ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія

Загальна характеристика Донбаської державної машинобудівної академії

У 1952 році в Краматорську був відкритий філіал Донецького політехнічного інституту. На його базі згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1960 року № 304 був створений Краматорський вечірній індустріальний інститут. У зв’язку із збільшенням потреби промислових підприємств і наукових установ північної частини Донбасу у спеціалістах з вищою освітою постановою Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1963 року №852 він був реорганізований у Краматорський індустріальний інститут.

Перший корпус ДДМА

У 1994 році постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року № 244 на базі Краматорського індустріального інституту було створено Донбаську державну машинобудівну академію.

За наслідками роботи акредитаційної комісії відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 24 березня 1994 року протокол № 10 та наказу Міністерства освіти України від 7 квітня 1994 року № 95 академія була акредитована в цілому за четвертим рівнем з правом підготовки іноземних громадян.

У 1997 році відповідно до наказу Міністерства освіти України від 20.06.97 р. № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти”, до структури академії увійшли Машинобудівний коледж (МК) на базі Краматорського машинобудівного коледжу, який ліквідовано, і Дружківський технікум академії (ДТ) на базі Дружківського машинобудівного технікуму, який ліквідовано. У коледжі і технікумі студенти навчаються за 17 спеціальностями. Десять з них відкриті за останні шість років.

За роки існування академії було підготовлено понад 20000 фахівців для народного господарства. Випускники Донбаської державної машинобудівної академії користуються великим попитом на підприємствах не тільки північної частини Донбасу, а й усієї лівобережної України. Кількість заявок на працевлаштування за останні три роки значно перевищує кількість випускників, та переважна більшість спеціальностей в ДДМА має всі перспективи для подальшого їх розвитку.

Північна частина Донбасу.

Освітньо-професійну діяльність академія здійснює відповідно до ліцензії (серія АЕ № 636131 від 15.04.2015 р.) та сертифікату про акредитацію (серія РД-IV № 0570920 від 28.07.2014 р.). ДДМА включена до Державного реєстру підприємств та організацій України.

В академії ведеться підготовка за 17 спеціальностями IV рівня

Чисельність штатних викладачів на 01.10.2015 р. становить 264 осіб. Із них 20 професорів, 27 докторів наук, 117 доцентів, 175 кандидатів наук. Контингент студентів академії на 01.10.2015 р. становить 1553 осіб - для денної і 1478 осіб - для заочної форми навчання, всього 3031 осіб.

Основними структурними підрозділами академії є факультети денної форми навчання: автоматизації машинобудування та інформаційних технологій, інтегрованих технологій і обладнання, машинобудування, економіки та менеджменту; відділення заочної і післядипломної форми навчання; навчальний центр, технікум і коледж. Академія (окрім приєднаних технікумів) має 5 навчально-лабораторних корпусів загальною площею 38739м2. В них розташовані 104 аудиторії, 77 лабораторій та 20 кабінетів на 5424 місця. На одного студента в академії припадає 18,2м2 навчально-лабораторної площі. Забезпеченість гуртожитками – 100%. Студенти мешкають у трьох гуртожитках на 980 місць. Студентів і співробітників обслуговують їдальня і буфети на 520 посадкових місць. Академія має медичний пункт, 2 спортивно-оздоровчих табори на березі річки Сіверський Донець на 312 місць.

Перший старий корпус КІІ

Бібліотека академії має читальні зали на 290 місць. На 01.10.2015 фонд бібліотеки складає 585925 прим.: навчальної – 294307 прим., наукової – 265152 прим., художньої – 13893 прим., періодичних видань – 83913 прим., на електронних носіях – 353 прим. Видань українською мовою – 106199 прим.

Наукова діяльність у Академії спрямована на розвиток фундаментальних досліджень у галузях тонкого органічного синтезу, твердотільної квантової електроніки, фізико-хімічних властивостей металевих розплавів, плазмових технологій та прикладних розробок з проблем створення ресурсозберігаючих технологій і машин обробки тиском і термічної обробки, розвитку наукових основ прокатування і волочіння, розробки та дослідження високих технологій механооброблення та комбінованого зміцнення інструменту, а також сучасних проблем економіки промисловості тощо. Наукові та науково-педагогічні працівники беруть участь у виконанні кафедральних НДР другої половини робочого часу викладачів, фундаментальних та прикладних робіт, що фінансувалися з державного бюджету, а також за госпдоговорами та міжнародними контрактами.

В академії створені всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, її інфраструктура в цілому відповідає державним вимогам.Для глибшого занурення в історію ДДМА радимо відвідати нашу історичну фотогалерею та прочитати цикл статей "ДДМА. Віхи історії":


Початок. 1950-60-ті роки

Стрімкий розвиток. 1960-70-ті роки

Велике будівництво. Історія будівельних загонів

Краматорський інститут мистецтв у стінах технічного вишу

Життя – це дорога. Історія діяльності туристського клубу

Переломні вісімдесяті

Як ми навчали іноземних студентів

Штрихи до портрету в
новітній історії КІІ-ДДМА