вибудовується на базі системи інноваційних центрів і лабораторій. Виконання наукових робіт є однією з головних складових підготовки здобувачів освіти. Інноваційні центри «Новітні матеріали, технології, обладнання в машинобудуванні», «Ресурсозберігаючі процеси та оснащення обробки тиском» та «Верстати з числовим програмним керуванням HEIDENHAIN» об’єднують найбільш ефективні наукові лабораторії Академії за напрямами «Технічні науки», «Математичні та природничі науки» і «Суспільні науки». Осередком інноваційної діяльності ДДМА є стартап-школа «Sikorsky Challenge Краматорськ». У співпраці з Програмою ООН з відновлення та розбудови миру в Академії функціонує ЦЕНТР ІТ РІШЕНЬ Донецької області.

46.jpg 15.jpg
45.jpg 14.jpg

Виконання наукових досліджень у лабораторіях кафедр

У навчальному просторі України ДДМА утримує високі позиції. У консолідованому рейтингу ЗВО України, до якого увійшли 250 вишів, а також у рейтингу за наукометричними показниками Scopus та за іншими рейтингами багато років підряд ДДМА знаходиться в перших третинах рейтингової таблиці. Кожного року рейтинги Академії від різних укладачів рейтингів оприлюднюються на сайті ДДМА і в різних засобах масової інформації.

Треба відзначити, що ДДМА в команді з 50 кращими вишами України, за розпорядженням Міністерства освіти і науки, брала участь в апробації і впровадженні європейської болонської системи навчання, за якою зараз працюють усі виші Україні.


В Академії всі питання, що стосуються студентського життя, узгоджуються зі СТУДЕНТСЬКИМ САМОВРЯДУВАННЯМ. Студентське самоврядування є головною студентською громадською організацією вишу, яка опікується питаннями праці, побуту й відпочинку здобувачів освіти. З цими креативними хлопцями й дівчатами вам треба познайомитись якнайшвидше, адже вони впливають на різні аспекти студентського життя. Так, комітет з організації освітнього процесу забезпечує аналіз ефективності реалізації навчального процесу, пропозиції щодо оптимізації розкладу іспитів і заліків; участь у розподіленні стипендій; проведення конкурсів, складання рейтингів.

Зазначимо, що до рейтингу здобувача освіти за навчання додається і рейтинг за наукову і громадську роботу, а також за участь у спортивному житті Академії. Ваша активна позиція заохочується. Про це ви прочитаєте в нормативних документах на сторінці СТИПЕНДІЯ.

Ви обов’язково познайомитесь зі сторінкою СТИПЕНДІЯ, де побачите свій рейтинг і рішення стипендіальної комісії про надання стипендії. До речі, до складу стипендіальної комісії входять і члени студентського самоврядування.

Роботою колективів художньої самодіяльності, організацією різних культурно-масових заходів опікується комітет культури і дозвілля. Докладно з роботою інших комітетів ви познайомитеся на сторінці студентського самоврядування.

Участь у роботі Ради студентського самоврядування надає здобувачам освіти навички керування колективами.

43-1.jpg 44.jpg

Робота Ради студентського самоврядування ДДМА

Інформування про роботу вишу, висвітлення новин освіти, досягнень студентів і професорсько-викладацького колективу ДДМА, молодіжної політики та інших актуальних питань життя Академії і країни забезпечує МЕДІАГРУПА «АКАДЕМІЯ», до складу якої входять редакції газети, радіо, телебачення та інтернет-редакція. Цей творчий колектив складається зі студентів, викладачів і співробітників вишу. Студенти, які кілька років працювали в редакції кореспондентами, фотокореспондентами, операторами верстки газети, відеомонтажу, монтажу звуку, ведучими радіо і телепрограм і навіть редакторами різних напрямів ЗМІ, фактично отримують, окрім основної, ще одну спеціальність – журналістика, що забезпечує їм перевагу на ринку праці.

