ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра «ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК»

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність:

052 «Політологія»

Адреса:

84313, м. Краматорськ,

вул. Академічна (Академічна) – 72,

ДДМА, корпус 1, аудиторія №1229, 1233

Телефон:

(0626) 41-80-46

E-mail:

philosof@dgma.donetsk.ua

Кафедра філософії і соціально-політичних наук у Краматорському індуст-ріальному інституті (Донбаській державній машинобудівній академії) починає свій шлях з організації у 1952 році секції філософії, яка в різні роки перебувала у складі різних кафедр. У 1979 р. після реорганізації на базі секції філософії була створена кафедра філософії. Першим завідувачем кафедри став канд. філософ. наук, доцент В. В. Дубінін. З 1992 р. до 2018 р. кафедру очолював докт. філософ. наук, проф. Лузан А. О.

З 2020 року кафедру філософії і соціально-політичних наук очолює канд. філо-соф. наук, доцент Болотіна Є. В.

На сьогодні на кафедрі працюють 7 викладачів. З них: 5 доцентів, 2 стар-ших викладача та 1 старший лаборант. Всі викладачі мають наукові ступені кан-дидатів наук.

З 2018 року на кафедрі філософії і соціально-політичних наук відкрита спе-ціальність 052 «Політологія», яка готує фахівців бакалаврів з політології.