ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ВІДДІЛ З ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

.jpg

Начальник відділу - Задорожня Інна Миколаївна,
канд. техн. наук, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації


Адреса: м. Краматорськ, вул. Академічна, 72

(головний корпус ДДМА 3 поверх, кімната № 1316)

КОНТАКТИ:

e-mail: zadorozhnyaya.in@gmail.com


Основним завданням Відділу є створення умов функціонування системи забезпечення академії внутрішньої якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішнього забезпечення якості), реалізація політики академії щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження дієвого механізму внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг для активізації та удосконалення діяльності академії, що передбачає:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті академії, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;

 • спостереження за реалізацією (оцінювання результативності) планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

 • здійснення моніторингу (наявності необхідних) ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

 • аналіз стану інформаційної системи, щодо її ефективності для управління освітнім процесом;

 • забезпечення студентоцентрованого навчання;

 • забезпечення прозорості освітньої діяльності академії та оприлюднення інформації щодо її результатів;

 • збір інформації щодо забезпечення (оцінювання рівня) публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

 • сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти тощо;

 • розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні тощо.