ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методична робота кафедри

Навчальні посібники:

Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с

Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

Єрфорт І. Ю., Дегтярьова Ю. В., Єрфорт О. Ю. Оцінювання ефективності проектних рішень : навчальний посібник [для студентів спеціальностей: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 136 "Металургія", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"]. Краматорськ : ДДМА, 2017. 211 с.

Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник [для студентів технічних спеціальностей]. Краматорськ : ДДМА, 2013. 220 с.


Інші навчально-методичні праці:

Економіка підприємства : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / укл. : Є. О. Підгора, Т. П. Гітіс, С. В. Касьянюк. – Краматорськ–Тернопіль : ДДМА, 2024. – 571 с.

Стратегія розвитку підприємства: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / укладачі: Є. О. Підгора, Т. П. Гітіс, С. В. Касьянюк. – Краматорськ – Тернопіль : ДДМА, 2023. – 98 с.

Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / укладачі : Є. О. Підгора, О. О. Шевченко, С. В. Касьянюк, О. В. Латишева, Т. П. Гітіс. – Краматорськ–Тернопіль : ДДМА, 2023. – 205 с.

Виконання економічного розділу кваліфікаційної дипломної роботи : методичні вказівки [для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Металургія» зі спеціальності 136 «Металургія» професійного спрямування «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»] / [уклад. : І. Ю. Єрфорт, Ю. О. Єрфорт, О. В. Приходько]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 35 с.

Єрфорт І. Ю., Підгора Є. О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ : ДДМА, 2019. 128 с.

Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання) / укл. : В. В. Ровенська, Є. О. Підгора, С. М. Грибкова. Краматорськ : ДДМА, 2018. 86 с.

Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

Гітіс Т. П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 181 с.


Монографії:

Бізнес-процеси суб’єктів господарювання: планування, моделювання, аналіз та контроль : монографія/ О.В. Латишева, Є.О. Підгора, С.В. Касьянюк, Т.П. Гітіс. Краматорськ : ДДМА, 2021. 234 с.