ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова діяльність та зовнішні зв'язки

Наукова робота у вищих навчальних закладах є невід’ємною частиною освітнього процесу та професійного зростання викладачів і студентів, базується на ЗУ «Про вищу освіту» та нормативних документах ДДМА.

Кафедра філософії та соціально-політичних наук з моменту створення має широкі наукові інтереси. Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за наступними напрямками: наукові розробки за фаховим напрямом; публікація результатів досліджень у наукових виданнях; участь викладачів та студентів у роботі наукових конференцій.

Кафедрою протягом 2014-2022 років виконувалися науково-дослідні розробки за фаховим напрямом, а саме:

 • 0114U003940 «Державний суверенітет в умовах глобалізації» (Дк-05-2014)
 • 0118U006890 «Євроінтеграційний вектор України: історія та проблеми» (Дк-03-2018)

До виконання НДР залучені викладачі кафедри та кращі студенти. Науковим результатом наполегливої співпраці викладацького складу кафедри та студентів є виступи на щорічних науково-практичних конференціях ДДМА, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та публікації тез доповідей за їх результатами.

Результати теоретичних і практичних досліджень професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову новизну і практичну цінність, достатню апробацію і публікуються у фахових виданнях.

Колектив кафедри систематично проводить наукові пошуки, бере участь у наукових конференціях та семінарах, презентує результати наукових пошуків, видає наукові праці та збірки, підтримує та консультує молодих дослідників.

Є.В.Болотіна, кандидат філософських наук, проводить історико-філософські та політологічні дослідження, акцентуючи увагу на змінах в суспільному та політичному житті у перехідний період. А.В.Бородай, кандидат політичних наук, аналізує сучасне політичне життя та функціонування політичних партій. О.П.Кваша. кандидат політичних наук, досліджує політичну культуру на національному та регіональному рівнях. Н.Л.Стешенко, кандидат історичних наук, Відмінник освіти України, здійснює науковий пошук у сфері історичного краєзнавства, керує науковим гуртком студентів. О.В.Шимко, кандидат історичних наук, досліджує історію Донбасу та цікавиться питаннями соціальної політики. Яковенко Ю.Л., кандидат історичних наук, проводить дослідження історії нової економічної політики.

202403_sert_Shimko_03.png 202403_sert_Shimko_05.jpg 202403_sert_Shimko_04.png 202403_sert_Shimko_06.jpg 202403_sert_Shimko_07.jpg

sertKart202401.jpg sertKvasha202401.jpg
sertificat_2022-01.jpg sertificat_2023-07.jpg
nauk01_1.png nauk01_2.jpg nauk01_3.png nauk01_4.jpg nauk01_5.jpg nauk01_6.jpg MolodignaNaukivaLiga-podyaka.png sertificat_2022-02.jpg sertificat_2022-03.jpg sertificat_2022-05.jpg sertificat_2023-02.jpg sertificat_2023-06.jpg sertificat_2023-03.jpg sertificat_2023-04.jpg sertificat_2023-05.jpg

Наукова робота студентів під керівництвом викладачів передбачає написання рефератів, звітів до навчальних практик, кваліфікаційної роботи бакалавра, виконання індивідуальних завдань, роботу в предметних або наукових гуртках, підготовку доповідей для виступів на наукових конференціях та семінарах. При організації науково-дослідної роботи студентів важливими є принципи планомірності досліджень, активності та системності. НДР є необхідним чинником в процесі формування молодого спеціаліста, який відрізняється самостійністю суджень, умінням концентруватись, вдосконалюватись, бачити проблему з різних боків.

