ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту ПТМ 2018-19

Перелік конкурсних предметів ЗНО у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для абітурієнтів, що вступають до ДДМА на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти у 2019 році за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» зі спеціальності «133 Галузеве машинобудування»:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Фізика


(вступ на базі атестату про повну загальну середню освіту)

1. Усі абітурієнти подають заяви тільки в електронному вигляді.

2. У паперовому вигляді подають заяви та копії документів лише ті абітурієнти, які вступають до Академії за спеціальними умовами зарахування (за результатами вступних іспитів) згідно з правилами прийому до ДДМА у 2019 році (термін прийому заяв та документів – з 10 по 16 липня 2019 року).


Правила прийому, порядок подання та розгляду заяв в електронній формі у 2019 році розміщено на сайті ДДМА (http://www.dgma.donetsk.ua) у вкладці «Абітурієнту».

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2019 року.

Прийом заяв від випускників шкіл, ПТУ, ВПУ в електронному вигляді починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року.

З 27 по 31 липня 2019 року абітурієнт повинен надати оригінали та копії документів до ЗВО, у рейтинговому списку якого він був рекомендований до вступу на бюджетній основі.

Абітурієнт може подати до 7 заяв не більше ніж з 4-х спеціальностей.


3. У процесі подання заяв для участі в конкурсі абітурієнту необхідно вказати в кожній заяві пріоритетність від 1 до 7, при цьому «1» визначає найвищу пріоритетність. Пріоритетність не може бути змінена впродовж всієї вступної компанії.

4. Для абітурієнтів 2019 року під час вступу до ЗВО дійсними є сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017, 2018, 2019 років, крім ЗНО з іноземної мови (тільки 2018 та 2019 року). Мінімальний бал кожного конкурсного предмету сертифіката ЗНО – 100, а максимальний – 200.

5. ЗНО з конкурсного предмета «Українська мова та література» є обов’язковим для всіх абітурієнтів.

6. У грудні 2018 року абітурієнтам необхідно ознайомитися з правилами прийому до ЗВО та визначитися з вибором конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу до ДДМА дивись у таблиці.

7. Реєстрація на ЗНО – 5 лютого – 25 березня 2019 року.

8. Бажано зареєструватися на складання максимальної кількості конкурсних предметів ЗНО – 4 предмети. 9. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмету;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДДМА за шкалою від 100 до 200 балів за умови вступу до ДДМА на інженерно-технічні спеціальності (спеціалізації), окрім спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології».

У процесі вступу до ДДМА ваговий коефіцієнт (К1, К2, К3) кожного з трьох конкурсних предметів сертифікату0,3. Ваговий коефіцієнт (К4) середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,05. Ваговий коефіцієнт (К5) за особливі успіхи та/або успішне закінчення підготовчих курсів ДДМА – 0,05.


10 Перелік документів, що необхідно надати для вступу до ДДМА в період з 27 по 31 липня 2019 року:

- оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);

- оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

- оригінал та копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання ;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.


* творчі конкурси проводяться:

- з 01 по 10 липня включно для вступників на місця державного замовлення;

- з 11 по 22 липня для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.