ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Чоста Наталія Вікторівна


Дата народження: 02.03. 1964 рік

На кафедрі працює з 1990 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

sergey.karnauh@ dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – інженер механік, спеціальність – машини і технологія обробки металів тиском.
 • Дисципліни, які викладає: «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка».
 • Напрям наукових досліджень: «Удосконалення клиношарнірного механізму пресів для розділових процесів обробки тиском»
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Чости Наталії Вікторівни

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: монографія, статті, тези докладів

1

Зажимное устройство для планетарной обкатной машины

друк.

Кузнечно - штамповочное производство. – М. : Машиностроение, 1989. – № 5. – С. 13–14.

2

–––––

2

Связь системы "человек-технология-среда" с созданием новых машин сдвиговой отрезки заготовок

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем : тез. докл. на 6-й международной НТК. – Краматорск : ДГМА, 1995. – С. 15‑17.

3

Роганов Л.Л.,

Корнева Е.А.,

Карнаух С.Г.

3

Клиношарнирный механизм с вогнутым клином

друк.

Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства : тез. докл. межвуз. научн.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. – Краматорск : ДГМА, 1996. – С. 35‑36.

2

Карнаух С.Г.

4

Теоретический анализ возможностей клиношарнирного механизма с вогнутым клином

друк.

Сборник научных статей. – Краматорск : ДГМА, 1996. – Вып. 3. – С. 122‑131.

10

Роганов Л.Л.,

Корнева Е.А.

 

5

Механические системы с переменной клиновидностью

друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 1998. – Вып. 4. – С. 393–395.

3

–––––

6

Влияние условий трения на силовые параметры клиношарнирного механизма

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 1999. – С. 266–268 (фахове видання).

3

–––––

7

Повышение КПД клиношарнирных механизмов прессов

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2000. – С. 474–476 (фахове видання).

3

–––––

8

Анализ методов силового расчета клиношарнирных механизмов

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2000. – С. 424–426 (фахове видання).

3

Владимиров Э.А.,

Шоленинов В.Е.

9

Перспективные конструктивные схемы машин для разделения проката с клиношарнирным механизмом

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ – Слов’янськ : ДДМА, 2000. – С. 437–439 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

10

Самонастраивающиеся клиновые системы в механических прессах

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2001. – С. 23–25 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

11

Определение КПД клиношарнирных механизмов

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і маши-нобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2003. – С. 487–489 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

12

Сравнительная оценка кинематических и силовых параметров механизмов привода механических прессов

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ – Сло-в'янськ : ДДМА, 2004. – С. 38–41 (фахове видання).

4

Роганов М.Л.

13

Экспериментальные исследования процесса трехточечной ломки проката изгибом при статическом и динамическом нагружении

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – С. 334–341 (фахове видання).

8

Карнаух С.Г.,

Бегунов А.А., Добряк С.К. та інші

(всього 4 особи)

14

Методы исследования клиношарнирных механизмов для разделительных процессов ОМД

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – С. 111–113 (фахове видання).

3

Роганов М.Л.

15

Анализ процесса холодной ломки проката изгибом с перераспределением зон растягивающих и сжимающих напряжений по сечению проката

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – №1. – С. 53‑56 (фахове видання).

4

Карнаух С.Г.,

Бегунов А.А.,

Добряк С.К.

16

Расчеты напряжений в зоне развития разрушающей трещины при холодной ломке изгибом

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – С. 327–331 (фахове видання).

 

5

Карнаух С.Г.

17

Разработка новых способов разделения сортового проката и оборудования для их реализации с использованием методики синтеза комбинированных методов обработки

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – № 1(3). – С. 105–111 (фахове видання).

7

Карнаух С.Г.

18

Силовые характеристики безотходных процессов разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – С. 247–252 (фахове видання).

6

Карнаух С.Г.

19

Исследование механизмов с переменной клиновидностью для технологических процессов обработки металлов давлением с максимальным начальным усилием

друк.