Студенти спеціальності «Політологія» під керівництвом викладачів кафедри філософії та соціально-політичних наук працюють у науковому гуртку «Історичне краєзнавство», беруть участь у засіданнях політичного дискусійного клубу, виступають з результатами своїх досліджень на конференціях та семінарах, як регіональних, так і всеукраїнських. Студент К.Чоста є експертом з акредитації освітніх програм НАЗЯВО з 2021 року.

nauk02_2.jpg nauk02_1.jpg nauk02_3.jpg photo_2022-01-31_14-25-09.jpg nauk02_4.jpg photo_2022-01-31_14-29-09.jpg photo_2022-01-31_12-03-38.jpg MolodignaNaukivaLiga-sertificat.png sertificat_2022-04.jpg sertificat_2023-08.jpg sertificat_2023-09.jpg sertificat_2023-10.jpg sertificat_2023-11.jpg sertificat_2023-12.jpg sertificat_2023-13.jpg sertificat202305_01.jpg sertificat202305_02.jpg
2024_gramota_01.jpg 2024_gramota_02.jpg 2024_gramota_03.jpg

Традиційно у квітні в Донбаській державній машинобудівній академії Дні науки відзначаються проведенням наукових заходів для викладачів і студентів. 19 квітня 2024 року відбулось онлайн-засідання Секції філософії та соціально-політичних наук в межах XLV НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти. Відкрили засідання науково-педагогічні працівники. Цікавими були доповіді студентів першого курсу - Володченко Ксенії, "Збереження культурної спадщини України в умовах війни", Яковенка Андрія, "Характеристика сучасного інформаційного суспільства". Глибокі наукові дослідження провели студенти старших курсів - Гаспарян Артур (тема доповіді - "Виборчі системи: практика застосування"), Нікітін Дмитро ("Авторитарнi режими ХХ ст. i сучасностi: порiвняльний аналiз, прояви, шляхи до демократизації"), Міхнюк Дар'я ("Сучасний політик як медіатизована особистість"), Бородай Софія ("Порівняльний аналіз політичних систем України та Королівства Бельгія"). Обрані актуальні теми викликали дискусії та обговорення. Результатом засідання Секції філософії та соціально-політичних наук стало визначення кращих усних доповідей (Бородай Софія, Володченко Ксенія та Яковенко Андрій) та напрямків подальшої наукової роботи учасників.

conf_filosof_2024_1.jpg conf_filosof_2024_2.jpg conf_filosof_2024_3.jpg conf_filosof_2024_4.jpg conf_filosof_2024_5.jpg conf_filosof_2024_6.jpg
МІЖВУЗІВСЬКА ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

У вересні 2023 року був підписаний Договір про співробітництво в галузі освіти та наукових досліджень з Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Вінниченка. Співробітництво дозволяє вдосконалювати освітню програму спеціальності 052 «Політологія», підвищувати кваліфікацію працівників, брати участь в спільних науково-дослідних та освітніх проєктах.

Договір про співробітництво з ЦДУ ім. В.Вінниченко

У вересні 2021 року був підписаний Меморандум про співпрацю в галузі освіти та наукових досліджень з Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі проведення спільних конференцій, семінарів, симпозіумів, спільні науково-дослідні проєкти, взаємодію в розробці та реалізації освітніх програм, взаємне стажування викладачів та практик студентів.

Меморандум про співпрацю з Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі

Кафедра філософії та соціально-політичних наук підтримує наукові та академічні зв’язки з Київським університетом імені Бориса Грінченка та з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди. Співпраця дозволяє вдосконалювати освітню програму спеціальності 052 «Політологія», підвищувати кваліфікацію працівників, брати участь в спільних науково-дослідних та освітніх проєктах.

У січні 2021 року був підписаний Меморандум співпрацю з Видавництвом «Novateur Publications» при Університеті Вісві Бхараті (Індія).

Меморандум співпрацю з Видавництвом «Novateur Publications»

27-28 лютого 2021 року колектив кафедри філософії та соціально-політичних наук взяв участь в інтернаціональній онлайн-конференції «Technological Advancements @ Contemporary Sciences», яка була організована Донбаською державною академією машинобудування та Видавництвом «Novateur Publications» при Університеті Вісві Бхараті (Індія). Приєднались до активного обговорення актуальних проблем вищої освіти та розвитку науки викладачі Телавського державного університету імені Я.Гогебашвілі. Є.В.Болотіна виступила з доповіддю «Наукова діяльність у ДДМА». Було визначно основні напрямки подальшої співпраці.

inter01.png inter00.jpg inter02.png inter03.png inter04.png inter05.png