ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Наукова робота

За роки існування на кафедрі підготовлено 2 докторські й понад 20 кандидатських дисертацій; видано більше ніж 30 монографій, понад 1000 наукових статей; отримано більше ніж 110 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

На кафедрі створено наукову лабораторію «Спеціальні методи оброблення деталей важкого машинобудування» (науковий керівник д-р техн. наук, проф. С. В. Ковалевський) та «Проблемну науково-дослідну лабораторію інтелектуальних мобільних технологічних машин» (науковий керівник д-р техн. наук, проф. С. В. Ковалевський).

Проблемна науково-дослідна лабораторія інтелектуальних мобільних технологічних машин є структурним підрозділом:

• Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України;

• Донбаської державної машинобудівної академії (кафедра технології машинобудування) МОН України.

«Програма роботи Проблемної лабораторії мобільних інтелектуальних технологічних машин на період 2016-2018 рр..»

Основними темами, що виконуються в лабораторії СМОДВМ, є:

 1. Розроблення технологічного оснащення та оптимізація технологічного процесу глибокого свердління отворів.
 2. Створення віртуальної лабораторії технологічних досліджень на основі комплексного моделювання технологічних процесів і систем на основі нейромережевих технологій.
 3. Розроблення технологічного оснащення й відпрацювання комплексної технології забезпечення точності та якості виробів механооброблення на основі керування залишковими напруженнями.
 4. Електромеханічне оброблення різанням.
 5. Електроімпульсне оброблення та зміцнення робочих поверхонь деталей машин.
 6. Електроіскрове легування поверхонь деталей машин.
 7. Технологія віброабразивного шліфування поверхонь деталей машин.
 8. Керування точністю технологічної системи верстатів з ЧПК.
 9. Діагностика технологічних процесів і розроблення методів керування якістю їх робочих поверхонь деталей машин.
 10. Розроблення й проведення технологічного консалтингу; оптимізація технологічних систем і процесів.
 11. Розроблення технології зниження залишкових напружень і зміцнення робочих поверхонь деталей машин за допомогою ПАР.
 12. Створення технології імплантації робочих поверхонь деталей машин.
 13. Визначення областей застосування нових матеріалів і способів оброблення деталей машин на основі мап Кохонена.
 14. Розроблення технології оброблення робочих поверхонь деталей машин на основі СВС-технології.
 15. Розроблення інженерних методів застосування програмного середовища Delcam для технологічної підготовки виробництва.

Лабораторія підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вітчизняними та закордонними науковими центрами:

 • Інститутом проблем математичних машин і систем НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (м. Київ);
 • Східноукраїнським національним університетом (м. Сєверодонецьк);
 • Донецьким національним технічним університетом (м. Красноармійськ);
 • Запорізьким національним технічним університетом;
 • Науковим центром нейрокомп’ютерів РАН (м. Москва);
 • Братським державним технічним університетом (м. Братськ);
 • Волгоградським державним технічним університетом (м. Волгоград);
 • Новосибірським державним технічним університетом (м. Новосибірськ).

Результати робіт впроваджено на ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Дружківський завод металевих виробів», ВАТ «Слов’янський машинобудівний завод», а також на інших підприємствах України.

Проводяться дослідження ролі людського фактору в контексті формування професійних компетенцій людини. Робота виконується у новоствореній лабораторії системних досліджень формування духовності та гуманізму професійної підготовки молоді.

У грудні 2015 року створено проблемну науково-дослідну лабораторію інтелектуальних мобільних технологічних машин (ПНДЛ), яка є спільним структурним підрозділом Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України та кафедри технології машинобудування ДДМА. Метою діяльності ПНДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ і фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т. ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.

 

При кафедрі «Технологія машинобудування» є аспірантура, де навчається 1 аспірант заочної форми навчання (станом на 01.01.2016). У цільовій докторантурі НТУУ «КПІ» навчається О. С. Ковалевська

За останній час викладачами кафедри було захищено 6 кандидатських дисертацій: В. Б. Гітісом – 2005 р., Є. В. Мішурою – 2007 р., В. В. Медведєвим – 2010 р., В. І. Тулуповим – 2012 р. (керівник – проф. С. В. Ковалевський), О. С. Ковалевською – 2008 р. (керівник – доц. Л. П. Колот), С. Ю. Олійник – 2014 р. (керівник – проф. Л. П. Калафатова).

 

На кафедрі за останні роки виконувались роботи за держбюджетними темами за участю провідних викладачів кафедри під керівництвом д-ра техн. наук, проф. С. В. Ковалевського.

З 2000 року виконувалась держбюджетна тема Дк-13-2000 «Створення системи навчального та інформаційного призначення на базі інтернет/інтранет-технологій і її програмно-технічна реалізація».

У 2006 році завершено тему Дк-05-2001 «Розроблення інформаційного забезпечення для автоматизованого механоскладального виробництва».

У 2006–2009 роках виконувалась тема Дк-05-2006 «Розроблення системи технологічного забезпечення для підвищення ефективності операцій на складних технологічних комплексах».

У 2009–2011 роках виконувалась тема Дк-07-2009 «Дослідження принципів системного забезпечення технологічних процесів і операцій важкого машинобудування».

У 2012–2015 роках виконувалась тема Дк-04-2012 «Розроблення та дослідження спеціальних методів оброблення деталей машин важкого машинобудування».

З 2015 р. виконується тема Дк-03-2015 «Створення нових енергоощадних технологій отримання функціональноструктурованих робочих поверхонь деталей машин».

