ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

1.jpg

Професор П.І. Кох
(завідувач з 1961 року по 1973 рік)

Кафедра підйомно-транспортних машин як окремий підрозділ інституту була заснована у 1961 році. Засновником і першим завідувачем кафедри був професор Петро Іванович Кох.

Зважаючи на дефіцит висококваліфікованих кадрів в галузі машинобудування в 1953 р. в м. Краматорськ був відкритий вечірній філіал Донецького політехнічного інституту. В 1960 р. його будо реорганізовано в самостійний вечірній індустріальний інститут (КВІІ), який очолив к.т.н., доц.. Малєєв Г.В. Кафедра була відкрита наказом Міністра вищої і спеціальної освіти Української РСР Ю. Дяденкова (наказ №496 від 12.10.1960 р.).

Перший випуск інженерів-механіків зі спеціальності «Підйомно-транспортні машини» відбувся 1959 році.

На кінець шестидесятих років на кафедрі ПТМ працювали як досвідчені викладачі, так і молоді спеціалісти, які перейшли на роботу в інститут, в основному, з ПАТ «НКМЗ».

На десятиріччя кафедри біля 60% викладачів мали вчену ступінь кандидата технічних наук. На кафедрі відкривається очна і заочна аспірантура. Кількість наукових співробітників виросла до 12 чоловік.

В сімдесятих роках до аспірантури були зараховані випускники кафедри та ряд молодих спеціалістів ПАТ «НКМЗ», які потім поповнили викладацький склад кафедри.

2.jpg

Наприкінці сімдесятих років кафедра переїздить в заново побудований третій корпус КІІ. Почалася довготривала робота з відновленням лабораторної бази, оснащення стендів, підготовка до проведення лабораторних робіт. Студенти денної форми навчання проходять практику як на передових підприємствах м. Краматорська, так і на інших базах в містах Харкові, Львові, Київі, Одесі, Маріуполі, Донецьку, Ленінграді, Електросталі, Свердловську, Красноярську та ін.

На початку вісімдесятих років на кафедрі ведеться підготовка спеціалістів за двома напрямами: «Конструювання ПТМ» і «Експлуатація ПТМ», а з 1983 р. відкривається новий напрям «Промислові роботи і маніпулятори». Чисельність студентів денної форми навчання зростає до трьох академічних груп. Завдяки плідній роботі аспірантури чисельність викладачів з вченими ступенями зростає до 90%.

3.jpg

Кафедрі ПТМ – 10 років

Змінювались покоління, приходили на кафедру нові викладачі, але якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри завжди відповідав найвищому рівню акредитації.

Наприкінці вісімдесятих років гостра потреба в інженерних кадрах на підприємствах м. Краматорська і північного регіону Донбасу починає падати. В зв’язку з цим починаючи з 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів тільки за денною формою навчання. Крім того, специфіка роботи підприємств регіону, а саме індивідуальне виробництво унікальної багатотонної техніки, модернізація підприємств, перебудова промислового комплексу у 90-і роки визвали різке зниження в потребі спеціалістів з робототехніки. Тому в середині 90-х років кафедра припиняє підготовку інженерних кадрів з цього напрямку.

4.jpg

Учасники засідання науково-методичної комісії з питань розвитку робототехніки (1984р.)

Вантажопідйомні крани це обладнання підвищеної небезпеки, тому здійснюється державний нагляд за експлуатацією таких інженерних споруд. Державний комітет Держгірпромнагляд України свою діяльність спрямовує на безпечну експлуатацію такого обладнання. Краматорський індустріальний інститут (тепер ДДМА) на базі кафедри ПТМ і кафедри зварювання у 1977 році створює випробувальну лабораторію технічної діагностики. Перші керівники лабораторії доцент Ємельянов О.А. та доцент кафедри ПТМ Лях П.Ф. керують роботою лабораторії з експертного обстеження вантажопідйомних кранів, а також з проектуванням і технологічною розробкою планів ремонту і модернізації вантажопідйомних кранів. З 1988 року в лабораторії працює с.н.с Гавриш П.А. (в теперішній час д.т.н., доц. кафедри ПТМ). Лабораторія виконала експертне обстеження понад 2500 одиниць кранів. В 2010-2012 випробувальна лабораторія технічної діагностики сумісно з Отто-фон-Гюріке Університетом м. Магдебург виконувала науково-технічну програму. У 2010-2013 році під керівництвом В.П. Шепотько (випускника кафедри ПТМ) випробувальна лабораторія технічної діагностики ДДМА розробила конструкторсько-технологічну документацію на ремонт унікального підйомно-транспортного обладнання аглофабрики ММК ім. Ілліча – двох рудно-грейферних перевантажувачів TAKRAF (м. Маріуполь).

В 2014-2015 році випробувальна лабораторія технічної діагностики ДДМА розробила технічну документацію для модернізації вантажопідйомного крану підприємства Енергомашспецсталь м. Краматорськ

У 2014 р. спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» була акредитована рішенням ДАК за статусом ВНЗ IV (четвертого) рівня.

5.jpg

Кафедрі ПТМ – 25 років

У 2019 році ОПП «Галузеве машинобудування» (рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 133 «Галузеве машинобудування, галузь знань «Механічна інженерія») та ОПП «Галузеве машинобудування» (рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальність 133 «Галузеве машинобудування, галузь знань «Механічна інженерія») акредитовані рішеннями експертної комісії МОН.

Сьогодні на кафедрі високий рівень підготовки фахівців забезпечується високо каліфікаційним викладацьким складом, наявністю лабораторної бази і комп’ютерної техніки. Освоєння в процесі навчання автоматизованих систем тривимірного проектування і моделювання забезпечує підготовку спеціалістів для інжинірингових компаній із самими високими вимогами. Випускники кафедри можуть кваліфіковано вирішувати питання з конструювання, експлуатації та ремонту підйомно-транспортної техніки, яка експлуатується на виробництві, будівництві та сільському господарстві.