16.jpg 17.jpg
18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg

Робота редакції медіагрупи «Академія»

Щоб бути обізнаними у всьому, що вас оточує кожного дня, обов’язково ознайомтеся з новинами й об’явами на першій сторінці сайту ДДМА, які формує медіагрупа «Академія». До речі, і цей путівник виконаний теж у цій редакції. Знайомтеся з номерами ГАЗЕТИ «АКАДЕМІЯ», яка стала першою інформаційною, науково-популярною, літературно-художньою газетою в Краматорську. Переглядайте відеоролики на каналах «ДДМА TV» – про життя Академії і «STUDIO НАШ ДІМ» – створеній разом з військовими і патріотами міста; та слухайте на перервах радіо «Академія» у всіх корпусах ДДМА. Робочий день в Академії починається з гімну України і гімну ДДМА. А з РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ і РОЗКЛАДОМ ДЗІВІНКІВ ви познайомитесь на сайті ДДМА, у соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram, а також у першому корпусі на першому поверсі біля приміщення диспетчерської.


Перший корпус ДДМА


Першокурсники тут зроблять перші кроки в навчанні, здобудуть знання з загально-інженерних предметів, іноземних мов і гуманітарних наук, відчують смак пошуку літератури в електронних і паперових каталогах бібліотеки, а також познайомляться з історією вишу в музеї ДДМА.

22.jpg

Перший корпус ДДМА

У першому корпусі працює РЕКТОРАТ, який керує всіма процесами всередині вишу і виконує зовнішні функції в напрямах освіти, науки, культури, спорту. У цьому корпусі знаходиться низка кафедр, важливих для студентів. А саме:

КАФЕДРА ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН. На цій кафедрі здобувачі освіти технічних напрямів навчання вивчать предмети: нарисна геометрія, інженерна графіка, теоретична механіка, теорія механізмів і машин, опір матеріалів і деталі машин.

Також у першому корпусі навчальний процес відбувається на кафедрах ФІЗИКИ і МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ.

На випускових кафедрах ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ, ХІМІЇ І ОХОРОНИ ПРАЦІ і ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК здобувачі освіти отримують теоретичні і практичні знання з вибраного фаху.


Значну площу другого поверху займає БІБЛІОТЕКА ДДМА.

23.jpg

Читальна зала бібліотеки ДДМА

Вона забезпечує широкий спектр інформаційних послуг за допомогою електронних сервісів та нових форм і методів обслуговування користувачів. У структурі бібліотеки з обслуговування читачів – 3 читальні зали на 250 посадкових місць із підключенням до Wi-Fi та 4 абонементи.

Книжковий фонд налічує кілька млн. одиниць книжок. Серед них монографії, підручники, навчальні посібники, брошури та методичні вказівки, написані професорсько-викладацьким складом і науковцями ДДМА.

24.jpg

Виставка наукових праць викладачів, аспірантів і студентів Академії

Одним зі спеціалізованих читальних залів є ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ. У ній відбуваються всі літературні й поетичні заходи, тематичні виставки книг, а також студентські громадсько-політичні заходи.

25.jpg

Літературна вітальня

На третьому поверсі знаходиться МУЗЕЙ ДДМА. У ньому можна познайомитись не тільки з історією Академії. Тут проходять засідання вченої ради ДДМА, наукові конференції та інші наукові й громадські заходи. А з ІСТОРІЄЮ КІІ-ДДМА всім здобувачам освіти треба неодмінно познайомитись на сайті ДДМА. У кінці сторінки наведені історичні статті, які розкривають багато аспектів життя Академії. Там же ви переглянете історичні фотографії про КІІ-ДДМА.

26.jpg

Конференція в музеї ДДМА

До складу музею входить ТВОРЧА ВІТАЛЬНЯ. У ній відбуваються зустрічі з діячами мистецтва, виставки образотворчого мистецтва здобувачів освіти, викладачів і співробітників Академії і творчі вечори. Сподіваємся, що скоро в експозиціях виставок творчої вітальні будуть і ваші твори мистецтва: фотографії, картини, вишивки, різьблення по дереву та інше.

27.jpg

Творчий вечір з народним художником України Іваном Базилевським і знайомство з його картинами

У рекреації перед музеєм розташований ПАНТЕОН СЛАВИ АКАДЕМІЇ – улюблене місце для фотографування на урочистих заходах.

