ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки

 

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Відомості про самооцінювання ОПП Економіка та управління підприємством

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Економіка та управління підприємством" спеціальності 051 Економіка

Анкета "Освітня програма "Економіка та управління підприємством" очима роботодавців"


Gitis.jpg

Гарант програми – Гітіс Тетяна Павлівна
кандидат економічних наук, доцент
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра «Економіка підприємства»


http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-ep.html


e-mail: ep@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Програма

Економіка та управління підприємством

Форма навчання

денна/заочна

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 міс.

Освітня кваліфікація

Магістр з економіки

Навчальні плани

Денна форма навчання

Заочна форма навчанняМета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які во-лодіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і при-кладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські за-вдання, проблеми функціонування економічних систем на основі викорис-тання сучасних інформаційних ресурсів та технологій, здійснювати про-гнозування економічних та соціальних процесів, приймати управлінські рішення в умовах невизначеності та ризику.

 

Цілі навчання