ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

КАСЬЯНЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

kasyanuk.jpg

На кафедрі працює з  1998 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька skasenuk@mail.ru

Посада Доцент

Вчене звання Кандидат технічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1994р., спеціальність «Металургійні машини та обладнання», кваліфікація – інженер-механік, Донбаська державна машинобудівна академія, 2002р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

Дисципліни, які викладає

Потенціал підприємства

Управління потенціалом підприємства

Зовнішньо економічна діяльність підприємства

Економічний аналіз

Аналіз економіко-фінансової діяльності

 

Тема дисертації "Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для реалізації процесу волочіння багатошарових поліметалевих композицій"

Спеціальність 05.03. 05 - процеси та машини обробки тиском

Дата захисту 1999 рік

Напрямок наукових досліджень:  використання процесу волочіння для виробництвабагатошарових поліметалевих композицій;  зовнішньоеномічна діяльність підприємства у сучасних умовах;  оцінка потенціалу промислового підприємства.

Наукові здобутки

 

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1

Численное математическое моделирование локальных и интегральных показателей напряженно- деформированного состояния при волочении относительно тонких монометаллических заготовок

Рукопис

Крамат. индустр. ин-т., – Краматорск, 1994. – 23с.– Рус. – Деп. в ГНТБ Украины. 15.08.94. № 1659 – Ук 94.

15

Потапкин В.Ф., Дунаевский В.И., Сатонин А.В., та інші, всього 5 осіб

2

Численное математическое моделирование локальных и интегральных показателей напряженно- деформированного состояния при волочении относительно тонких многослойных биметаллических композиций

Рукопис

Крамат. индустр. ин-т.,– Краматорск, 1994.– 21с.–Рус. –Деп. в ГНТБ Украины. 22.08.94. № 1745–Ук 94.

21

Потапкин В.Ф., Дунаевс-кий В.И., Сатонин А.В., та інші, всього 5 осіб

3

Численное математическое моделирование напряженно- деформированного состояния при волочении относительно тонких многослойных биметаллических композиций

Друк.

Сб. научных статей. Вып. 2.– Краматорск, 1994.– С. 16–31.

16

Шестопалов А.В.

4

Оптимизация геометрических параметров рабочего инструмента при реализации процесса волочения многослойных композиционных материалов

Друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем. Тезисы докладов на 6-й научно- технической конференции.– Краматорск, ДГМА, 1995. – С 22-23.

2

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В.

5

Численная математическая модель напряженно - деформированного состояния при волочении многослойных полиметаллических трубных заготовок

Рукопис

Донбас. гос. машиностроит. академия– Краматорск, 1996.– 26с. –Рус.– Деп. в УкрИНТЭИ 25.10.96. № 70 – Ук96.

26

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В., Нотченко В.Д., та інші, всього 4 особи

6

Численная математическая модель напряженно- деформированного состояния при волочении многослойных полиметаллических трубных заготовок

Друк.

Сб.науч. статей. Вып. 3,-Краматорск, 1996.-С.2-16

15

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В., Нотченко В.Д., та інші, всього 4 особи

7

Численная математическая модель процесса волочения относительно толстых многослойных биметаллических заготовок

Рукопис

Донбас. гос. машиностроит. акад.,– Краматорск, 1997.– 16с.– Рус. – Деп. в ГНТБ Украины. 19.01.98. № 52 – Ук 98.

16

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В., Левкин А.Н.

8

Численная одномерная математическая модель процесса волочения труб

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. Межвуз.сб.науч. трудов. Вып. 4, – Краматорск, 1998. – С.12-16.

5

Потапкин В.Ф., Дворжак А.И.

9

Математическое моделирование напряженно- деформированного состояния при волочении относительно тонких многослойных полиметаллических композиций

Друк.

Наука, производство, предпринимательство–развитию металлургии. Сб.науч.тр.–Донецк, 1998.–С.156–162.

7

10

Математическая модель процесса волочения относительно толстых многослойных композиционных заготовок

Друк.

Наука, производство, предпринимательство – развитию металлургии. Сб.науч.тр.– Донецк, 1998.– С. 162–168.

7

11

Математическое моделирование процесса волочения многослойных полиметаллических композиций

Друк.

Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий. Сб. науч.тр.–Запорожье, 1998.–С.282–283.

2

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В.,

12

Имитационное математическое моделирование основных показателей качества при реализации процесса волочения

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. Межвуз.сб.науч. трудов. Вып. 4,– Краматорск, 1998.– С. 116–118.

 

3

Кулик А.Н.,

Фоменко Ю.В.

13

Имитационная математическая модель рабочих нагрузок волочильных и плющильных станов

Друк.

Защита металлургичес-ких машин от поломок: Сб.науч.тр.–Вып. 3.–Ма-риуполь, 1998.–С.65– 68.

3

Потапкин В.Ф., Сатонин А.В., Шаркова С.Н., та інші, всього 4 особи

14

Одномерная математическая модель процесса волочения относительно тонких многослойных полиметаллических полос в роликовых волоках

Друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. Межвуз.сб. науч.трудов.Вып.4,–Кра-маторск,1998.– С. 63–67.

5

Шпак В.И.,

Бегунов А.А.

15

Одномерная математическая модель процесса вдавливания в фильеру провода контактного

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії. Між-вуз. Тематичний зб. наук. праць. Вип. 5, – Краматорськ,1999.–С. 149–151.

3

Потапкин В.Ф., Дворжак А.И.

16

Литейно- прокатный агрегат для производства провода контактного

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії: Зб. наук. пр. – Краматорськ,1999.–С.160-161.

2

Федоринов В.А., Шаркова С.Н.,

17

Проектирование технологических режимов процесса волочения на волочильной машине ВЛ – 1…6

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії. Між-вуз. тематичний зб. наук.праць.Вип.5,– Крама-торськ,1999.-С.194-195.

2

Добряк С.К., Дворжак А.И., Шеремет И.Н.

2 Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

18

Применение прокатных валков с рабочим слоем из быстрорежущей стали

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні. Тематичний зб. наук. праць.  – Краматорськ, 2000.– С. 329–331.

3

Воробьев Ю.А., Белобров Ю.Н., Волченков В.Г.

19

Численная одномерная математическая модель процесса волочения монометаллических заготовок, основанная на энергетическом подходе

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні. Тематичний зб. наук. праць. – Краматорськ, 2000.– С. 364–367.

4

Сатонин А.В.,

Дворжак А.И.

Моисеева Ю.В.

20

Эксплуатация прокатных валков с рабочим слоем из быстрорежущей стали на станах горячей прокатки

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні. Тематичний зб. наук. праць. – Краматорськ - Слов’янськ, 2000.– С. 114–116.

3

Воробьев Ю.А., Белобров Ю.Н., Волченков В.Г.

21

Численная одномерная математическая модель процесса волочения труб, основанная на энергетическом подходе

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні. Тематичний зб. наук. праць. – Краматорськ - Слов’янськ, 2000.– С. 47–50.

4

Потапкин В.Ф., Дворжак А.И.

Найден В.А.

22

Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния при вытяжке многослойных полиметаллических заготовок с утонением стенки

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2002. – С.399-405.

6

Доброносов Ю.К., Сатонин А.А., Лукьянов С.В.

23

Математическое моделирование степени использования запаса пластичности при реализации процесса вытяжки с утонением цилиндрических заготовок с неоднородными по толщине механическими свойствами

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2003. – С.411-416.

6

Кулик Т.А., Бегунов А.А., Сатонин А.А., та інші, всього 4 особи

24

Математическое моделирование напряженно-деформи-рованного состояния мно-гослойных полиметаллических композиций при безоправочном волочении труб и вытяжке цилиндрических заготовок без утонения

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ-Слов’янськ: ДДМА. – 2003. – С.84-87

4

Сатонин А.А., Чижиков А.Г., Чемерис С.В., Гущин А.В.

25

Математическое моделирование степени использования запаса пластичности при реализации процессов волочения трубных заготовок

Друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ-Слов’янськ: ДДМА. – 2003. – С.203-205.

3

Сатонин А.А., Чемерис С.В., Чижиков А.Г.

26

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния и определение ресурса пластичности металла при реализации процесса волочения относительно тонких многослойных трубных заготовок

Друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2004. – С.557-561

5

Сатонин А.В., Сатонин А.А.