47.jpg

Фото на пам’ять після отримання дипломів

2 (1).jpg 2 (2).jpg
2 (3).jpg 2 (5).jpg

Пантеон слави ДДМА

Тут золотими літерами занесені кращі викладачі, діячі науки і техніки, кращі декани факультетів, студенти і співробітники Академії. На видному місці знаходиться книга пошани викладачів і співробітників та книга пошани студентів. У них є записи ще з 1960-х років. Тут представлені фотографіями видатні науковці Академії. А поряд з великим Геральдичним символом ДДМА розташовані групові світлини студентів, які були гідні запрошення на Ректорський прийом. Ректор запрошує на прийом здобувачів освіти перед останнім актом у навчанні – захистом диплому. На прийомі лунають добрі настанови випускникам та відбуваються розмови з ректором і деканами про роки навчання. Багатьох студентів ректор давно знає особисто, тому що вони зустрічались під час заходів з нагородження за хороше навчання, досягнуті результати в науково-дослідній роботі, а також під час участі в науково-технічних конференціях на рівні з професорсько-викладацьким складом, на громадських заходах або спортивних змаганнях. Багатьом з них ректор вручав почесні відзнаки ще в період їхнього навчання. А на ректорському прийомі він вручіть їм останню відзнаку за час навчання – ПАМ’ЯТНУ МЕДАЛЬ УЧАСНИКА РЕКТОРСЬКОГО ПРИЙОМУ – як визнання заслуг під час навчання і вдалого старту в життя з вищою освітою.

28.jpg 42.jpg

Учасники Ректорського прийому з медалями

У першому корпусі також знаходиться низка важливих для студентів відділів і громадських організацій:

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ;

ОБ'ЄДНАНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ;

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ;

ВІДДІЛ З ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ;

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР;

АСПІРАНТУРА;

ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ;

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У ДДМА;

ВІДДІЛ КАДРІВ;

МЕДІАГРУПА «АКАДЕМІЯ»;

БУХГАЛТЕРІЯ.

Ці та інші відділи й служби забезпечують нормальне функціонування Академії.


Другий корпус ДДМА


Для студентів комп’ютерних, електромеханічних та фінансово-економічних спеціальностей тут пройдуть найкращі навчальні роки. Ви вже, напевно, познайомились з ПРИЙМАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, яка працює на другому поверсі, а під час прийому документів від абітурієнтів повністю задіює корпус №6. У другому корпусі працюють усі деканати факультетів.

29.jpg

Спортивне свято біля другого корпусу ДДМА

На першому поверсі знаходиться ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР. Могутня комп'ютерна база й сучасні програмні продукти дозволяють широке впровадження комп'ютерно-інформаційних технологій у всі сфери діяльності Академії. У всіх корпусах ДДМА є необмежений доступ до мережі «Інтернет», зокрема і в гуртожитках. За підтримки Міністерства освіти і науки України Академія отримує доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, а також до електронних книг та журналів Springer.

30.jpg

Кілька залів обчислювального центру

На другому поверсі працює деканат ФАКУЛЬТЕТУ МАШИНОБУДУВАННЯ (ФМ), на якому навчаються студенти наступних спеціальностей:

014 Середня освіта (Математика);

123 Комп’ютерна інженерія;

133 Галузеве машинобудування:

•  Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент та технології;

•  Підйомно-транспортні машини та робототехніка;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.


На третьому поверсі працює два деканати.

Деканат ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ Й ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ФАМІТ), на якому навчаються студенти спеціальностей:

122 Комп’ютерні науки;

124 Системний аналіз;

126 Інформаційні системи та технології;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.


Деканат ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ФЕМ), на якому навчаються студенти спеціальностей:

051 Економіка;

052 Політологія;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

073 Менеджмент;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво та торгівля;

232 Соціальне забезпечення;

281 Публічне управління та адміністрування.


На четвертому поверсі працює деканат ФАКУЛЬТЕТУ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ (ФІТО), на якому навчаються студенти спеціальностей:

017 Фізична культура і спорт;

102 Хімія;

131 Прикладна механіка:

•  Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин;

•  Зварювання і споріднені процеси та нанотехнології;

•  Прикладна механіка;

136 Металургія:

•  Комп’ютерно-інтегровані технології обробки матеріалів;

•  Ювелірне, художне та промислове литво.


Також у другому корпусі працюють випускові кафедри ФАМІТ, це:

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ;

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ.


Випускові кафедри ФЕМ, це:

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА;

ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ;

ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА;

МЕНЕДЖМЕНТУ.


Випускова кафедра ФМ:

АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧІХ ПРОЦЕСІВ.


І випускова кафедра ФІТО:

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ.


У цьому корпусі ви станете спостерігачами й учасниками заходів, які проходять в АКТОВОМУ ЗАЛІ і перед корпусом. Біля цього корпусу пройдуть спортивні та інші свята, які ви самі організуєте. А деякі свята Академія проводить на головній площі міста. Тому, у кого в душі є тяга не тільки до фізики, а й до лірики – колективи художньої самодіяльності чекають на вас.

