ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
opm_logo.jpg

Адреса: 84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна-72, ДДМА, корпус №1, аудиторія 1142

Телефон: (0626) 41-81-13

E-mail: okmm@dgma.donetsk.ua

foto_zlavnay.jpg

Кафедра «Основи проектування машин» – структурний підрозділ Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) факультету інтегрованих технологій і обладнання (ФІТО), що проводить навчальну, навчально-методичну і виховну діяльність із багатьох дисциплін та здійснює науково-дослідну роботу за напрямками вдосконалення підготовки фахівців. Кафедра здійснює загальноінженерну підготовку студентів всіх технічних спеціальностей, починаючи з 1-го курсу навчання. Основні завдання кафедри:

• у навчальній роботі:

– забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

– удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

– впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

• у навчально-методичній роботі:

– розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих програм навчальних дисциплін кафедри;

– розроблення тематики курсового проектування;

– видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;

– розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання до виконання контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;

– розроблення і впровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт, лекційних демонстрацій, комп’ютерних практикумів, технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання, пакетів прикладних програм

• у науково-дослідній роботі (НДР):

– проведення досліджень і розробок за держбюджетною тематикою;

– проведення розробок і досліджень за заявками підприємств, організацій та за державними програмами;

– проведення пошукових (ініціативних) досліджень;

– організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДР;

– впровадження результатів розробок у виробництво та в навчальний процес;

– видання публікацій: монографій, статей, патентів та доповідей тощо;

– організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках усіх рівнів;

– керівництво студентами, залученими до наукової роботи;

– підготовка студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських НДР.