ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ГІТІС ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

gitis.jpg

На кафедрі працює з  2000 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька tatyana.gitis@gmail.com

Посада: Доцент

Вчене звання: Кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Організація виробництва

Підприємництво і бізнес-культура

Економіка підприємства

Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

Тема дисертації: Підвищення ефективності управління за рахунок удосконалення оцінки професіоналізму верстатників машинобудівного підприємства

Спеціальність 08.00.04 – Економіка і управління підприємством (за видами економічної діяльності)

Дата захисту 2011 рік

Напрямок наукових досліджень: сучасні підходи і методи оцінки персоналу, використання засобів штучного інтелекту для оцінки персоналу; формування ефективного механізму управління професійним розвитком персоналу; удосконалення системи професійної підготовки кадрів; мотивація і стимулювання праці

 

Наукові здобутки

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1

Необхідність застосування неекономічних методів стимулювання діяльності персоналу підприємства

друк.

Продуктивність. – 2003. – №1. – С. 11-12

(фахове видання)

2

_____

2

Расчёт трудоёмкости изготовления продукции с использованием нейросетевых технологий

друк.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2005. – № 5 (87). – С.49-53

(фахове видання)

5

_____

3

Перспективы применения нейронных сетей для снижения трудоемкости нормировочных работ

друк.

Интеллект молодых – производству 2005: сборник тезисов IV международной научно-практической конференции молодых учёных и специалистов. – Краматорск, НКМЗ, 2005. – С. 159-160

2

_____

4

Исследование возможностей применения нейронных сетей в нормировании труда

друк.

Нейросетевые технологии и их применение: Сборник трудов IV международной научной конференции. – Краматорск, ДГМА, 2006. – С. 43-46

4

_____

5

Совершенствование оценки квалификации персонала предприятий на основе нейронных сетей

друк.

Нейросетевые технологии и их применение: Сборник трудов V международной научной конференции. – Краматорск, ДГМА, 2007. – С. 13-17

5

_____

6

Исследование возможностей применения нейронных сетей для оценки квалификационного уровня персонала

друк.

Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы: Материалы восьмой международной научно-технической  конференции. – Донецк: ИПИИ «Наука і освіта». – 2007. – С. 301-304

4

_____

7

Критерии оценки уровня профессионального развития производственных рабочих

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3Е(14). – С. 225-229 (фахове видання)

5

_____

8

Оценка индивидуального профессионального развития рабочих как процедура распознавания образов

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 247: В 6 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1044-1047

(фахове видання)

4

_____

9

Исследование современных подходов к оценке профессионального развития персонала предприятия

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – №3(17). – С. 48-52

(фахове видання)

5

_____

10

Оценка уровня профессионального развития рабочих с помощью карт Кохонена

друк.

Нейросетевые технологии и их применение: Сборник трудов VII международной научной конференции. – Краматорск, ДГМА, 2009. – С. 25-28

 

4

_____

11

Организация системы материального стимулирования профессионального развития станочников

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали VІI Міжнародної науково-технічної конференції, 2-5 червня 2009 р. / Під заг. ред. Ковальова В.Д. – Краматорськ: ДДМА. – 2009. – С. 20

1

_____

12

Формирование критериев оценки профессионального развития рабочих в системе сертификации персонала

друк.

V International conference “Strategy of quality in industry and education”, June 6-13 2009. – Volume 1. – Varna, Bulgaria. – P. 689-691

3

_____

13

Предварительная обработка данных для оценки уровня профессионального развития рабочих с помощью карт Кохонена

друк.

Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы: Материалы X международной научно-технической  конференции. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – С. 74-76

3

_____

14

Формирование мотивационного механизма стимулирования профессионального развития рабочих-станочников предприятий

друк.

Материалы за V международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука». – Том 1. – София. – «Бял Град-БГ» ООД. – 2009. – С. 77-79

3

_____

15

Планирование карьеры станочника

друк.

Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т.1. – №2. – С. 190-194

(фахове видання)

5

Єськов О. Л.

16

Исследование профессионального развития станочников предприятия средствами искусственного интеллекта

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2010. – № 1 (6E). – С. 267-273

(фахове видання)

8

_____

17

Применение одномерных сетей Кохонена в оценке уровня профессионального развития станочников

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2011. – № 1 (7E). – С. 73-78

(фахове видання)

6

Гитис В. Б.

18

Совершенствование процедуры подготовки обучающих множеств для нейронных сетей

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2011. – № 2 (8E). – С. 42-46

(фахове видання)

5

Гитис В. Б.

19

Совершенствование системы профессионального развития станочников машиностроительного предприятия

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2011. – № 3 (24). – С. 73-78

(фахове видання)

6

Єськов О. Л.

20

Формирование системы уровней профессионального развития станочников машиностроительного предприятия

друк.

Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VII Международной конференции, 2011 г. – Том 2. – Варна, Болгария, 2011. – С. 45-47. (VII International conference “Strategy of quality in industry and education”, June 3-10 2011. – Volume 2. – Varna, Bulgaria).

3

_____

21

Совершенствование процедуры оценки профессионализма работников предприятия

друк.

Економічний вісник Донбасу. – 2012. - №1 (27). – С. 193-197

(фахове видання)

5

Єськов О. Л.

22

Материальное стимулирование профессионального развития персонала предприятия

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – № 4 (29). – С. 245-248

(фахове видання)

4

Гитис В. Б.

23

Применение самоорганизующихся нейронных сетей для оценки квалификации рабочих

друк.

Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VIІI Международной конференции, 8-15 июня 2012 г. – Том 2. – Варна, Болгария, 2012. – С. 385-387.

3

Гитис В. Б.

24

Анализ уровня профессионального развития станочников с использованием карт Кохонена

друк.

Сборник трудов Международной научной конференции «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2012. – С. 34-38.

5

_____

25

Управление профессиональным развитием персонала предприятия на основе его оценки

друк.

Економіка та право. – 2013. - №2(36). – С.87-92

(фахове видання)

6

Єськов О. Л.

26

Анализ трудовых ресурсов предприятий самоорганизующимися картами признаков

 

Сборник трудов Всеукраинской научной конференции с международным участием «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2013. – С. 11-16.

6

Гитис В. Б.

27

Пред- и постобработка информационных потоков самоорганизующихся карт признаков

друк.

Материалы Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2013» (пос. Кацивели, АР Крым, 23 – 27 сентября 2013 года). − Донецк: ИПИИ «Наука і освіта», 2013. – С. 265-267.

3

Гитис В. Б.

28

Исследование проблем формирования комплексной оценки профессионализма работника

друк.

Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы IХ Международной конференции, 2013 г. – Том 2. – Варна, Болгария, 2013. – С. 468-470.

3

Гитис В. Б.

29

Анализ трудовых ресурсов предприятий самоорганизующимися картами признаков

друк.

Сборник трудов Всеукраинской научной конференции с международным участием «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2013. – С. 11-16.

6

Гитис В.Б.

30

Интеллектуальные методы управления персоналом предприятия: монография

 

друк.

Краматорск, ДГМА, 2014. – 140 с.

ISBN 978-966-379-658-7

140

90

Гитис В. Б.

31

Анализ и перспективы развития машиностроения в Украине

друк.

Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

«Nauka  i  inowacja  -  2014»  Volume  2. – 

Przemyśl, Poland, 2014 – S. 26–29

 

Литвинова С. И.

32

Применение самоорганизующихся карт признаков в системе развития трудовых ресурсов предприятия

друк.

Сборник трудов Всеукраинской научной конференции с международным участием «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2014. – С. 14-21

 

Гитис В.Б.

33

Анализ современных методов обеспечения деятельности предприятия квалифицированным персоналом

друк.

«Новината за напреднали наука». Материали за 11-а международна научна практична конференция, 2015. - Том 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 84-87

 

Рыбас И. В.

34

Тенденции и перспективы профессионального развития персонала предприятий в Украине

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. – № 3 (36). – С. 206-211

(фахове видання)

 

Гитис В.Б.

35

Improving of procedures for preparing of training set for neural networks

друк.

American journal of  neural networks and applications. – Vol. 1, No. 1, 2015. – P. 29-32

 

V. Gitis

36

Analysis of  labour resources of enterprises by self-organizing maps of features

друк.

American journal of  neural networks and applications. – Vol. 1, No. 2, 2015. – P. 33-38

 

V. Gitis

37

Improving of procedures for preparing of training set for neural networks

друк.

Сборник трудов Всеукраинской научной конференции с международным участием «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2015. – С. 26-30

 

V. Gitis

38

Analysis of labour resources of enterprises by self-organizing maps of features using Kohonen maps

друк.

Сборник трудов Всеукраинской научной конференции с международным участием «Нейросетевые технологии и их применение». – Краматорск: ДГМА. – 2015. – С. 40-44.

 

V. Gitis

39

Особенности формирования социальной ответственности бизнеса в условиях экономики Украины

друк.

Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 грудня 2015 р // Краматорськ, 2015. – С. 46-48

 

Титаренко А.

Основні навчально-методичні праці за період науково-педагогічної діяльності

30

Мотивация персонала: пособие

друк.

Краматорск: ДГМА, 2014. – 140 с. (офсетний друк)

ISBN 978-966-379-668-0

140

80

Дарченко

Н. Д.

31

Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до складання державного іспиту по спеціальності «Економіка підприємства»

друк.

Краматорськ: ДДМА, 2014. – 38 с.

38

7

Рижиков

В. С.,

Шимко О. В.,

Підгора Є. О. та інші, всього 5 осіб