ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Керівництво кафедри
КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ

Сергій Вадимович Ковалевський народився 27 вересня 1952 року в м. Уфа. У 1970 році поступив на спеціальність «Автоматизація та комплексна механізація машинобудування» до Уфимського авіаційного інституту і в 1975 році закінчив його з відзнакою.

У 1979 році в спецраді Уфімського авіаційного інституту захистив кандидатську дисертацію, присвячену вдосконаленню технологічних процесів хонінгування деталей авіаційних конструкцій. До 1981 року працював інженером науково-дослідного сектору, а потім – асистентом на кафедрі «Металорізальні верстати та засоби автоматизації».

З серпня 1981 року до квітня 1985 року працював у НВО «Чорметмеханізація» м. Дніпропетровська старшим науковим співробітником лабораторії верстатів з ЧПК, а потім завідувачем відділу застосування засобів робототехніки і маніпуляторів в металургії. За цей період вдосконалювався як фахівець в області створення дільниць верстатів з ЧПК, розробки та впровадження технології виготовлення ремонтно-експлуатаційних виробів металургійного обладнання заводів чорної металургії.

З 29 квітня 1985 року, обраний за конкурсом, працював на посаді доцента кафедри «Технологія машинобудування» Краматорського індустріального інституту. У 1987 році перейшов на кафедру «Металорізальні верстати та інструменти», а з 1 червня 1990 року був обраний на посаду завідувача кафедри «Технологія машинобудування».

У квітні 1993 року успішно захистив у спецраді Київського політехнічного інституту докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 - Технологія машинобудування на тему «Інтегровані моделі технологічних систем механообробки». У 1994 році отримав атестат професора кафедри «Технологія машинобудування» Донбаської державної машинобудівної академії.

З 1996 року С. В. Ковалевським створено регіональне відділення Малої академії наук з науково-промислового профілю, яке має подальший розвиток і сьогодні об’єднує більш десяти міст регіону за 12 науковими секціями.

З 1999 року – декан і один із засновників інженерно-економічного факультету академії. За сприяння С. В. Ковалевського були створені кафедри «Менеджмент організацій» та «Економічна кібернетика».

З 2003 року – проректор з науково-педагогічної роботи.

Основний науковий напрямок роботи Сергія Вадимовича Ковалевського – моделювання й оптимізація технологічних систем.

Робота наукової школи ведеться з 3 напрямків:

 • розробка, дослідження та впровадження нових технологічних методів обробки деталей машин;
 • удосконалення методів технологічної підготовки виробництва;
 • наукова лабораторія нейромережевих технологій та їх застосування.

Лабораторія підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вітчизняними та закордонними науковими центрами:

 • Інститутом проблем математичних машин і систем НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом кібернетики ім. Глушкова НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (м. Донецьк);
 • Східноукраїнським національним університетом (м. Луганськ);
 • Донецьким національним технічним університетом;
 • Запорізьким національним технічним університетом;
 • Науковим центром нейрокомп’ютерів РАН (м. Москва);
 • Волгоградським державним технічним університетом (м. Волгоград).

Результати робот впроваджено на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Дружківський метизний завод», Краматорському відділенні АКБ «Укрсоцбанк», Слов’янському управлінні газопостачання та газифікації, а також на інших підприємствах України та СНД.

Інші теми робіт під керівництвом Сергія Вадимовича Ковалевського:

 • Розробка технологічного оснащення та оптимізація технологічного процесу глибокого свердління отворів.
 • Створення віртуальної лабораторії технологічних досліджень з комплексного моделювання технологічних процесів і систем на основі нейромережевих технологій.
 • Розробка технологічного оснащення і відпрацювання комплексної технології забезпечення точності і якості виробів механообробки на основі управління залишковими напруженнями.
 • Електроімпульсна обробка та зміцнення робочих поверхонь деталей машин.
 • Технологія віброабразивного шліфування поверхонь деталей машин.
 • Управління точністю технологічної системи верстатів з ЧПК.
 • Діагностика технологічних процесів і розробка методів управління їх якістю робочих поверхонь деталей машин.
 • Розробка і проведення технологічного консалтингу; оптимізація технологічних систем і процесів.
 • Розробка технології зниження залишкових напружень та зміцнення робочих поверхонь деталей машин за допомогою ПАР.
 • Розробка інженерних методів застосування програмного середовища Delcam для технологічної підготовки виробництва.

На 01.01.2013 має більш 650 друкованих публікацій, у тому числі – 14 наукових монографій, 87 навчальних та методичних посібників, 47 патентів на винаходи.

Протягом останніх 20 років Сергій Вадимович Ковалевський проводить всеукраїнські і міжнародні наукові та науково-методичні конференції з перспективних напрямків технології машинобудування, управління, економіки та перспективних технологій навчання.

Під керівництвом професора С. В. Ковалевського виконуються наукові проекти, замовником яких є уряд України. Він здійснює тісне наукове співробітництво з провідними університетами України, Росії, Болгарії, Німеччини. Наукові роботи Сергія Вадимовича Ковалевського одержали визнання фахівців як в Україні, так і за її межами. Вони приймаються до участі у престижних міжнародних конференціях і друкуються у провідних профільних журналах.

За сприяння С. В. Ковалевського впроваджується програма розвитку корпоративної культури. З його ініціативи з 2004 року в академії впроваджена нова, спільна з ЗАТ «НКМЗ», освітня програма «3-2-1», яка набула подальшого розвитку в інтегрованої з підприємствами програми підготовки фахівців.

Професор С. В. Ковалевський є членом спеціалізованих рад з захисту дисертацій: у Донецькому національному технічному університеті та Приазовському державному технічному університеті, редакційних рад, колегій ряду фахових наукових видань, програмних комітетів ряду міжнародних конференцій, науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (МОНУ) за напрямом «Інженерна механіка», експертної ради з механіки і транспорту ДАК України, секції Наукової ради МОНУ за фаховим напрямом «Інформатика і кібернетика», підйомно-транспортної академії наук України та Нью-Йоркської академії наук.

Переможець конкурсів ДДМА в номінаціях «Кращий декан факультету» (2003 р.), «Кращий винахідник ДДМА» (2008 р.), «Заслужений професор» (2009 р.). Його ім’я внесено до «Книги пошани» ДДМА (2010 р.).

Переможець обласного конкурсу «Кращий працівник року» в галузі освіти в номінації «Кращий завідувач випускаючої кафедри вищого навчального закладу» (2011 р.).

Сергій Вадимович має відомчі заохочувальні нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ № 940-к від 20.12.1999), нагрудний знак «Петро Могила» (наказ № 360-к від 19.04.2007), нагрудний знак «За наукові досягнення» (наказ № 596-к від 09.07.2009).