ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри «Економіка підприємства»

Економічні дисципліни в нашому ВНЗ почали викладати ще в 50-ті роки, коли він був філією Донецького політехнічного інституту. Кафедру "Економіка пiдприємства" створено в 1963 році, і вона є найстаршою в ДДМА кафедрою економічної спрямованості. За час свого існування кафедра із загальноосвітньої стала випускною (у 1992 році) і через неї пройшли тисячі студентів, причому серед них всі студенти технічних спеціальностей. Зараз на кафедрі навчаються онуки тих, хто вивчав "Економіку підприємства" та "Організацію виробництва" ще в далекі п'ятдесяті роки. За цей час на кафедрі "Економіка пiдприємства" тричі змінився професорсько-викладацький склад, а на її базі створено кафедри "Організації виробництва"(сьогодні кафедра "Фінанси ") і кафедру "Менеджмент".

У витоків становлення кафедри стояли такі вчені, кандидати економічних наук, доценти Лавров Василій Григорович та Фівенцев Іван Іванович.


Кафедра ЕП – 1982 р.

Кафедра ЕП – 1999 р.

Якщо в 1963 році на кафедрі працювало чотири викладачі, то зараз – чотирнадцять. В різні роки на кафедрі працювали професора, доктора економічних наук Рівенко Миколай Федорович, Ковальов Валерій Миколайович, Єськов Олексій Леонтійович, Макогон Юрій Володимирович, Панков Віктор Андрійович, Корж Марина Володимирівна, Бурлуцький Сергій Віталійович та почесний професор ДДМА Рижиков Вячеслав Сергійович. В теперішній час на кафедрі працюють професори, доктори економічних наук Рекова Наталія Юріївна, Шкрабак Ірина Володимирівна.

У різний час кафедру очолювали: В.Г. Лавров (1963-1975 рр.), Б.І. Кулабухов (1975-1986 рр.), Н.Ф. Ревенко (1986-1992 рр.), А.М. Фесенко (1992-1994 рр.), В.П. Ковалевський (1994-1999 рр.), В.С. Рижиков (1999-2007 рр., 2010-2014 рр.), О.Л. Єськов (2007-2010 рр.), С.В. Бурлуцький (2014-2018 рр.), Н.Ю. Рекова (2019 - 2020 рр.), Є.О.Підгора (2020р. - дотепер).


В.П. Ковалевський – завідувач кафедри (1994-1999 рр.)

В.С. Рижиков – завідувач кафедри (1999-2007 рр., 2010-2014 рр.)

О.Л. Єськов – завідувач кафедри (2007-2010 рр.)

У 2007 році кафедра була розділена на дві кафедри: «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості». Підготовка бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства», спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 та магістрів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства», проводилися кафедрою «Економіка підприємства» за денною, заочною та іншими формами навчання, а підготовку бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» здійснювала кафедра «Економіка промисловості» за денною та заочною формами навчання.

У 2014 році наказом ректора ДДМА кафедри «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості» були об’єднані в одну випускаючу кафедру IV рівня акредитації «Економіка підприємства».

У 2019 році на кафедрі відкрито дві нові спеціальності: 232 «Соціальне забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі читається шістдесят сім дисциплін для всіх студентів технічних і економічних спеціальностей. За весь час роботи кафедрою випущено сотні навчально-методичних розробок для проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, курсового та дипломного проектування. На теперішній час видано тридцять науково-методичних посібників з індексом ISBN, опубліковано понад 600 наукових статей в Україні і за її межами, випущено тридцять три монографії, в яких надано глибокий науковий аналіз різним аспектам економічної діяльності підприємств в Україні та за кордоном.

Сьогодні кафедра "Економіка підприємства" готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями: 051 «Економіка», 232 «Соціальне забезпечення», 281 «Публічне управління та адміністрування».