ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Економічні дисципліни в нашому ВНЗ почали викладати ще в 50-ті роки, коли він був філією Донецького політехнічного інституту. Кафедру "Економіка пiдприємства " створено в 1963 році, і вона є найстаршою в ДДМА кафедрою економічної спрямованості. За час свого існування кафедра із загальноосвітньої стала випускною (у 1992 році) і через неї пройшли тисячі студентів, причому серед них всі студенти технічних спеціальностей. Зараз на кафедрі навчаються онуки тих, хто вивчав "Економіку підприємства" та "Організацію виробництва" ще в далекі п'ятдесяті роки. За цей час на кафедрі "Економіка пiдприємства" тричі змінився професорсько-викладацький склад, а на її базі створено кафедри "Організації виробництва "(сьогодні кафедра "Фінанси ") і кафедра "Менеджмент".

У витоків становлення кафедри стояли такі вчені, кандидати економічних наук, доценти Лавров Василій Григорович та Фівенцев Іван Іванович.

Якщо в 1963 році на кафедрі працювало чотири викладачі, то зараз – дев’ятнадцять. В різні роки на кафедрі працювали професора, доктора економічних наук Рівенко Миколай Федорович, Ковальов Валерій Миколайович, Єськов Олексій Леонтійович, Панков Віктор Андрійович, Корж Марина Володимирівна та почесний професор ДДМА Рижиков Вячеслав Сергійович. В теперішній час на кафедрі працюють заслужений діяч науки та техніки, професор, доктор економічних наук Макогон Юрій Володимирович; професори, доктори економічних наук Бурлуцький Сергій Віталійович, Рекова Наталія Юріївна, Шкрабак Ірина Володимирівна. За кількістю викладачів, які мають наукові ступені кандидатів наук (13) кафедра посідає перше місце в ДДМА.

У 2007 році кафедра була розділена на дві кафедри: «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості». Підготовка бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства», спеціалістів за спеціальністю 7.03050401 та магістрів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства», проводилися кафедрою «Економіка підприємства» за денною, заочною та іншими формами навчання, а підготовку бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» здійснювала кафедра «Економіка промисловості» за денною та заочною формами навчання.

У 2014 році наказом ректора ДДМА про факультетів кафедри «Економіка підприємства» та «Економіка промисловості» були об’єднані в одну випускаючу кафедру IV рівня акредитації «Економіка підприємства».

На кафедрі читається двадцять три дисципліни для всіх студентів технічних і економічних спеціальностей. За весь час роботи кафедрою випущено сотні навчально-методичних розробок для проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, курсового та дипломного проектування. На теперішній час видано двадцять два науково-методичних посібника із грифом Міністерства освіти і науки України, опубліковано понад 500 наукових статей в Україні і за її межами, випущено двадцять три монографій, в яких надано глибокий науковий аналіз різним аспектам економічної діяльності підприємств в Україні та за кордоном.

Сьогодні кафедра "Економіка підприємства" готує бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей, а також бакалаврів і спеціалістів технічних та гуманітарних спеціальностей, що здобувають другу вищу освіту за денною, заочною та дистанційною формами навчання за такими напрямками: 051 "Економіка ": спеціалізація «Економіка підприємства» та спеціалізація «Міжнародна економіка»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа».