ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЕП

 

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Програма для обговорення

«Економіка та управління підприємством»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 міс.

Форма навчання

денна / заочна

Професійна кваліфікація

 • економіст;
 • керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

 

232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення
Програма для обговорення «Економіка та організація соціального забезпечення»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна

 

Мета освітньої програми

      Забезпечення освітньо-професійної підготовки фахівців з економіки та організації соціального забезпечення шляхом здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до області соціального забезпечення із застосуванням положень і методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів соціальної політики за умов невизначеності і необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог.

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців в сфері економіки та соціального забезпечення, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, що дає можливість реалізувати потреби внутрішньо переміщених осіб та вирішувати питання з економіки та організації соціального забезпечення з урахуванням міжнародних принципів і норм;
 • сприяння особистому зростанню здобувачів вищої освіти за допомогою підвищення зацікавленості у набутті знань і вмінь, формуванні відповідних компетентностей, можливості створення індивідуальної освітньої траєкторії.