ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Прозорість та публічність ФСПН

Освітній процес підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою за спеціальністю 052 «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувається на основі принципів публічності і прозорості.

Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальності 052 «Політологія» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі соціально-політичної діяльності, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійній програмі «Політологія» вимог щодо якості надання освітніх послуг.

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Філософії та соціально-політичних наук» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, студентам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.

Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти Відділом з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти щорічно проводиться анонімне опитування з питань задоволеності студентів якістю складових функціонування освітнього середовища та аспектів якості освітнього процесу в ДДМА. Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання». Зведена інформація за результатами опитування передається на кафедру для подальшого обговорення та врахування потреб та інтересів здобувачів для вдосконалення освітнього процесу.

Для оцінки якості освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю 052 «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, задоволеності методами навчання та якістю отриманої освіти, на кафедрі розроблена інтерактивна анкета, яка містить відкриті питання та надає можливість здобувачам висловити свої зауваження та побажання.

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ!

Висловлені Вами побажання дозволять удосконалити освітньо-професійну програму «Політологія» та визначать перспективи розвитку кафедри філософії та соціально-політичних наук.

Анкетування для здобувачів освіти за ОПП "Політологія"

Анкетування для випускників ОПП "Політологія"

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВІДДІЛУ З ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДДМА

Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінювання освітньої програми 29218 Політологія в ДДМА 2021 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно якості освітніх послуг у процесі дистанційного навчання в ДДМА 2021 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно якості освітніх послуг у процесі дистанційного навчання ДДМА (1 курс) 2022 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінювання освітньої програми 29218 Політологія в ДДМА 2023 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінювання освітньої програми 29218 Політологія в ДДМА 2023 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно якості освітніх послуг у процесі дистанційного навчання ДДМА 2023 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінювання освітньої програми в ДДМА 2024 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінки якості освітнього середовища в ДДМА 2024 рік Результати анкетування здобувачів в. о. стосовно оцінювання ефективності організації дистанційного навчання в ДДМА 2024 рік

Анкетування для зовнішніх стейкхолдерів стосовно ОПП "Політологія"

Дякуємо за співпрацю!