ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри «Економіка підприємства»

Економічні дисципліни в ДДМА почали викладатися ще в 50-ті роки минулого століття, коли наш ЗВО був філією Донецького політехнічного інституту. Кафедра "Економіка підприємства" була створена в 1963 році, і вона є найстаршою в ДДМА кафедрою економічного спрямовання. За час свого існування кафедра із загальноосвітньої стала випускаючою (у 1992 році). На ній навчалися тисячі здобувачів вищої освіти, причому серед них й студенти технічних спеціальностей. Сьогодні на кафедрі навчаються онуки тих, хто вивчав "Економіку підприємства" та "Організацію виробництва" ще в далекі п'ятдесяті роки. За цей час на кафедрі "Економіка підприємства" тричі змінився професорсько-викладацький склад, а на її базі створені кафедри економічного профілю ДДМА.

У витоків становлення кафедри стояли кандидати економічних наук, доценти Лавров Василій Григорович та Фівенцев Іван Іванович.


Кафедра ЕП – 1982 р.

Кафедра ЕП – 1999 р.

В різні роки на кафедрі працювали професора, доктора економічних наук Рівенко Миколай Федорович, Ковальов Валерій Миколайович, Єськов Олексій Леонтійович, Макогон Юрій Володимирович, Панков Віктор Андрійович, Корж Марина Володимирівна, Бурлуцький Сергій Віталійович, Рекова Наталія Юріївна, Шкрабак Ірина Володимирівна та почесний професор ДДМА Рижиков Вячеслав Сергійович.

Очільниками кафедри були В.Г. Лавров (1963-1975 рр.), Б.І. Кулабухов (1975-1986 рр.), Н.Ф. Ревенко (1986-1992 рр.), А.М. Фесенко (1992-1994 рр.), В.П. Ковалевський (1994-1999 рр.), В.С. Рижиков (1999-2007 рр., 2010-2014 рр.), О.Л. Єськов (2007-2010 рр.), С.В. Бурлуцький (2014-2018 рр.), Н.Ю. Рекова (2019 - 2020 рр.), Є.О.Підгора (2020 р. й до сьогодні).


В.П. Ковалевський – завідувач кафедри (1994-1999 рр.)

В.С. Рижиков – завідувач кафедри (1999-2007 рр., 2010-2014 рр.)

О.Л. Єськов – завідувач кафедри (2007-2010 рр.)

У 2007 році кафедра була розділена на дві кафедри: «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості». Кафедри вели підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» за денною, заочною, післядипломною формами навчання. Право випускати магістрів було закріплено за кафедрою «Економіка підприємства».

У 2014 році наказом ректора ДДМА кафедри «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості» були об’єднані в одну випускаючу кафедру IV рівня акредитації «Економіка підприємства».

У 2019 році на кафедрі відкрито нову спеціальність підготовки магістрів 232 «Соціальне забезпечення».

За весь час роботи кафедрою підготовлено понад сорока науково-методичних посібників з індексом ISBN, випущено сотні навчально-методичних розробок для проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, курсового та дипломного проєктування, опубліковано понад 600 наукових статей в Україні і за її межами, випущено більше тридцяти монографій, в яких надано глибокий науковий аналіз різним аспектам економічної діяльності підприємств в Україні та за кордоном.

Сьогодні кафедра "Економіка підприємства" проводить підготовку бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями: 051 «Економіка» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів підготовки і 232 «Соціальне забезпечення» другого (магістерського) рівня підготовки.