ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства є невід’ємною складовою навчального процесу та багатоаспектного функціонування кафедри. Вона планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» та Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.

 

Основні елементи наукової роботи кафедри

 

 • участь у наукових конференціях;

25 грудня 2015 року на базі кафедри проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна».

Матеріали конференції.

21-22 квітня 2016 року на базі кафедри проведено Міжнародна науково-практична конференція

«Соціальна відповідальність: сучасні виклики»
 • науково-дослідна робота викладачів кафедри;

Перелік публікацій викладачів кафедри за 2013 рік

Перелік публікацій викладачів кафедри за 2014 рік

Перелік публікацій викладачів кафедри за 2015 рік

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри «Економіка підприємства» підготовлено та видано 9 монографій

 1. Корж М. В. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія / М. В. Корж, Ю. В. Макогон. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 244 с.
 2. Мишура В. Б. Мотивационный механизм системы корпоративного управления : монография / В. Б. Мишура, Е. В. Мишура. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 174 с.
 3. Корж М. В. Маркетинговый механизм в условиях глобализации : теория и практика : монография / М. В. Корж. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 340 с.
 4. Мишура В. Б. Мотивационный механизм корпоративного управления / В. Б. Мишура, Е. В. Мишура. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 140 с.
 5. Дегтярева Ю. В. Методы управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий в условиях риска : монография / Ю. В. Дегтярева. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 124 с.
 6. Дарченко Н. Д. Ефективність використання персоналу машинобудівних підприємств : монографія / Н.Д . Дарченко, О. Л. Єськов, В. С. Рижиков. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 180 с.
 7. Корж М. В. Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу : теорія і практика : монографія / М. В. Корж. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 336 с.
 8. Смирнова И. И. Мотивационная система управления на промышленном предприятии в современных условиях хозяйствования : монография / И. И. Смирнова, В. С. Рыжиков, К. И. Симаков. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 140 с.
 9. Бурлуцький С. В. Соціальна підтримка домогосподарств: теорія та практика : монографія / С. В. Бурлуцький. – Донецьк : Ноулідж, 2012. – 364 с.

 

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Щороку до аспірантури приймаються кращі випускники спеціальності, які активно займалися протягом свого періоду навчання за програмою «Обдаровані студенти», підготували наукові публікації, брали участь у конференціях, мають відзнаки тощо; а також викладачі, які мають наукові публікації і виконують дослідження в межах наукової тематики кафедри.

За останні роки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистили 2 здобувачі:

Корж Марина Володимирівна – 2012 р.;

Бурлуцький Сергій Віталійович – 2013 р.

та на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 2 здобувачі:

Гітіс Тетяна Павлівна – 2011 р.;

Ровенська Вікторія Вячеславівна – 2013 р.

Закінчили аспірантуру:

Латишева О. В. – 2011 р.;

Мельник Г. В. – 2011 р.;

Ковалевська О. С. – 2011 р.;

Біличенко Н. А. – 2012 р.

Навчаються в аспірантурі: Станкова М. В., Кулаков О. О.

 

Активне проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців-економістів, орієнтованих на результати сучасних досягнень економічної та педагогічної науки, впроваджувати останні наукові розробки в навчальний процес.

 

Особлива увага приділяється розвитку наукової школи, підготовці та підвищенню професійного рівня науково-педагогічних працівників. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук оптимальних рішень і підходів до розв’язання актуальних проблем розвитку підприємства, виробничих систем.

 

Студентська наука


Головними напрямами наукової діяльності кафедри є інтеграція навчального процесу, науки і виробництва, підготовка економістів на основі використання досягнень наукового прогресу. На кафедрі створене наукове середовище, яке сприяє формуванню й розвитку у студентів науково-дослідницьких умінь, залученню їх до активної самостійної наукової діяльності. Викладачі кафедри забезпечують активну наукову роботу студентів шляхом належної організації та проведення науково-дослідної роботи впродовж усіх років навчання майбутніх фахівців в університеті. Вона реалізується участю студентів в науково-технічних конференціях ДДМА, міжвишівських науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах з фахових дисциплін і напряму підготовки, публікаціях наукових праць студентів, роботі викладачів з обдарованою молоддю.