ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Керівництво кафедри
КОВАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_tiuv_ФОТО_Ковалевський_2021.png

 Сергій Вадимович Ковалевський, українець, народився 27 вересня 1952 року в м. Уфа. У 1970 році поступив на спеціальність «Автоматизація та комплексна механізація машинобудування» до Уфимського авіаційного інституту і в 1975 році закінчив його з відзнакою.

У 1979 році в спецраді Уфімського авіаційного інституту захистив кандидатську дисертацію, присвячену вдосконаленню технологічних процесів хонінгування деталей авіаційних конструкцій. До 1981 року працював інженером науково-дослідного сектору, а потім – асистентом на кафедрі «Металорізальні верстати та засоби автоматизації».

З серпня 1981 року до квітня 1985 року працював у НВО «Чорметмеханізація» м. Дніпропетровська старшим науковим співробітником лабораторії верстатів з ЧПК, а потім завідувачем відділу застосування засобів робототехніки і маніпуляторів в металургії. За цей період вдосконалювався як фахівець в області створення дільниць верстатів з ЧПК, розробки та впровадження технології виготовлення ремонтно-експлуатаційних виробів металургійного обладнання заводів чорної металургії.

З 29 квітня 1985 року, обраний за конкурсом, працював на посаді доцента кафедри «Технологія машинобудування» Краматорського індустріального інституту. У 1987 році перейшов на кафедру «Металорізальні верстати та інструменти», а з 1 червня 1990 року був обраний на посаду завідувача кафедри «Технологія машинобудування».

У квітні 1993 року успішно захистив у спецраді Київського політехнічного інституту докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 - Технологія машинобудування на тему «Інтегровані моделі технологічних систем механообробки». У 1994 році отримав атестат професора кафедри «Технологія машинобудування» Донбаської державної машинобудівної академії.

З 1996 року С. В. Ковалевським створено регіональне відділення Малої академії наук з науково-промислового профілю, яке має подальший розвиток і сьогодні об’єднує більш десяти міст регіону за 12 науковими секціями.

З 1999 року – декан і один із засновників інженерно-економічного факультету академії. За сприяння С. В. Ковалевського були створені кафедри «Менеджмент організацій» та «Економічна кібернетика».

З 2003 року – проректор з науково-педагогічної роботи.

Основний науковий напрямок роботи Сергія Вадимовича Ковалевського – моделювання й оптимізація технологічних систем.

Робота наукової школи ведеться з 3 напрямків:

 • розробка, дослідження та впровадження нових технологічних методів обробки деталей машин;
 • удосконалення методів технологічної підготовки виробництва;
 • наукова лабораторія нейромережевих технологій та їх застосування.

Лабораторія підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вітчизняними та закордонними науковими центрами:

 • Інститутом проблем математичних машин і систем НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом кібернетики ім. Глушкова НАНУ (м. Київ);
 • Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (м. Донецьк);
 • Східноукраїнським національним університетом (м. Луганськ);
 • Донецьким національним технічним університетом;
 • Запорізьким національним технічним університетом;
 • Науковим центром нейрокомп’ютерів РАН (м. Москва);
 • Волгоградським державним технічним університетом (м. Волгоград).

Результати робот впроваджено на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Дружківський метизний завод», Краматорському відділенні АКБ «Укрсоцбанк», Слов’янському управлінні газопостачання та газифікації, а також на інших підприємствах України та СНД.

