ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кодекс честі

Врахуй, що у житті є тільки два шляхи: залишити все як є, або взяти на себе відповідальність за зміну становища.

КОДЕКС ЧЕСТІ
студента (випускника)
Донбаської державної машинобудівної академії

Ми, студенти (випускники) Донбаської державної машинобудівної академії (далі – ДДМА), керуючись загальновизнаними моральними цінностями, приймаємо ці правила і зобов'язуємося дотримуватися їх:

 1. Студент ДДМА прагне стати гідним громадянином своєї Батьківщини, розвивати в собі кращі якості творчої особистості.
 2. Студент ДДМА прагне стати професіоналом у обраній ним спеціальності. Він сумлінно вчиться, долучається до наукових досліджень, використовує всі можливості для збагачення знань та набуття практичних навичок майбутньої роботи.
 3. Студент ДДМА шанобливо ставиться до викладачів, старших, не дозволяє брутальності щодо однокурсників та інших студентів.
 4. Студент ДДМА прагне до створення здорового мікроклімату в колективі, не дозволяє проявів дискримінації за статевою, національною та релігійною ознаками.
 5. Студент ДДМА категорично відмовляється від вживання алкоголю та наркотиків у будь-якому вигляді, лихослів'я.
 6. Студент ДДМА веде здоровий спосіб життя та повністю відмовляється від паління на території Академії.
 7. Студент ДДМА шанує традиції Академії, береже її майно, стежить за чистотою і порядком у студентському домі.
 8. Поза стінами ДДМА студент (випускник) завжди пам'ятає, що він є представником Академії та намагається не принизити гідність та престиж ДДМА.

Пам’ятай, що посередній учитель викладає, гарний пояснює, видатний учитель показує, великий учитель надихає!

КОДЕКС ЧЕСТІ
ВИКЛАДАЧА
Донбаської державної машинобудівної академії

I Загальні положення

 1. Викладач ДДМА – центральна фігура всього освітнього і виховного процесу. Він – Педагог, Вчений і Вихователь.
 2. Викладач ДДМА – активний дослідник, вчений, новатор. Він постійно перебуває у пошуку та розробці нових наукових концепцій, підходів, ідей.
 3. Викладач ДДМА – фахівець своєї справи, який постійно працює над збагаченням своїх теоретичних знань та підвищенням педагогічної майстерності.
 4. Викладач ДДМА – приклад професійного ставлення до виконання службових обов'язків, порядності та дотримання вимог трудової дисципліни.
 5. Викладач ДДМА – зразок високої культури і моральності, активний пропагандист культурних традицій України, борець за їхні ствердження та розвиток в ДДМА.*
 6. Викладач ДДМА – творець дійсно морального клімату в колективі, принциповий супротивник будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур'я та безвідповідальності.
 7. Найважливіше завдання для Викладача ДДМА – піднесення престижу ДДМА, зростання її наукового потенціалу, пошук та впровадження найсучасніших методів навчання і виховання.

II Обов'язки Викладача ДДМА

Викладач ДДМА зобов'язаний:

 1. Постійно працювати над підвищенням свого професійного та культурного рівня.
 2. Брати активну участь у науково-дослідній роботі, розвивати експериментальну базу, долучатися до створення кафедральних банків вихідних даних, авторських наукових програм.
 3. Брати участь в комп'ютеризації навчального процесу та розробці методів дистанційного навчання.
 4. Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне заняття (лекцію, практикум, семінар, консультацію і т.д.).
 5. Забезпечувати на заняттях обстановку творчого, зацікавленого ставлення студентів до навчальної дисципліни, яку він викладає.
 6. Формувати на заняттях дух взаємного порозуміння та доброзичливості, виключати формалізм та елементи безпринципності в освітньому процесі.
 7. При проведенні занять суворо дотримуватись вимог трудової дисципліни та навчального розпорядку.
 8. Оцінюючи знання студента на іспиті, заліку або за результатами проектування, виключати такі фактори, як особиста неприязнь та ворожість, вплив родини, друзів чи службових осіб. Не приймати від студентів подарунків та послуг, які можуть бути розцінені, як зобов'язання завищити оцінку.
 9. Бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з колегами, студентами, магістрантами та аспірантами.
 10. Брати участь у проведенні виховної роботи зі студентами, магістрантами та аспірантами в позаурочний час.
 11. Знати особливості, характери студентів, магістрантів та аспірантів, їх соціальний і родиний стан, інтереси та схильності, враховувати це в індивідуальній роботі з ними.
 12. Власним прикладом доводити студентам необхідність дотримання правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна Академії, поваги до колег, підвищення свого культурного та освітнього рівня.
 13. Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановленого в ДДМА, від кого б вони не виходили.

III Права викладача ДДМА

Викладач ДДМА має право:

 1. Отримувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю.
 2. Бути представленим до нагородження державними нагородами та нагородами ДДМА.
 3. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного процесу в Академії, підвищення загальної культури взаємин у колективі.
 4. Проводити відкриті заняття із запрошенням колег та мати право на відвідування відкритих занять інших викладачів, прагнучи до вдосконалення власної педагогічної майстерності та надання навчально-методичної допомоги молодим колегам.
 5. Обирати і бути обраним до складу представницьких органів управління Академії та її структурних підрозділів, громадських організацій ДДМА.
 6. Відкрито висловлювати власну думку та звертатися із заявами і пропозиціями до керівних органів Академії та її структурних підрозділів з питань навчально-виховної роботи і організації внутрішнього життя.