ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Історія кафедри філософії нерозривно пов'язана з історією академії, її становленням, перетворенням в один з провідних вищих навчальних закладів Донбасу з підготовки фахівців для машинобудівної галузі господарства.

З 1952 по 1979 р. у складі Краматорського Індустріального Інституту (правонаступницею якого є наша Академія) кафедра філософії як самостійний структурний підрозділ була відсутня. До 1964 р. у вузі функціонувала секція філософії кафедри марксизму-ленінізму. На цій кафедрі викладалися складові частини марксистсько-ленінської теорії - філософія, політична економія, науковий комунізм, а також історія КПРС. У складі кафедри цього періоду працювали: А.А. Глазичев, М.М. Іванов, Н.П. Лісовий, Б.Д. Басов, Г.В. Лавров, Р.С. Балакірєва, Т.Ф. Бондарчук та ін.

У 1964 р. відбулася реорганізація кафедри марксизму-ленінізму і на її основі була створена кафедра історії КПРС, філософії та наукового комунізму. У цей період на кафедрі працювали А.Т. Батракова, Н.М. Казановіч, А.А. Кім, В.О. Сидорченко, Є.Г. Саднікова, Г.І. Шевченко, В.І. Шевченко, М.І. Проценко, Л.Н. Фателевіч, В.В. Дубінін, А.Я. Сенченко, В.П. Кондратенко, Т.І. Федосєєва, В.Є. Куштарёв і ін. В навчально-допоміжному складі кафедри працювали О.І. Кушнарьова, О.С. Кашкарьова, А.В. Міщенко. Кафедрою завідували: Р.С. Балакірєва (1963-1968 рр.), Г.І. Шевченко (1968-1973), Г.С. Бурназян (1973-1975).

У 1972 р. кафедра була реорганізована в кафедру історії КПРС і філософії, а в 1977 р. перетворена в кафедру філософії і наукового комунізму. Її очолив к.ф.н., доцент А.А. Дукачов. У цей період на кафедрі працювали: В.А. Гаврилюк, В.В. Дубінін, В.С. Зубов, Г.Л. Музалевский, А.А. Кім, М.І. Проценко, А.Я. Сенченко, Є.Г. Саднікова, В.О. Сидорченко, В.М. Григоренко, Т.І. Федосєєва, Е.І. Долкарт та ін.

У 70-ті роки захищають дисертації на здобуття наукових ступенів кандидатів історичних наук М.І. Проценко та Л.Н. Фателевіч, кандидатів філософських наук А.А. Кім і В.В. Дубінін. У 1979 р. була створена кафедра марксистсько-ленінської філософії. Завідувачем обирається к.ф.н., доц. В. В. Дубінін. На кафедрі працювали: А.О. Бочкарьова, В.А. Гаврилюк, В.М. Григоренко, А.Я. Сенченко, Т.В. Коротаєва, В.Д. Долманов, Б.М. Харчевников, Т.В. Кудерская, П.М. Мірошниченко. У цей період захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук В.А. Гаврилюк і А.Я. Сенченко.

ВАК УРСР надала кафедрі право приймати кандидатські іспити з філософії. Кафедра організувала і провела дві Республіканські конференції за участю Інституту соціологічних досліджень АН СРСР, Інституту філософії АН УРСР, Донецького відділення Філософського суспільства СРСР, виробничого об'єднання «Краматорський машинобудівний завод». Перша Республіканська конференція відбулася в 1988 р. на тему «Проблеми соціального розвитку трудових колективів в умовах перебудови» (листопад 1988 р.). Друга Республіканська науково-практична конференція відбулася в 1990 р. на тему «Тенденції та фактори вдосконалення соціальної структури радянського суспільства в умовах перебудови» (травень 1990 р.).

У 1989 р. кафедру очолив к.ф.н., доц. В.А. Гаврилюк. У 1989-1991 кафедра виконала держбюджетне дослідження «Тенденції та фактори вдосконалення соціальної структури радянського суспільства» (1988-1990 рр., кер. теми к.ф.н., доц. В.А. Гаврилюк), організувала і провела Всесоюзну науково-теоретичну конференцію «Людина, Світогляд, НТП» (травень 1991 р.).

З 1992 р. кафедру очолює д.ф.н., проф., академік Української академії політичних наук, дійсний член Російської академії політичної науки, А.А. Лузан. З 1993 р. кафедра називалася кафедрою філософії і соціально-політичних наук. На ній викладалися такі дисципліни як філософія, політологія, соціологія, релігієзнавство, культурологія і логіка. У 1991-1996 роках на кафедрі працювали А.В. Картунов, О.А. Маруховская. Лаборантом кафедри з 1977 по 2010 рік працювала С.А. Яшкова. У 2000-х роках на кафедрі працювали: А.В. Бородай, А.Г. Буланов, Е.В. Булдакова, С.Г. Головко, В.В. Дементьєва, Л.В. Деньщікова, В.Н. Дорошенко, В.В. Дубінін, М.Є. Моренець, В.І. Павлов, О.Д. Паршакова, А.Я. Сенченко, О.В. Шимко, О.П. Кваша, К.А. Ткаченко.

Однією з головних завдань кафедри в цей період було підвищення кваліфікації молодих викладачів, які прийшли на зміну старій гвардії. За період з 2003 по 2010 роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації В.В. Дементьєва, С.Г. Головко, А.В. Бородай, О.П. Кваша, Ткаченко К.А. У 2011 р докторську дисертацію з філософії захистив доцент Віктор Власович Дубінін. У 2012 р кандидатську дисертацію з історії захистила Шимко О. В.

В останнє десятиліття двадцятого століття і перше десятиліття двадцять першого століття на кафедрі велися дві держбюджетні науково-дослідні теми: з проблем політичного життя суспільства (кер. Проф. А.А. Лузан) і проблемам інтересів народу (кер. Доц. В.В. Дубінін). За останні п’ять років кафедра досліджувала наукову тему «Державний суверенітет в умовах глобалізації».

У 2014 р. відбулося злиття кафедри філософії з кафедрою гуманітарної освіти. Сьогодні на кафедрі працюють: проф. А.А. Лузан, доценти Паршакова О.Д., Алексєєв С.В., Стешенко Н.Л., Кваша О.П., ст.викл. А.В. Бородай, ст. викл. О.В. Шимко.

Кафедра читає для студентів три обов'язкових дисципліни: філософія, історія України, історія української культури. А також спецкурси за вибором: політологія, релігієзнавство, етика та естетика, соціологія.

Викладачі кафедри ведуть постійну і кропітку роботу з підготовки та вдосконалення навчальних і методичних посібників, покликаних поліпшити якість засвоєння студентами навчального матеріалу. Під керівництвом викладачів кафедри студенти академії беруть активну участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують наукові статті у різноманітних наукових виданнях, відвідують музеї та виставки міста.

Однією з пріоритетних сфер діяльності колективу кафедри філософії була і залишається виховна робота. Співробітниками кафедри розроблено та активно втілюється в життя ряд заходів, спрямованих на підвищення політичної активності та поінформованості студентів. При кафедрі створено дискусійний політичний клуб, в рамках якого учні отримують можливість включитися в обговорення актуальних проблем політичного розвитку України і світу.