ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Загальна інформація

Кафедра «Інноваційних технологій і управління» (до 2020 р. «Технології машинобудування») існує з 1961 року і є однією з провідних кафедр Донбаської державної машинобудівної академії. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук
з галузі знань

 • 13 «Механічна інженерія»,

за спеціальністю

 • 131 «Прикладна механіка».

На кафедрі «Інноваційних технологій і управління» працюють 1 доктор технічних наук, 4 кандидати технічних наук; з них 2 доценти; 2 старші викладачі. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ковалевський Сергій Вадимович.

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» – найбільш універсальна спеціальність. Вона охоплює всі етапи виробничого процесу виготовлення машин, вузлів, механізмів та інших виробів.

Випускник може ПРАЦЮВАТИ:

 • менеджером виробництва, включаючи топ-менеджмент;
 • інженером-конструктором;
 • інженером-технологом;
 • інженером-дослідником;
 • спеціалістом з управління підрозділами машинобудівного заводу;
 • викладачем вищого навчального закладу, коледжу, ліцею.

Академія та кафедра «Інноваційних технологій і управління» здійснюють інтегровану з сучасними підприємствами, фірмами і компаніями індивідуальну цільову підготовку здобувачів вищої освіти за схемами: «3-2-1», «4-1», «4-2», (навчання у закладі вищої освіти ведеться паралельно з роботою студента на підприємстві), маючи тісні зв'язки із зарубіжними університетами за такими напрямами:

 • застосування прогресивних і спеціальних ресурсоощадних технологічних процесів механоскладального виробництва;
 • технологія автоматизованого виробництва, САП ЧПК;
 • інформаційні системи в технології, організації та економіці, САПР ТП;
 • експертиза якості технологічних процесів;
 • раціональна експлуатація технологічних систем;
 • технологія гнучких систем і роботизованих виробництв;
 • технологія ремонтного виробництва.

При кафедрі працюють магістратура, аспірантура й докторантура. Наукова школа кафедри сформована на основі потужної лабораторної дослідної бази, нових наукових напрямів і ідей, що базуються на передових наукових розробках, визнаних у світі вчених кафедри.

Наші партнери:

 • ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»;
 • ПрАТ «Енергомашспецсталь»;
 • НПК «Corum Group»;

28 підприємств Навчально-науково виробничого комплексу «Спеціаліст»: Serbia, Belgrade, Alpha University; Bosnia and Herzegovina, Trebinje, Market Inspectorate of Serbian Republic; Serbia, Belgrad Univerzitet “Megatrend“; Macedonia, Tetovo-Skopje, South East European University.

На кафедрі створено наукову лабораторію «Спеціальні методи оброблення деталей важкого машинобудування»

Проводяться дослідження ролі людського фактору в контексті формування професійних компетенцій людини. Робота виконується у новоствореній «Лабораторії системних досліджень формування духовності та гуманізму професійної підготовки молоді»

У грудні 2015 року створено Проблемна науково-дослідну лабораторію інтелектуальних мобільних технологічних машин (ПНДЛ), яка є спільним структурним підрозділом Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України та кафедри технології машинобудування ДДМА. Метою діяльності ПНДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ і фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т. ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.

Лабораторія спеціальних методів обробки деталей машин важкого машинобудування
Цільова индивідуальна підготовка студентів