ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Основні напрямки наукової роботи сектора «Конструювання машин»:

Протягом десятків років на кафедрі склалася наукова школа, яку очолював докт. техн. наук, професор Л. Л. Рогонов. Представниками наукової школи в різні роки були: докт. техн. наук, професор О. Ф. Тарасов; канд. техн. наук: В. В. Харлашкін, В. І. Трофімов, О. В. Ісаєв, П. В. Шишлаков, С. Г. Карнаух, Л. М. Абрамова, Н. В. Чоста; здобувачі: О. В. Корнєва, О. Є. Мучник, В. Є. Шоленінов, О. О. Бігунов та інші.

1.jpg Роганов Л.Л., д-р техн. наук, проф.

Науковий напрямок: "Розробка тех. процесів, машин та механізмів з гідропружним і клиношарнірним приводом". Області наукових розробок:

2.jpg

• обладнання й оснащення для реалізації процесів ОМТ з гідропружним і клиношарнірним приводом;

• розробка перспективних способів поділу сортового прокату на мірні заготовки й обладнання для їх реалізації;

• стенди для іспитів виробів ударними імпульсами прискорень без початкової швидкості;

• безакумуляторний запуск двигунів внутрішнього згоряння;

• привод електроапаратури, що вимагає мінімального часу спрацьовування;

• пристрій для руйнування великих негабаритів на гідрофікованому екскаваторі;

• нові конструкції ущільнень гідравлічних приводів.

За час існування кафедри ОПМ отримано понад 300 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано більш ніж 830 статей, кафедра взяла участь у більше ніж 350 науково-технічних конференціях.

Основні результати:

1. Розроблено і впроваджено у виробництво ряд молотів, пресів і прес-молотів для процесів ОМТ:

3.jpg

• установка ГДП – 40 (підприємство А – 7087, м. Донецьк);

• машина для різання рухомих профілів (підприємства А – 1977, м. Ступіно; Г –4361, м. Москва);

• прес-молот ГДП – 32 (завод "Електросигнал", м. Вороніж);

• клиношарнірний карбувальний прес КШЧП-10000 (Барнаульський завод механічних пресів).

2. Розроблені і впроваджені установки стендів ударних: 500, 2000.

3. Гамма штампів для відрізки зсувом з диференційним затиском прокату діаметром до 100 мм (ВО "Стройгидравлика", м. Одеса, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ), ЧСЗ (м. Миколаїв).

4. Технологія одержання кінцевого інструмента з порошків типу Р6М5К5.

5. Технологія виготовлення гальмівних безазбестових колодок для транспортних засобів.

Основні напрямки наукової роботи сектора «Технічна механіка» є:

• Моделювання і дослідження кінематики і динаміки механічних і електромеханічних систем;

• Удосконалення методик силових розрахунків балок і стрижневих конструкцій;

• Дослідження кінематики, динаміки та міцності механізмів рузьбозагвинчувальних машин;

• Пошук ефективних освітніх технологій для досягнення цілей навчання технічних фахівців широкого профілю.

4.JPG

Основним науковим напрямом роботи кафедри теоретичної механіки, основаним В. М. Бузуновим є розробка засобів механізації складання і розкладання крупних різьбових з’єднань при монтажі і ремонтах великогабаритних машин і установок. Вказаний напрям виявився дуже вдалим, тому що в таких засобах мали потребу практично всі галузі промисловості. З ростом обсягів замовлень керівництво розробками здійснюють разом з В. М. Бузуновим також доценти В. Г. Федорченко і В. М. Сібогатов. Накопичений досвід в розробці гайковертів статичної і динамічної дії значно розширив межі наукового напряму. Під керівництвом В. М. Бузунова виконані роботи по замовленням Слов’янської ГРЕС, Кибіжської ГРЕС (Ленінградська обл.) і ЛЕНЕНЕРГОРЕМОНТА. Доцент Федорченко В.Г. виконував розробки малогабаритних підйомних засобів обмеженої маси і малогабаритного приводу для розвальцьовки труб по замовленню “ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ”, (м.Тула) і “ГРОЗНАФТООРГСИНТЕЗ”, (м. Грозний). Колективом кафедри одержана велика кількість авторських свідоцтв на винахідництво (автори В. М. Бузунов, О. Г. Водолазська, Ю. О. Єрфорт, В. М. Іскрицький, В. М. Сібогатов, В. Г. Федорченко).

З 1980 року наукові розробки кафедри опору матеріалів ведуться по двом напрямам. Під керівництвом доцента В. А. Овчаренко розробляються програми ЕОМ з використанням методу кінцевих елементів для дослідження і розрахунку просторових конструкцій складної геометричної форми. Ці розробки знайшли застосування в Московському проектно-конструкторському інституті "Держпроммеханізація”, на НКМЗ, на Нікопольському заводі підйомно-транспортних машин.

Другий напрям очолив доцент О. Й. Дрига. Він був спрямований на зниження залишкових напружень в відливках і зварних конструкціях складної геометричної форми із сталі, алюмінію і титану. Розробки впроваджено на заводах Ленінграда, Таганрога, Краматорська, Новосибірська, Кривого Рогу, Набережних Човнів та інших міст СРСР.

Основні напрямки сектора «Інженерна графіка»:

5.jpg

Дослідження, розробка і впровадження високопродуктивних засобів механізації і технології складання різьбових з'єднань, удосконалення технології виготовлення зварних конструкцій.

Результати НДР впроваджено на підприємствах міст: Санкт-Петербургу, Уфи, Горловки, Краматорська, Углегорска, Слов'янська, Дніпродзержинська, Чорнобиля, Донецька та ін. За результатами НДР отримано близько 150 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано понад 120 наукових праць. Під керівництвом викладачів кафедри студентами отримано понад 20 авторських свідоцтв на винаходи і опубліковано більше 20 статей. Найуспішніших з них (Горбатюк М, Дейнеко Е., Корниенко І., Чумак С. та ін.) було нагороджено грамотами Мінвузу України за успіхи в науково-дослідній роботі.

Студентська наука:

Щорічно на кафедрі студенти беруть участь у науково-дослідній роботі. Результати своєї роботи вони представляють на студентських наукових конференціях, а також беруть участь у олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт.