ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту 052 політологія

КАФЕДРА «ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК»

Запрошує Вас на навчання за спеціальністю

052 ПОЛІТОЛОГІЯ

image001.jpg

«Політика – занадто серйозна справа, щоб довіряти її політикам»

Шарль де Голь

«Політика – непогана професія. Якщо ви процвітаєте, є багато нагород, а якщо ви знеславитеся, завжди можна написати книгу»

Рональд Рейган

ЯКИМ ПРОФЕСІЙНИМ НАВИЧКАМ НАВЧАТИМУТЬ?

 • розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення;
 • вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки;
 • вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки;
 • вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах;
 • застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності;
 • вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування;
 • вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні;
 • застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності;
 • конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу;
 • презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань;
 • вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності;
 • здійснювати консультаційну діяльність.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_filisof_abitur_image002.jpg

ЗДОБУТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ У:

 • державних органах;
 • політичних партіях і громадських організаціях;
 • органах місцевого й регіонального самоврядування;
 • наукових і дослідницьких центрах;
 • середніх, вищих та спеціалізованих навчальних закладах;
 • організаціях наймачів і профспілок;
 • підрозділах з реклами та зв'язків із громадськістю;
 • засобах масової інформації;
 • на телеканалах, радіо та в інтернет-виданнях.

ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» ВИ МОЖЕТЕ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

 • спеціаліста II категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
 • спеціаліста II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях;
 • політолога у дослідницьких центрах;
 • викладача із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах;
 • викладача кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;
 • консультанта, референта в апараті органів державної влади;
 • керівника підприємств, установ та організацій;
 • працівника апарату центральних органів державної влади;
 • працівника апарату місцевих органів державної влади;
 • працівника підрозділів з реклами та зв'язків із громадськістю;
 • політичного консультанта у засобах масової інформації;
 • політичного консультанта на телеканалах, радіо та в інтернет-виданнях.

ЯКІ ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАТИМУТЬ?

Дисципліни професійної підготовки "Політологія" (бакалавр)

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_filisof_abitur_image003.jpg

 • Історія зарубіжних політичних вчень;
 • Історія політичної думки України;
 • Історія та теорія демократії;
 • Соціологія;
 • Громадські об'єднання і організації;
 • Загальна теорія політики;
 • Історія і теорія політичних партій;
 • Інформаційні війни;
 • Філософія політики;
 • Методика і техніка політологічних досліджень;
 • Політика та економіка;
 • Політична глобалістика;
 • Порівняльна політологія;
 • Політичні еліти і лідерство;
 • Політична культура;
 • Теорія міжнародних політичних відносин;
 • Технології виборчих кампаній.

Дисципліни професійної підготовки вільного вибору "Політологія" (бакалавр)

image004.jpg

 • Релігієзнавство
 • Історія філософії України
 • Теорія і практика державного управління
 • Політична конфліктологія
 • Виборче право
 • Порівняльний аналіз систем публічного управління
 • Особиста політична тактика
 • Політичні системи і режими сучасності
 • Мас-медіа та політика

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ «ПОЛІТОЛОГ» ?

 • політолог – це представник особливої професії, що об’єднує в собі якості експерта, аналітика, радника, консультанта, журналіста, викладача суспільних дисциплін;
 • всі випускники, які отримали якісні знання конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні можливості працевлаштування;
 • сфера практичної діяльності фахівця-політолога включає аналітично-прогностичну, управлінську, науково-дослідницьку та викладацьку роботи.
 • спеціальність розвиває лідерські та організаторські здібності;
 • випускники спеціальності легко адаптуються до будь-якого напрямку професійної діяльності;
 • експерт, аналітик, радник, консультант, викладач суспільних дисциплін, озброєний новими знаннями – це професії, без яких не обійтись в наш час навчальним закладам, державним установам, політичним і громадським організаціям.

УМОВИ ВСТУПУ

на основі повної загальної середньої освіти необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів, як:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

на основі диплому молодшого спеціаліста необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів, як:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • фахове випробування.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);
 • оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • оригінал та копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

КОНТАКТНІ ДАННІ

Адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна (Шкадінова), 72, корп. 1, ауд. 1229; 1233

E-mail: philosof@dgma.donetsk.ua

тел.: (0626) 41 80 46