ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


Наукова діяльність на кафедрі «Економіка підприємства» проводиться за наступними напрямками: бюджетні розробки за фаховим напрямом; публікація результатів досліджень у наукових виданнях; участь викладачів та здобувачів у роботі наукових конференцій; підвищення якості професорсько-викладацького складу через наукові та практичні стажування.


В період 2015–2024 рр. викладачі кафедри приймали участь у підготовці наступних держбюджетних тем:

«Інструменти забезпечення соціальної відповідальності бізнесу: макро- та мікрорівень» (термін виконання 09.2015–06.2017, № державної реєстрації 0115U004738).

«Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проєктів промислового підприємства в умовах ризику» (термін виконання 09.2015–06.2018, № державної реєстрації 0115U004733).

«Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку» (термін виконання 09.2015–06.2017, № державної реєстрації 0117U007401).

«Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (термін виконання 09.2018–06.2020; № державної реєстрації 0118U006895).

«Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах постконфліктного відновлення» (термін виконання 02.2020–12.2021; № державної реєстрації 0119U103842).

«Формування процесно-орієнтованої системи управління складовими сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях» (термін виконання 09.2020–06.2022; № державної реєстрації 0120U104099).

«Формування інструментарію управління соціально-економічними процесами в Україні» (термін виконання 09.2022–06.2024; № державної реєстрації 0122U201036).


Щорічно професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях (зокрема таких держав як Болгарія, Польща, Чехія, Словаччина та ін.), публікує значну кількість наукових статей (у тому числі у спеціалізованих виданнях), що дозволяє оприлюднювати результати власних досліджень, обмінюватись досвідом, застосовувати на практиці здобуті напрацювання, забезпечує доступ до передових досягнень світового наукового співтовариства.

У 2021 році опубліковано монографію: Латишева О. В. Бізнес-процеси суб’єктів господарювання: планування, моделювання, аналіз та контроль : монографія / О. В. Латишева, Є. О. Підгора, С. В. Касьянюк, Т. П. Гітіс. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 234 с.


Викладачі кафедри проходили наукові та практичні стажування у Вишах Європейського союзу:

Підгора Є. О. – University of Bialystok. Faculty of Education. Certificate №105 awarded upon completion of an international postgraduate practical internship. Theme "Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions and perspectives" (05.04.2021–14.05.2021 р.).

Гітіс Т. П. – Collegium Civitas. Certificate №64/2021 of completion of an international postgraduate practical internship. Theme «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland» (15.11.2021–24.12.2021).


Кожного року у ДДМА проходить відбір найбільш схильних до наукової діяльності здобувачів вищої освіти, які приймають участь у програмі роботи з обдарованою молоддю, що регламентується «Положенням про роботу з обдарованою студентською молоддю».

Програма роботи з обдарованою молоддю на кафедрі «Економіка підприємства» передбачає визначення цілей та завдань наукових робіт здобувачів вищої освіти згідно з науковим напрямом кафедри, щорічні звіти здобувачів вищої освіти, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі визначення кандидатур до вступу до аспірантури.

Науковим результатом співпраці професорсько-викладацького складу кафедри та обдарованих здобувачів є: виступи на щорічних науково-практичних конференціях ДДМА, всеукраїнських та міжнародних конференціях та публікації тез доповідей, написання наукових робіт та подання їх на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Варто відмітити, що до участі у держбюджетних НДР кафедри «Економіка підприємства» залучаються насамперед обдаровані здобувачі вищої освіти.