ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Історія кафедри

Підготовку інженерів за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти» в Краматорському індустріальному інституті здійснювала однойменна кафедра, створена в 1961 році (перший завідувач – канд. техн. наук Григорій Львович Хаєт), що й стала згодом базовою для багатьох знов створюваних кафедр інституту.

Так, з початку 1968 року у зв'язку зі збільшенням обсягу навчальної й наукової діяльності на базі кафедри «Технологія машинобудування» (завідувачі кафедри: доцент, канд. техн. наук Лев Миколайович Соловйов, з 1980 р. – доцент, канд. техн. наук Сергій Петрович Гінкул, з 1984 р. – доцент, канд. техн. наук Іван Миколайович Іванов) були створені ще дві: «Металорізальні верстати й інструменти» і «Автоматизація виробничих процесів».

haet.jpg

Перший завідувач кафедри,
канд. техн. наук, доц.
Григорій Львович Хаєт

Завідувач кафедри (1968–1980 рр.)
канд. техн. наук, доц.
Лев Миколайович Соловйов

ginkul.jpg

Завідувач кафедри (1980–1984 рр.) канд. техн. наук, доц.
Сергій Петрович Гінкул

ivanov.jpg

Завідувач кафедри (1984–1990 рр.) канд. техн. наук, доц.
Іван Миколайович Іванов

kovalevskii.jpg

Завідувач кафедри з 1990 р.,
д-р техн. наук, професор
Сергій Вадимович Ковалевський

З 1990 року дотепер кафедру очолює Сергій Вадимович Ковалевський – д-р техн. наук, професор. З 1999 по 2003 рік – декан інженерно-економічного факультету. З 2003 по 2014 рік – проректор з науково-педагогічної роботи ДДМА.

З 1998 року кафедра одержала назву «Технологія і управління виробництвом» і дала основу для відкриття нових кафедр: «Економічна кібернетика» і «Менеджмент». З 1 листопада 2013 року кафедра знову має назву «Технологія машинобудування».

З листопада 2013 року кафедра має назву «Кафедра технологій машинобудування». З листопада 2020 року кафедра має назву «Кафедра інноваційних технологій і управління».

З перших днів створення кафедрою сформульовано три наукові напрями: «Підвищення ефективності експлуатації важких токарних верстатів» (керівник – доц., канд. техн. наук Г. Л. Хаєт, згодом – д-р техн. наук, проф.), «Механізація й автоматизація нормування технологічних операцій» і «Проектування типових і групових технологічних процесів механоскладального виробництва» (керівник – доц., канд. техн. наук М. І. Плехнова).

З 1996 року на кафедрі одержали розвиток роботи д-ра техн. наук, професора Г. Л. Хаєта в галузі теорії й практики керування людино-машинними системами, мотивацією виробничого персоналу машинобудівних підприємств і корпоративною культурою організацій, виконані під його науковим керівництвом.

У наш час на кафедрі створено наукову лабораторію «Спеціальні методи оброблення деталей важкого машинобудування», що забезпечує науковий пошук і технологічне забезпечення таких напрямів наукових розробок:

 • розроблення, дослідження й впровадження нових технологічних методів оброблення деталей з використанням спеціальних методів;
 • удосконалення методів технологічної підготовки виробництва;
 • наукова лабораторія нейромережевих технологій і їх застосування.

На кафедрі підготовлено 2 докторські й понад 20 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 30 монографій, більш ніж 1000 наукових статей, розроблено й видано понад 500 методичних вказівок і розробок, отримано більше за 80 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

З 1990 року кафедрою щорічно проводяться всеукраїнські й міжнародні наукові й методичні конференції й публікуються збірники наукових праць з перспективних напрямів технології машинобудування й керування виробничими процесами, а також з нових технологій навчання.

Кафедрою підготовлено понад 5 тисяч інженерів-механіків, більш ніж 500 бакалаврів і понад 50 магістрів з технології машинобудування. Кафедра має гарну матеріальну базу: аудиторний фонд, лабораторію технологічного устатковання, лабораторію комп'ютерної техніки.

Кафедрою в 1998–2002, 2005–2008, 2012, 2013 роках проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада за фахом «Технологія машинобудування».

