ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

1.jpg

Професор П.І. Кох
(завідувач з 1961 року по 1973 рік)

Кафедра підйомно-транспортних машин як окремий підрозділ інституту була заснована у 1961 році. Засновником і першим завідувачем кафедри був професор Петро Іванович Кох.

Зважаючи на дефіцит висококваліфікованих кадрів в галузі машинобудування в 1953 р. в м. Краматорськ був відкритий вечірній філіал Донецького політехнічного інституту. В 1960 р. його будо реорганізовано в самостійний вечірній індустріальний інститут (КВІІ), який очолив к.т.н., доц.. Малєєв Г.В. Кафедра була відкрита наказом Міністра вищої і спеціальної освіти Української РСР Ю. Дяденкова (наказ №496 від 12.10.1960 р.).

Перший випуск інженерів-механіків зі спеціальності «Підйомно-транспортні машини» відбувся 1959 році.

На кінець шестидесятих років на кафедрі ПТМ працювали як досвідчені викладачі, так і молоді спеціалісти, які перейшли на роботу в інститут, в основному, з ПАТ «НКМЗ».

На десятиріччя кафедри біля 60% викладачів мали вчену ступінь кандидата технічних наук. На кафедрі відкривається очна і заочна аспірантура. Кількість наукових співробітників виросла до 12 чоловік.

В сімдесятих роках до аспірантури були зараховані випускники кафедри та ряд молодих спеціалістів ПАТ «НКМЗ», які потім поповнили викладацький склад кафедри.

2.jpg

Наприкінці сімдесятих років кафедра переїздить в заново побудований третій корпус КІІ. Почалася довготривала робота з відновленням лабораторної бази, оснащення стендів, підготовка до проведення лабораторних робіт. Студенти денної форми навчання проходять практику як на передових підприємствах м. Краматорська, так і на інших базах в містах Харкові, Львові, Київі, Одесі, Маріуполі, Донецьку, Ленінграді, Електросталі, Свердловську, Красноярську та ін.

На початку вісімдесятих років на кафедрі ведеться підготовка спеціалістів за двома напрямами: «Конструювання ПТМ» і «Експлуатація ПТМ», а з 1983 р. відкривається новий напрям «Промислові роботи і маніпулятори». Чисельність студентів денної форми навчання зростає до трьох академічних груп. Завдяки плідній роботі аспірантури чисельність викладачів з вченими ступенями зростає до 90%.

3.jpg

Кафедрі ПТМ – 10 років

Змінювались покоління, приходили на кафедру нові викладачі, але якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри завжди відповідав найвищому рівню акредитації.

Наприкінці вісімдесятих років гостра потреба в інженерних кадрах на підприємствах м. Краматорська і північного регіону Донбасу починає падати. В зв’язку з цим починаючи з 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів тільки за денною формою навчання. Крім того, специфіка роботи підприємств регіону, а саме індивідуальне виробництво унікальної багатотонної техніки, модернізація підприємств, перебудова промислового комплексу у 90-і роки визвали різке зниження в потребі спеціалістів з робототехніки. Тому в середині 90-х років кафедра припиняє підготовку інженерних кадрів з цього напрямку.

4.jpg

Учасники засідання науково-методичної комісії з питань розвитку робототехніки (1984р.)

Наприкінці 90-х років на підприємствах північного регіону Донбасу виникає нова проблема – відсутність коштів на придбання нової підйомно-транспортної техніки. Для проведення капітальних ремонтів зношених кранів і визначення їх залишкового ресурсу працездатності в 1998 р. при кафедрі була організована лабораторія технічної діагностики вантажопідйомних кранів.

З 1995 р. на кафедрі ПТМ ведеться підготовка фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

В 2014 р. спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» була акредитована рішенням ДАК за статусом ВНЗ IV (четвертого) рівня.

5.jpg

Кафедрі ПТМ – 25 років

Сьогодні на кафедрі високий рівень підготовки фахівців забезпечується високо кваліфікаційним викладацьким складом, наявністю лабораторної бази і комп’ютерної техніки. Освоєння в процесі навчання автоматизованих систем тривимірного проектування і моделювання забезпечує підготовку спеціалістів для інжинірингових компаній із самими високими вимогами. Випускники кафедри можуть кваліфіковано вирішувати питання з конструювання, експлуатації та ремонту підйомно-транспортної техніки, яка експлуатується на виробництві, будівництві та сільському господарстві.