ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Загальна інформація

Адреса: 84313 м. Краматорськ,б-р Машинобудівників 34, ДДМА, корпус №3, аудиторія № 3302.

Телефон: (0626) 41-47-45

E-mail: ptm@dgma.donetsk.ua

Фотогалерея ПТМ
Абітурієнту:
Галузь діяльності випускників кафедри ПТМ

Бакалавр - фахівець здатний виконувати інженерну, технічну, технологічну, контрольну, освітню роботу у галузі розробки, випробування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних, дорожніх та інших транспортних машин і обладнання і може займати наступні первинні посади: майстер чи технолог в цеху, інженер у загальних відділах підприємств і організацій, виробничих і виробничо-технічних, з охорони праці, з техніки безпеки, нормування та інших, механіка дільниць, управлінь, цехів, гаражів, малих підприємств, кооперативів, фермерських господарств та інших підприємств і організацій по експлуатації машин; старшого лаборанта, інженера-конструктора III категорії у проектних відділах та організаціях; викладача відповідних дисциплін у загально - освітніх і спеціальних учбових закладах I рівня акредитації; референта або менеджера у комерційних фірмах та рекламних агентствах аналогічного профілю.

Фахівець рівня: Бакалавр
За спеціальністю: 6.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання»
Напрям підготовки: 0902 «Інженерна механіка»
Рівень освіти: Базова вища освіта
Кваліфікація: 3115 Технічні фахівці-механіки
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ Обладнання і виробничі процеси для одержання та експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Фахівці спеціальності 6.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання» підготовлені до роботи за наступними секціями:

 • D – обробна промисловість:
  • підсекція DK – Виробництво машин та устаткування, розділ 29 – Виробництво механічного устаткування, група 29.1 - Виробництво механічного устаткування, група 29.2 – Виробництво інших машин загального призначення, клас 29.22 – Виробництво підіймального і такелажного устаткування, підклас 29.22.1 – Виробництво (без ремонту) підіймального і такелажного устаткування, підклас 29.22.2 – Ремонт (спеціалізований) підіймального і такелажного устаткування, підклас 29.52 – Виробництво машин для добувної промисловості і будівництва, підклас 29.52.1 – Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості, підклас 29.52.2 – Виробництво (без ремонту) будівельних машині обладнання, підклас 29.52.3 – Ремонт (спеціалізований) машин для добувної промисловості та будівництва, підклас 29.52.4 – Монтаж та установлення машин для добувної промисловості та будівництва. Підклас 29.56.3 – Виробництво решти машин спеціального призначення, підклас 29.56.3 – Виробництво машин для промисловості будівельних матеріалів і скляної промисловості.
 • G – Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту: Розділ 50 – Торгівля транспортними засобами та їх ремонт. Розділ 51 – Оптова торгівля і посередництво у торгівлі, клас 51.14 – Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями, літаками, група 51.6 – Оптова торгівля промисловим обладнанням, клас 51.62 – оптова торгівля будівельним обладнанням.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до класифікатора професій ДК 003-95:

 • 3111 – технік-лаборант;
 • 3115 – технік-кресляр; механік з ремонту транспорту; механік - налагоджувальник; технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • 3118 – кресляр-конструктор;
 • 3119 – технолог; технік з налагодження і випробування, технік з планування;
 • 2145.2 – інженер-конструктор; інженер-технолог;
 • 2149.2 – інженер з транспорту; інженер з якості; інженер з налагодження і випробування, інженер з організації експлуатації та ремонту
Фахівець рівня: Спеціаліст
За спеціальністю: 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання»
Напрям підготовки: 0902 «Інженерна механіка»
Рівень освіти: Повна вища освіта
Кваліфікація: Інженер-механіки
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ Проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Спеціаліст - інженер-механік в проектно-конструкторському відділі підприємства, науково-дослідного інституту, інженер-механік конструкторського сектора відділу головного механіка підприємства; інженер-механік по експлуатації підйомно-транспортної, будівельної, дорожньої та меліоративної техніки - майстер, механік цеху, заступник начальника цеху по обладнанню, інженер-дослідник, науковий працівник.

Спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузях: машинобудування, будівництва, металургії, гірничорудної промисловості і інших галузях господарства, де використовуються підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання.

Спеціаліст призначений для роботи в проектних та науково-дослідних інститутах, на підприємствах, що виробляють підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання, на підприємствах, що експлуатують підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання, в спеціалізованих фірмах різних форм власності, в державних адміністраціях району, міста, області.

Фахівець здатний виконувати інженерну, технічну, технологічну, контрольну, освітню роботу нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних, дорожніх та інших транспортних машин і обладнання і може займати наступні первинні посади: майстер чи технолог в цеху, інженер у загальних відділах підприємств і організацій, виробничих і виробничо-технічних, з охорони праці, з техніки безпеки, нормування та інших, механіка дільниць, управлінь, цехів, гаражів, малих підприємств, кооперативів, фермерських господарств та інших підприємств і організацій по експлуатації машин; старшого лаборанта, інженера-конструктора 1 категорії у проектних відділах та організаціях; викладача 1 рівня акредитації; референта або менеджера у комерційних фірмах та рекламних агентствах аналогічного профілю.

Спеціаліст здатний виконувати професійну роботу відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95:

 • 12 – керівник підприємств, установ та організацій;
 • 1222 – керівники виробничих підрозділів у промисловості;
 • 1222.1 – головні фахівці – керівники та технічні керівники виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 • 1222.2 – начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 • 2145 – професіонали в галузі інженерної механіки;
 • 2145.1 – науковий співробітник;
 • 2145.2 – професіонали в механізації та автоматизації виробничих процесів (трудомістких процесів), в т. р. Інженер-конструктор, інженер-механік груповий, інженер-технолог;
 • 2310.2 – викладачі вищих навчальних закладів (І і ІІ рівнів акредитації);
 • 2320 – викладач професійного навчально-виховного закладу.

Спеціаліст може займати первинні посади: інженер, інженер-конструктор, інженер-технолог, майстер зміни, майстер виробничої дільниці, механік, технік-конструктор, технік-технолог, викладач.

Фахівець рівня: Магістр
За спеціальністю: 8.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання»
Напрям підготовки: 0902 «Інженерна механіка»
Рівень освіти: Повна вища освіта
Кваліфікація: Магістр-механіки
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ Підйомно-транспортні машини та обладнання – проектування, дослідження, виробництво та експлуатація

Магістр - інженер-дослідник, працівник відділів нової техніки, механізації і автоматизації підприємства, працівник відділу діагностики обладнання, працівник або завідуючий науково-дослідних лабораторій підприємств та вищих учбових закладів.

Магістр здатний виконувати професійну роботу відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95:

 • 12 – керівник підприємств, установ та організацій;
 • 1222 – керівники виробничих підрозділів у промисловості;
 • 2145 – професіонали в галузі інженерної механіки;
 • 2145.1 – науковий співробітник;
 • 2145.2 –інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів (23317);
 • 2145.2 – інженер-механік трудомістких процесів (22320);
 • 2145.2 -інженер-конструктор (22211);
 • 2145.2 - інженер-механік груповий (22226);
 • 2145.2 - інженер-технолог (22493);
 • 2145.2 – викладач вищого навчального закладу (ІІІ і ІV рівнів акредитації).

Магістр може займати первинні посади: механік, майстер дільниць, інженер, інженер-конструктор, інженер-технолог, науковий співробітник, викладач (асистент) ВНЗ.