ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення
Етика і естетика

Конспект лекцій

Плани семінарів (обовязкова)

Завдання для самост.роботи

Індивідуальні завдання

Філософія

Денна форма навчання

Комплекс з Філософії (український варіант)

Індивідуальні завдання

Критерії оцінювання знань студентів

Теми рефератів з філософії

Робоча програма навчальної дисципліни

Плани семінарських занять з Філософії

Семінари Філософія 30-15

Семінари Філософія 14-7

Заочна форма навчання

Комплекс з Філософії (український варіант)

Методичні вказівки для студентів

Логіка

Конспект лекцій

Теми семінарських занять

Завд. на самост. роботу студентів

Індивідуальні завдання

Pелігієзнавство

Індивидуальні завдання

Навчальний посібник

Плани семінарських занять

Самост. робота

Політологія

Питання для підготовки до заліку

Категорії та поняття

Методичні вказівки для самостійної роботи з Політології (заочне відділення)

Семінарські заняття. Політологія вільний вибір

Політологія конспект лекцій

Словник політичних термінів

Соціологія

Курс лекцій

Теми семінарських занять

Завдання для самостійн. робіт

Інд.завд.поточн.контролю

Питання до заліку. Соціологія

Література. Соціологія

Варіанти для залікових робіт Соціологія

Історія України

Денне відділення

Історія України (Збірник документів і матеріалів)

Короткий курс лекцій

Збірник тестових завдань

Питання для підготовки до екзамену

Короткий понятійний й терминологічний довідник

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Національно-державне відродження України. Україна в сучасному світі. Метод. вказівки

Плани семінарських занять та методичні вказівки до них

Політичні партії в Україні (1900-1917). Навчальний посібник

Робоча програма

Робоча програма (прискорений курс)

Збірник тестів

Довідник (поняття й терміни)

Заочне відділення

Короткий курс лекцій

Збірник контрольних робіт

Короткий понятійний і термінологічний довідник

Метод. вказівки і варіанти контр. робіт (для слухачів післявузівської форми навчання

Національно-державне відродження України. Україна в сучасному світі. Метод. вказівки

Політичні партії в Україні (1900-1917). Навчальний посібник

Робоча програма

Довідник (поняття й терміни)

Історія української культури

Денне відділення

Залікові питання

Конспект лекцій

Матеріали для підготовки

Навчальна програма

Плани семінарських занять

Інд.завдання

Самост. роботи

Рекомендована література

Робоча програма (денна форма)

Робоча програма (прискорена форма)

Система оцінювання знань студентів

Словник культорологічних термінів

Заочне відділення

Конспект лекцій

Матеріали для підготовки до сесіі

Навчальна програма

Робоча програма

Словник культурологічних термінів

Історія та теорія демократії

Завдання на самостійну роботу студентів

Індивідуальні завдання поточ. та підсумкового контролю

Словник

Тематика семінарських занять

Історія політичної думки

Історія політичної думки України

конспект лекцій

Плани семінарів

Самост.робота

Інформаційні війни

Курс лекцій

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Індивідуальні завдання (обовязкова)

Плани семінарів

Загальна теорія політики

Завдання на самосійну роботу студентів

ЗТП Індивідуальні завдання поточного і підсумкового контролю

Теми семінарів

Громадянські обєднання і організації

Завдання для самост.роботи

Інд.завдання

Навчальний посібник

Тематика семінарських занять

Видатні особистості

Інд. завдання

Конспект лекций

Самост. завдання

Сем.заняття

Силабус

Силабус Іторія зарубіжних політ. вчень

Силабус Інформаційні війни

Силабус Історія та теорія демократії

Силабус Історія та теорія політ.партій

Силабус ІУ

Силабус ІУК

Силабус Всесвітня Історія

Силабус Громадські обєднання і організації

Силабус Етика та естетика

Силабус Загальна теорія політики

Силабус Логіка

Силабус Політологія

Силабус Релігієзнавство

Силабус Соціологія

Силабус Філософія

Силабус_ Історія політ.думки України

Силабус_ ІУУК

Силабус_Видатні особистості в історії України