 

З 1990 року на базі кафедри ТМ проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-технічні конференції «Молода наука ХХІ сторіччя», «Сучасна освіта та інтеграційні процеси», «Нейромережеві технології та перспективи їх використання», «Корпоративна культура ХХІ сторіччя».

 

На кафедрі відповідно до «Програми роботи з обдарованою молоддю» студенти, що включені до програми, щорічно долучаються до проведення наукових досліджень у держбюджетній кафедральній науково-дослідній роботі під керівництвом проф. С. В. Ковалевського, доц. С. Г. Онищука, доц. С. Л. Міранцова та інших. Результати наукової роботи щорічно публікуються в науково-технічних збірниках, зокрема в «Студентському віснику ДДМА». Студенти й магістранти беруть участь з доповідями в науково-технічних конференціях, семінарах. Елементи НДРС включено до 15 дисциплін кафедри.

Також студенти, включені до «Програми роботи з обдарованою молоддю», залучаються до винахідницької роботи. Щорічно від 3 до 7 студентських наукових робіт беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт і отримують нагороди. У 2004 році 2-ге місце посіла робота О. С. Ковалевської, у 2005 році 2-ге місце посіли роботи О. В. Мороз і Є. О. Спиридонова; 2006 р. – 3-тє місце, робота О. М. Бєлогурова; 2007 р. – 2-ге місце, робота М. В. Пінчук; 2008 р. – 1-ше місце, робота І. М. Адамович; 2009 р. – 1-ше місце, робота Л. В. Полійчук; 2010 р. – 3-тє місце, робота Я. С. Азарової; 2011 р. – 2-ге місце, робота І. М. Стародубцева; 2012 р. – 1-ше місце, І. М. Стародубцева; 3-тє місце – робота А. В. Бугайової, А. І. Костіної, 2014 р. – 2-е місце, робота К. В. Тулупової.

На кафедрі у 2015 році створено студентське проектно-конструкторсько-технологічне бюро (СПКТБ ТМ).

 

Програми всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НСТіЗ»:

«Программа НСТиП 2015»

«Программа НСТиП 2016»

«Программа НСТиП 2017»

«Программа НСТиП 2018»

 

Звіти про проведення наукових та науково-технічних заходів

«Звіт - Нейросети 2015»

«Звіт - Нейросети 2017»

«Звіт - Нейросети 2018»

 

Збірники наукових праць всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НМТіЗ»

«Сборник НСТиП 2015»

«Сборник НСТиП 2018»

 

За останні роки викладачами кафедри видано такі монографії:

 1. Ковалевский С. В. Новые нейроподобные элементы и сети : монографія / Ковалевский С. В., Гитис В. Б. – Краматорск : ДГМА, 2005. – 88 c.
 2. Производство изделий машиностроения горячей обкаткой : монография / Рыжиков В. С., Удовенко В. К., Середа В. Г., Афанасьева М. А., Бражник В. Я., Капорович В. В., Капорович С. В., Кулик А. Н., Маковецкий А. В., Макшанцев В. Г., Паламарчук В. А., Пыц Я. Е., Юдин В. И. ; под ред. В. С. Рыжикова, В. К.Удовенко. – Краматорск : ДГМА, 2006. – 284 с.
 3. Энергосбережение в металлообработке : монография / Гузенко В. С., Маковецкий А. В., Мироненко Е. В., Маковецкий В. В., Чередниченко В. И. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 264 с.
 4. Ковалевский С. В. Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успех. В 3 кн. Кн. 1: Методы изучения культуры и ценности организации / Ковалевский С. В., Медведева О. А., Хает Г. Л. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 196 с.
 5. Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успіх. В 3 кн. Кн. 2: Символы и история организации. Вопросы качества / Ковалевский С. В., Медведева О. А., Мироненко Е. В., Хает Г. Л., Еськов А. А. – Краматорск : ДГМА, 2008. – 204 с.
 6. Мишура В. Б. Мотивационный механизм системы корпоративного управления : монография / Мишура В. Б., Мишура Е. В. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 140 с.
 7. Ковалевский С. В. Нейросети в управлении точностью обработки резанием : монография / Ковалевский С. В., Ковалевская Е. С. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 136 с.
 8. Ковалевский С.В., Мишура Е.В., Мишура В.Б. Нейросетевые методы в структуризации технологических процессов: Монография. – Краматорск: ДГМА, 2009. – 112 с.
 9. Нейросетевые технологии в технологической подготовке производства : монография / Ковалевский С. В., Гитис В. Б., Мишура Е. В., Мишура В. Б. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 144 с.
 10. Ковалевський С. В. Спеціальні методи оброблення робочих поверхонь деталей машин : монографія / С. В. Ковалевський, В. І. Тулупов. – Краматорск : ДДМА, 2012. – 100 с.
 11. Нові комбіновані методи обробки робочих поверхонь деталей машинобудування (із застосуванням нейросітьового аналізу) : монографія / С. В. Ковалевський, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук, І. М. Стародубцев. – Краматорск : ДГМА, 2013. – 196 с.
 12. Ковалевский С. В. Развитие методов акустической диагностики в машиностроении : монография / С. В. Ковалевский, Е. С. Ковалевская, В. И. Тулупов. – Краматорск : ДГМА, 2014. – 91 с.
 13. Розробка та дослідження спеціальних методів обробки деталей машин : монографія / під заг. ред. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 300 с.