У 2004 році кафедрою вперше впроваджено оригінальну програму «3-2-1» як спільний проект Донбаської державної машинобудівної академії й НКМЗ. Її мета – підготовка студентів технічних спеціальностей ДДМА до повноцінної реалізації своїх здібностей на великому машинобудівному підприємстві після закінчення вишу.

Для постійного конкурсного відбору абітурієнтів кафедра забезпечила створення в 1990 році малого факультету, а в 1996 році – регіонального відділення Малої академії наук з науково-промислового профілю.

Серед відомих випускників кафедри: Олексій Леонтійович Єськов, д-р екон. наук, професор кафедри економіки промисловості ДДМА; Віктор Андрійович Панков, д-р екон. наук, професор ДДМА, голова наглядової ради ПАТ «НКМЗ»; Ігор Валентинович Александров, канд. техн. наук, генеральний директор ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»; Володимир Іванович Олешко, директор заготівельного виробництва ПАТ «НКМЗ»; Тамара Василівна Кухтик, д-р техн. наук, професор, ректор Донбаського інституту техніки й менеджменту; Іванов Сергій Олександрович, головний технолог ПАТ «НКМЗ» й багато інших. Випускниками кафедри є викладачі кафедри: Медведєв Вячеслав Степанович, Борисенко Юрій Борисович, Ковалевська Олена Сергіївна, Аносов Валерій Леонідович, Олійник Світлана Юріївна, Ковальова Тетяна Олександрівна.

Найбільш значущі події на кафедрі «Інноваційних технологій і управління»:

 • 1990 – створення малого факультету;
 • 1991 – початок проведення щорічної Всеукраїнської науково-методичної конференції;
 • 1992 – впровадження модульної системи навчання студентів спеціальності «Технологія машинобудування»;
 • 1993 – впровадження системи підвищення кваліфікації інженерів-технологів на заводі НКМЗ;
 • 1994 – розроблення та впровадження інтегрованих навчальних планів «Технікум – ВНЗ» для студентів Краматорського машинобудівного коледжу й Дружківського машинобудівного технікуму;
 • 1995 – створення стратегії розвитку кафедри та академії на основі організаційно-діяльнісних ігор;
 • 1995 – створення СНТ спеціальності «Технологія машинобудування»;
 • 1996 – створення комплексу «школа – ВНЗ» з Дружківським ліцеєм «Інтелект»;
 • 1997 – створення Краматорського науково-дослідного центру учнівської молоді; Перша наукова конференція МАН з науково-промислового профілю (надалі – щорічно);
 • 1998 – організація й проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з технології машинобудування;
 • 1999 – створення 9 філій Малої академії наук за науково-промисловим профілем; відкриття перших ліцейних класів у м. Єнакієвому;
 • 2000 – організація робіт з впровадження корпоративної культури кафедри (надалі – факультету ДДМА);
 • 2001 – впровадження курсу «Корпоративна культура» для спеціальності «Технологія машинобудування»;
 • 2004 – створення програми інтегрованої підготовки студентів спеціальності «Технологія машинобудування» за схемою «3-2-1»;
 • 2005 – розроблення Комплексної програми безперервної освіти;
 • 2007 – розроблення Концепції попереджувальної підготовки студентів спеціальності «Технологія машинобудування» для ЗАТ«НКМЗ»;
 • 2009 – створення філії кафедри на ЗАТ «Енергомашспецсталь» і інтегрованої підготовки студентів за схемою «3-2-1» і «4-1»;
 • 2010 – створення лабораторії спеціальних методів оброблення деталей важкого машинобудування;
 • 2011 – відкриття Експоцентру кафедри;
 • 2012, 2013 – організація і проведення Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування;
 • 2014 – організація цільової підготовки студентів на підприємствах регіону;
 • 2015 – д-р техн. наук, проф. C. В. Ковалевський став головним редактором журналу «American Journal of Neural Networks and Applications» (США);
 • 2016 – кафедра починає підготовку за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (спеціалізації «Технології машинобудування», «Інтегровані комп’ютеризовані технології машинобудування»).
 • 2019 – д-р техн. наук, проф. Ковалевський С.В. обраний за конкурсом членом Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».