А про розвиток художньої самодіяльності Академії ви прочитаєте в статті КРАМАТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ У СТІНАХ ТЕХНІЧНОГО ВИШУ (Частина четверта).

31.jpg 32.jpg

Урочисті заходи в актовому залі ДДМА

У ДДМА надають велике значення розвитку фізкультури і спорту. Стадіон ДДМА та інші спортивні споруди займають значну площу вишу. Спортивні зали обладнані в першому, другому і шостому корпусах. Серед них кілька залів для заняття фітнесом, зали для заняття важкою атлетикою та іншими видами спорту. У кожному гуртожитку є спортивні кімнати.

33.jpg 34.jpg

Спортивні зали ДДМА

У споруді фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК) проводяться спортивні заняття, тренування спортивних команд, а також змагання міського, державного й міжнародного рівнів.

35.jpg

Змагання з футболу у ФОК

Зі всіх вишів України тільки в ДДМА є унікальна спортивна споруда – скеледром. Він забезпечує тренування спортсменів зі скелелазіння й альпінізму і проведення спортивних змагань з цих видів спорту. У спортивних снарядах скеледрома відтворені всі складності, з якими стикається альпініст у горах. А саме: різні переправи, стінка з негативним нахилом та інше.

36.jpg 37.jpg

Змагання в скеледромі ДДМА

Тому не випадково, що Академія забезпечує підготовку багатьох спортсменів-розрядників, кандидатів і майстрів спорту. На сторінці КРАЩІ СПОРТСМЕНИ ви побачите десятки наших студентів, які досягли висот на всеукраїнських, європейських і світових аренах. Сподіваємося, що хтось із вас теж буде занесений в історію спортивної слави ДДМА.

А організовує і керує всіма спортивними заходами колектив кафедри ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ і СПОРТИВНИЙ КЛУБ ДДМА.


Корпус № 3-4


У цих корпусах вчорашні хлопчаки й дівчатка стають інженерами з ливарного виробництва, машинобудування й інженерної механіки. Ці корпуси в далекі часи не даремно назвали КОЛИСКОЮ РОЗУМУ за ту ауру, яка існує в приміщеннях великих лабораторій, де всі отримані знання здобувачі освіти трансформують у фахові компетенції.

38.jpg

Корпус ДДМА № 3–4

Тут здобувачі освіти отримують знання зі своїх спеціальностей на випускових кафедрах:

ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА,

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА,

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ,

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ,

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ І МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН.

На цих та інших випускових кафедрах здобувачі освіти захищають дипломи бакалавра та магістра, та ще довго не переривають зв’язки зі своїми кафедрами, які за час навчання і виконання науково-дослідної роботи з викладачами стають рідними. Хтось ще приходить для консультацій з виробничих питань, а хтось продовжить навчання в аспірантурі, і згодом захистить дисертаційну роботу й отримає наукову ступінь доктора філософії.


Корпус №5 переданий вишам Донецької області, які були тимчасово переміщені в місто Краматорськ через окупацію частини області.


Корпус №6


Наймолодший корпус. Зручне планування аудиторій, яке Академія виконала самостійно, тепер забезпечує проведення лекційних і практичний занять.

39.jpg

Корпус ДДМА №6

Тут працює випускова кафедра МАТЕМАТИКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ. Навчання математики за різними напрямами проходять здобувачі освіти всіх спеціальностей Академії.

Для викладачів, співробітників і студентів працює їдальня, де можна швидко й відносно недорого харчуватись.

48.jpg 49.jpg

Їдальня ДДМА

У цьому корпусі СПОРТИВНИЙ КЛУБ ДДМА організовує роботу спортивних секцій, а студентський спортивний актив планує тут проведення різних спортивних заходів.


Гуртожитки ДДМА


У ДДМА 3 гуртожитки, які забезпечують проживання всіх немісцевих здобувачів освіти. Гуртожитки ДДМА десятиліттями завойовували призові місця серед студентських гуртожитків області. Для поселення в них необхідно звернутись у відповідний деканат.

40.jpg 50.jpg 41.jpg

Гуртожитки Академії

У цьому короткому путівнику, звісно, неможливо описати всі особливості функціонування складного механізму Донбаської державної машинобудівної академії. Це тільки попередні відомості про Академію.

А в подальшому – справа за вами. Цікавтесь, запитуйте, стукайте у всі двері і вам відкриють та розкажуть.