ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методична робота кафедри

Навчальні посібники:

Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с

Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

Єрфорт І. Ю., Дегтярьова Ю. В., Єрфорт О. Ю. Оцінювання ефективності проектних рішень : навчальний посібник [для студентів спеціальностей: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 136 "Металургія", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"]. Краматорськ : ДДМА, 2017. 211 с.

Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник [для студентів технічних спеціальностей]. Краматорськ : ДДМА, 2013. 220 с.

Інші навчально-методичні праці:

Гітіс Т. П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 181 с.

Єрфорт І. Ю., Підгора Є. О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка». Краматорськ : ДДМА, 2019. 128 с.

Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання) / укл. : В. В. Ровенська, Є. О. Підгора, С. М. Грибкова. Краматорськ : ДДМА, 2018. 86 с.

Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

Виконання економічного розділу кваліфікаційної дипломної роботи : методичні вказівки [для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Металургія» зі спеціальності 136 «Металургія» професійного спрямування «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»] / [уклад. : І. Ю. Єрфорт, Ю. О. Єрфорт, О. В. Приходько]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 35 с.


Монографії:

Бізнес-процеси суб’єктів господарювання: планування, моделювання, аналіз та контроль : монографія/ О.В. Латишева, Є.О. Підгора, С.В. Касьянюк, Т.П. Гітіс. Краматорськ : ДДМА, 2021. 234 с.


Робочі програми навчальних дисциплін:

Підгора Є. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» за першим (бакалаврським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та бізнес-аналітика»). Краматорськ: ДДМА, 2020.

Підгора Є. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» за першим (бакалаврським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та бізнес-аналітика»). Краматорськ: ДДМА, 2020.

Єрфорт І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність та економіка підприємства» за першим (бакалаврським) рівнем (спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 136 «Металургія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітні програми «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Металургія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»). Краматорськ: ДДМА, 2020.

Підгора Є. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» за другим (магістерським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та управління підприємством») Краматорськ: ДДМА, 2020.

Підгора Є. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія розвитку підприємства» за другим (магістерським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та управління підприємством») Краматорськ: ДДМА, 2020.

Єрфорт І. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Планування діяльності підприємства» за другим (магістерським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та управління підприємством») Краматорськ: ДДМА, 2020.