27

Перспективы создания современных металлургических альянсов

Друк.

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов – Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 903 – 908. (фахове видання)

6

Кокотько М.Е.

28

Особенности формирования цены контракта на оказание сервисных услуг по постмонтажному обслуживанию металлургического оборудования у заказчика

Друк.

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Вос-точной Европы в рам-ках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов – Донецк-Таганрог-Свишов, 2005. – С.180 – 185. (фахове видання)

5

Кокотько М.Е.

29

Организационно-экономические аспекты повышения эффективности производства металлургического оборудования

Друк.

Збірник наукових праць ДонДУУ: Сучасні механізми управління ЗЕД підприємства. – Серія „Економіка”. Т. VI. Вип. 43. Донецьк, 2005. – С. 85 – 95. (фахове видання)

11

Кокотько М.Е.,

Герасименко А.В.

30

Исследование напряженно-деформированного состояния металла при волочении трубных заготовок

Друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2006. – С.216-221

5

Чемерис С.В.,

Давыденко Е.С., Дворжак В.В.


31

Автоматизированное проектирование технологических режимов процесса волочения с учетом ресурса пластичности

Друк

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2007. – С.293-296

4

Чемерис С.В.

 

32

Математическое моделирование основных показателей качества при реализации процессов волочения многослойных заготовок

Друк

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2009. – С.399-405.

7

Саплин С.Ю.,

Чемерис С.В.

33

Внедрение технологий огранки драгоценных камей с целью повышения инвестиционной привлекательности ювелірного производства

Друк

ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії, №2 (27), 2012 – с.244-251

8

Мишура В.Б., Кукоба О.Е.

34

Моделювання основних підходів облікової політики НБУ

Друк

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки №2 (60)-2012 - с.294-296

3

Грідасов В.М., Євтухова О.О.

35

Методичні основи для оцінки трудового потенціалу персоналу

 

Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2015. – С.107-110

 

Недашковская Я.

4 Основні навчально-методичні розробки (за період науково-педагогічної діяльності)

36

Методичні вказівки до практичних занять та контрольних робіт з курсу „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” (для студентів спеціальності 7.05010 „Економіка підприємства” усіх форм навчання)

Рукопис

Краматорськ: ДДМА, 2001.-39с

39

Рижиков В.С.

37

Методические указания к выполнению раздела по экономике в дипломных проектах студентами специальности 7.090218 «Металлургическое оборудование»

Рукопис

Краматорск: ДГМА, 2004.-40с

40

Грибкова С.Н.,

Кокотько М.Е.

38

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебн. пособие: В 2 т. Т.1

Друк.

Краматорск: ДГМА, 2006. – 292 с.

(Гриф МОН України. Лист № 14/18.2-2749 від 21.12.04, ISBN 966-379-038-5)

 

292

76

Макогон Ю.В., Рыжиков В.С., Коваленко Е.О

та інші, всього 6 осіб

39

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебн. пособие: В 2 т. Т.2

Друк.

Краматорск: ДГМА, 2006. – 192 с.

(Гриф МОН України. Лист № 14/18.2-2749 від 21.12.04, ISBN 966-379-038-5)

 

192

81

Макогон Ю. В., Рыжиков В.С., Коваленко Е.О

та інші, всього 6 осіб

40

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник

Друк.

Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с. (Гриф МОН України Лист № 14/18.2-2180 від 07.10.2004, ISBN 966-364-314-5)

 

 

424

177

Макогон Ю. В., Рыжиков В.С., Коваленко Е.О

та інші, всього 6 осіб

41

Економічна діагностика. Практикум

Друк.

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 186 с. (Гриф МОН України Лист №14/18.2-2726 від 05.12.05, ISBN 966-364-395-1)

186

28

 

Костенко Т.Д.,

Герасимов А.А.,

Рижиков В.С.,

та інші, всього 4 особи

42

Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник

Друк.

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. (Гриф МОН України Лист №1,4 / 18 – Г - 554 від 13.04.2007, ISBN 978-966-364-508-7)

208

54

Добикіна О.К.,

Рижиков В.С.,

Кокотько М.Є.,

та інші, всього 5 осіб