ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

logo_urk.jpg

Кафедра «Економіка підприємства»

Спеціальність:  051 «Економіка»

Спеціалізації:       Міжнародний бізнес;

                                             Бізнес-аналітика;

                                             Безпека соціально-економічних та екологічних систем.

                                     

Адреса:                 вул. Академічна (Академічна) 72, корпус № 2, аудиторія № 2423

Телефон:              (0626) 41-81-08, +380 50 625 58 85

E-mail:                  ep@dgma.donetsk.ua

 

Сторінка в Facebook:    facebook.com/ep.ddma

 

ep1.jpg

Кафедра економіки підприємств функціонує у складі факультету економіки та менеджменту, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Економіка» за спеціалізаціями :

                                      Міжнародний бізнес;

                                      Бізнес-аналітика;

                                      Безпека соціально-економічних та екологічних систем.

 

Має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Кафедра є найбільшою за чисельністю викладацького складу.

Вона забезпечує викладання більше 55 дисциплін, а саме:

Антикризове управління підприємством

Бізнес-планування в медичних установах

Господарське законодавство

Діловодство та документообіг в медичних установах

Договірне право

Економіка і бізнес

Економіка і організація інноваційної діяльності

Економіка персоналу

ep2.jpg

Економіка підприємства

Економіка підприємництва і бізнес

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Економіка та фінансування охорони здоров’я

Економіка торгівельного підприємства

Економіко-фінансове планування

Економічна діагностика

Економічна діагностика медичних установ

Економічна соціологія

Економічний аналіз

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Комерційна діяльність

Ліцензування медичної практики

Логістика

Маркетинг медичних послуг

Менеджмент персоналу

Міжнародний менеджмент

ep3.jpg

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Мотивація та управління персоналом

Наукова робота та принципи її організації

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Організація виробництва

Основи наукових досліджень

Основи нормування

Оцінка ефективності проектних рішень

Підприємницька діяльність

Підприємницька діяльність та економіка підприємства

Планування і контроль на підприємстві

Потенціал і розвиток підприємства

Правознавство

Правознавство та адміністративне право

Правове забезпечення безпеки підприємств України

Проектний аналіз

Реклама в підприємницькій діяльності

Соціальна політика

Спецкурс з напрямку магістерської роботи

Статистика медичної галузі

Стратегія підприємства

Стратегічний аналіз підприємств

Судово-бухгалтерська експертиза

Трудове та господарське право

Управління витратами

Управління персоналом

Управління потенціалом підприємства

Управління проектами

Управлінський облік

 На кафедрі працюють: 

 • 22 висококваліфікованих викладачів-науковців, а саме:
 • Професорів – 5
 • Докторів наук – 5
 • Доцентів – 13
 • Кандидатів наук – 13

 Викладачами кафедри за останні чотири роки опубліковано:

  ep4.jpg
 • Загальна кількість публікацій, всього – 186;
 • З них: статей у фахових виданнях України – 78;
 • З них: статей у зарубіжних виданнях – 43;
 • В тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (SCOPUS, INSPEC та інші) – 15;
 • Кількість проведених наукових конференцій, наукових семінарів всеукр. і міжн. Рівнів 2;
 • Кількість доповідей на наукових конференціях і семінарах всеукр. і міжн. Рівнів - 74
 • Кількість студентів, що працюють за програмою обдарованої молоді – 67.

Головна особливість кадрового потенціалу кафедри – поєднання економічної та технічної освіти викладачів і наявність у них досвіду науково-педагогічної та практичної економічної діяльності, що підтверджено стажуванням викладачів у провідних університетах світу та загальновідомих комерційно-виробничих структурах і наявністю у них фахових дипломів. сертифікатів та ліцензій національного та світового рівнів.

Наш девіз: «Ми виховуємо стратегічно мислячих особистостей!»

Кафедра економіки – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом  формування і розвинення стратегічного мислення наших випускників, реалізації наукового потенціалу членів кафедри на основі здійснення навчальної, науково-дослідницької, виховної і консультаційної роботи з урахуванням потреб та тенденцій розвитку бізнес-середовища.

Наша візія:  «Сформувати національну школу економічної стратегії і тактики підприємництва в Україні»

ep5.jpg

Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас — це особистість;
 • наші здобутки — результат колективної праці;
 • наше ставлення до життя — позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів — розумний компроміс;
 • наша опора в житті та роботі — це креативність на основі традицій; 
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення!

Концепція розвитку кафедри формується на основі стратегічних пріоритетів МОН, НАУ та НН ІЕМ. Реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів містить у собі:

 • розробку повного комплекту електронних освітніх ресурсів, програмних засобів комп'ютерного навчання і контролю знань;
 • створення внутрішньо-кафедральної системи менеджменту якості на базі досягнень світового досвіду;
 • безперервний розвиток й удосконалювання навчальних планів, уведення нових навчальних дисциплін, авторських і міждисциплінарних курсів, що враховують розвиток кращих у світі технологій як в галузі економіки та підприємництва;
 • розвиток механізмів академічної мобільності викладачів і студентів.