ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Практика

Більше 2 тисяч студентів денного та заочного відділень щорічно проходять виробничу практику на найбільших підприємствах міста та області. Практика - складова частина навчального процесу, основною метою якої є формування професійних умінь і навичок майбутнього фахівця на основі теоретичних знань, отриманих в академії.

За період навчання в академії студенти, в залежності від обраної спеціальності, проходять виробничу практику 3-4 рази.

На 1-2 курсах для студентів організується ознайомча практика, під час якої вони знайомляться в реальних виробничих умовах з роботою основного технологічного обладнання і технологічними процесами на всіх етапах металургійного і машинобудівного виробництва. Відомості, отримані під час ознайомчої практики, необхідні студентам для успішного освоєння теоретичних знань за фахом. Студенти спеціальностей «Інформаційні технології проектування», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Економічна кібернетика» проходять ознайомчу практику в навчальних класах ДДМА, набуваючи практичні навички роботи на комп'ютерах, без яких неможлива підготовка висококваліфікованих фахівців для сучасного виробництва.

На 3,4 та 5 курсах, в залежності від конкретної спеціальності студентів, практика може бути: технологічної, організаційної, конструкторсько-технологічної, техніко-економічної, фінансово-аналітичної, спеціалізованої, переддипломної.

Під час практики студенти закріплюють отримані в академії знання, поповнюють їх новими відомостями за прогресивними технологіями, застосуванню новітнього обладнання, знайомляться з усіма видами технологічної та конструкторської документації, застосовуваними у виробництві металами, матеріалами та технологічними особливостями їх обробки, вивчають системи автоматизації та механізації виробничих процесів , економіку, організацію та управління виробництвом, основи маркетингу, забезпечення безпечних умов праці та ін

Вивчаючи широке коло питань, передбачених програмою практики, студенти накопичують практичний досвід інженерної діяльності. Індивідуальне завдання на практику передбачає поглиблену опрацювання одним із завдань конструкторського, технологічного або дослідницького характеру. Результати цієї роботи використовуються при виконанні курсових і дипломних проектів.

Практика дає можливість спробувати самостійно вирішувати конкретні виробничі завдання спільно з провідними фахівцями підприємств.

Найбільш обдаровані студенти беруть участь у науково-дослідної роботи з тематики підприємств, виконують дипломні проекти відповідно до потреб підприємств.

Керівництво практикою здійснюють як викладачі академії, серед яких більше половини - професори, доценти, старші викладачі, так і висококваліфіковані фахівці на виробництві.

У студентів багатьох спеціальностей практика проходить паралельно з навчанням в академії. У розкладі занять виділяється день тижня, коли студенти відвідують підприємство для виконання програми практики. Студенти деяких спеціальностей проходять практику влітку.

Після закінчення практики проводяться студентські конференції, на яких студенти обмінюються досвідом, набутим під час практики, знайомлять один одного з новітнім обладнанням та передовими технологічними процесами, впровадженими у виробництво.

Найбільш тісним і плідним співробітництвом у справі практичної підготовки студентів є багаторічна співпраця ДДМА з сучасним підприємством європейського рівня, багато в чому визначальним технічний прогрес в машинобудуванні і металургії, підприємством, машини та обладнання якого відомі в багатьох країнах світу - АТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

Під час практики студенти вливаються в колектив заводу, що відрізняється багатим досвідом, великий інтелектуальний та виробничим потенціалом. Висококваліфіковані фахівці використовують в роботі сучасні технології проектування і виготовлення устаткування.

НКМЗ, як база практики, відповідає всім вимогам для виконання студентами робочих програм з будь-якого виду практики. Близько 60% студентів проходять практику на цьому підприємстві.

Студенти спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Інструментальне виробництво» під час технологічної практики на третьому курсі набувають практичні навички виконання технологічних операцій обробки деталей на металорізальних верстатах в навчально-виробничих майстерень заводу, тобто опановують професією верстатника. Ця практика є першим етапом цільової підготовки по складних технологічних комплексів для АТ «НКМЗ».

Не перший рік успішно працює програма підготовки фахівців за системою «3-2-1». На 4-му курсі та частина студентів, яка зробила вибір надалі працювати на цьому підприємстві, три дні на тиждень навчаються в академії, два працюють у цехах заводу, як другі робітників, освоюючи навички управління сучасними верстатами з ЧПУ, щомісяця одержуючи зарплату, а один день у навчальних класах заводу навчаються складання керуючих програм за технологією механообробки на обробних центрах та верстатах з ЧПК. На п'ятому курсі частина студентів продовжують навчання. Після закінчення академії випускники повинні відпрацювати не менше 3-х років на сучасних верстатах, після чого для них відкриваються можливості професійного та кар'єрного росту на цьому ж підприємстві.

Великі можливості для ефективного проходження практики є і на багатьох інших великих підприємствах міста та області. Від підприємств регіону надходять заявки на підготовку фахівців для їх виробництв. Студенти на старших курсах укладають договори про працевлаштування. Відповідно до цих договорів спеціальні види практики, а особливо переддипломну практику, студенти проходять на тих підприємствах, на які будуть розподілені по закінченні навчання.

Серед величезної кількості підприємств регіону можна виділити ті, з якими багато і плідно співпрацює академія в справі підготовки висококваліфікованих фахівців, підприємства, на яких студенти проходять виробничу практику, а після закінчення навчання вливаються в колектив. Ось основні з них:

 • ПАТ «Енергомашспецсталь»
 • ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод»
 • ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування»
 • ТОВ «IT 2.0»
 • ТОВ «Кварт Софт»
 • ПАТ «Артемівський завод з обробки кольорових металів»
 • ПрАТ Артемівський машинобудівний завод «Вістек»
 • ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»
 • ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»
 • ПАТ «ГРЕТА»
 • ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»
 • ПАТ «Бетонмаш»
 • ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод»
 • ПАТ «Часів-Ярський вогнетривкий комбінат»
 • Філії провідних кредитно-фінансових установ: ПАТ КБ «Приватбанк», АКБ «Укрсоцбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України».