Інші теми робіт під керівництвом Сергія Вадимовича Ковалевського:

 • Розробка технологічного оснащення та оптимізація технологічного процесу глибокого свердління отворів.
 • Створення віртуальної лабораторії технологічних досліджень з комплексного моделювання технологічних процесів і систем на основі нейромережевих технологій.
 • Розробка технологічного оснащення і відпрацювання комплексної технології забезпечення точності і якості виробів механообробки на основі управління залишковими напруженнями.
 • Електроімпульсна обробка та зміцнення робочих поверхонь деталей машин.
 • Технологія віброабразивного шліфування поверхонь деталей машин.
 • Управління точністю технологічної системи верстатів з ЧПК.
 • Діагностика технологічних процесів і розробка методів управління їх якістю робочих поверхонь деталей машин.
 • Розробка і проведення технологічного консалтингу; оптимізація технологічних систем і процесів.
 • Розробка технології зниження залишкових напружень та зміцнення робочих поверхонь деталей машин за допомогою ПАР.
 • Розробка інженерних методів застосування програмного середовища Delcam для технологічної підготовки виробництва.

Протягом останніх 20 років Сергій Вадимович Ковалевський проводить всеукраїнські і міжнародні наукові та науково-методичні конференції з перспективних напрямків технології машинобудування, управління, економіки та перспективних технологій навчання.

Під керівництвом професора С. В. Ковалевського виконуються наукові проекти, замовником яких є уряд України. Він здійснює тісне наукове співробітництво з провідними університетами України, Росії, Болгарії, Німеччини. Наукові роботи Сергія Вадимовича Ковалевського одержали визнання фахівців як в Україні, так і за її межами. Вони приймаються до участі у престижних міжнародних конференціях і друкуються у провідних профільних журналах.

За сприяння С. В. Ковалевського впроваджується програма розвитку корпоративної культури. З його ініціативи з 2004 року в академії впроваджена нова, спільна з ЗАТ «НКМЗ», освітня програма «3-2-1», яка набула подальшого розвитку в інтегрованої з підприємствами програми підготовки фахівців (Золота медаль Міжнародної виставки «Освіта і кар’єра» у 2012 році). Також, він є автором програми Цільової індивідуальної підготовки студентів (ЦІПС), за яку академія нагородженя Дипломом і Золотою медаллю виставки «Освіта і кар’єра» у 2013 році.

Автор понад 700 спеціальних наукових публікацій, 19 наукових монографій, 180 робіт з проблем безперервної технічної освіти, 90 навчальних та методичних посібників. Автор більш 80 патентів на винаходи.

Проводить наукову співпрацю з провідними університетами України, Польщі, Сербії. Хорватії.

Успішне наукове наставництво, має власну наукову школу. Наукове керівництво Проблемною лабораторією мобільних інтелектуальних технологічних машин, Науково-дослідною лабораторією системних досліджень формування духовності та гуманізму професійної підготовки молоді. Автор програми цільової індивідуальної підготовки студентів.

Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Донбаської державної машинобудівної академії.

Член Галузевої експертної ради "Механічна інженерія" при Національному агентстві забезпечення якості освіти. Має досвід роботи в експертній раді з механіки і транспорту ДАК України. Член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук. Експерт Національного фонду досліджень України. Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами. Член секції «Інформатика і кібернетика» за фаховим напрямом Наукової ради МОН України.

Значний досвід адміністративної роботи в академії.

Редакційна діяльність у науковому виданні - входить до складу редакційних рад, колегій низки фахових наукових видань. Активно співпрацює з видавництвами Сербії і США.

Організація і проведення наукових конференцій. Є організатором і головою оргкомітетів всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-методичних конференцій з перспективних напрямків технології машинобудування, управління, економіки та перспективних технологій навчання; у складі програмних комітетів низки міжнародних конференцій тощо.

Член ради розвитку громад та територій при Донецькій обласній державній адміністрації. Член Громадської ради м. Краматорськ. Голова президії регіональної наукової спілки учнівської молоді з науково - промислового профілю. Голова громадської організації «Юнацький технопарк».

Академік Національної академії наук вищої освіти України. Також має фах економіста.

Має відзнаки "Відмінник освіти України", "За наукові досягнення". Переможець численних конкурсів у межах наукової, адміністративної роботи тощо.


Біобібліографічний покажчик

Наукові праці з питань вищої освіти та професійної підготовки