 

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2008. – № 1(19). – С. 342‑347.

 

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.,

Шоленинов В.Е.

 

20

Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для разделительных процессов обработки давлением

друк.

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2(21). – С. 333‑338 (фахове видання).

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

21

Пути повышения жесткости кузнечно-штамповочного оборудования с клиношарнирным исполнительным механизмом

друк.

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. Тематичний випуск : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – № 30. – С. 191–197 (фахове видання).

7

Шоленинов В.Е.

22

Разделение сортового проката больших поперечных сечений способом отрезки сдвигом

 

друк.

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 2(23). – С. 137‑141 (фахове видання).

5

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

23

Исследование возможности обеспечения режима жидкостного трения на контактных поверхностях клиношарнирного механизма с вогнутым клином

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – № 1(18). – С. 262–267 (фахове видання).

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

24

Развитие механических прессов с клиношарнирным механизмом для разделительных операций

друк.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – № 1. – С. 118–121 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.,

Кириенко Т.В.

 

25

Исследование кинематических характеристик клиношарнирного механизма с вогнутым клином на разделительных операциях

 

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – Вип. 26. – С. 347–353 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

 

26

Исследование силовых параметров процесса внедрения жесткого клинового инструмента в прокат

друк.

Металлообработка. – Санкт-Петербург : Политехника, 2010. – № 3(57). – С. 33–35 (фахове видання).

3

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.,

Бегунов А.А.

 

27

Разработка нового типа кузнечно-прессового оборудования для разделительных операций

друк.

Металлообработка. – Санкт-Петербург : Политехника, 2010. – № 6(60). – С. 28–34 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

 

28

Исследование трения на контактных поверхностях клиношарнирного механизма

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 199‑202 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.

 

29

Разработка универсальной методики кинематического расчета клиношарнирных механизмов

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 2(27). – С. 195‑200 (фахове видання).

6

Шоленинов В.Е.

30

Исследование влияния смазки контактных поверхностей клиношарнирного механизма на КПД пресса

друк.

 

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 3(32). – С. 196‑199 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.

 

31

Перспективные направления развития оборудования для безотходного разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – № 3(36). – С. 207‑213 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.

 

32

Исследование ножниц с катящимся резом для обрезки листового проката

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – № 3(36). – С. 213‑219 (фахове видання).

7

Шоленинов В.Е.

33

Методика метрического синтеза ножниц с катящимся резом для обрезки листового проката

друк.

Научный вестник ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1(9Е). – С. 212‑219 – ISSN 2219-7869 (online).

8

Владими-ров Є.А.,

Шоленинов В.Е.

34

Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб)

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – № 1(38). – С. 210‑215 (фахове видання).

6

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

35

Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (40). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.59‑68 (фахове видання)

10

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

36

Разработка оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки с применением нитинола

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №2 (41). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.323‑327 (фахове видання)

5

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

37

Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для разделительных процессов обработки давлением : монография

друк.

Краматорск: ДГМА, 2013. – 155 с.

196

___________

3 Авторські свідоцтва та патенти

38

Пресс для непрерывного прессования

––

А.с. 1423213 СССР, МКИ В21 С23/00. – № 4036434/31-27; заявл. 17.03.86; опубл. 15.09.88, Бюл. № 34.

 

––

Перерва А.В.,

Кожевников Г.В.,

Левандовский В.Ф.

39

Приспособление для обкатки трубчатых заготовок

––

А.с. 1551456 СССР, МКИ В21 D51/24. – № 4415064/31-27; заявл. 25.04.88; опубл. 23.03.90, Бюл. № 11.

––

Капорович В.Г.

40

Приспособление для обкатки трубчатых заготовок

––

А.с. 1687341 СССР, МКИ В21 D51/24. – № 4686617/27; заявл. 03.05.89; опубл. 30.10.91, Бюл. № 40.

––

Капорович В.Г.

41

Клиновий прес

––

Пат. 54739 А Україна, МКИ В 30 В 1/40. – № 2002031979; заявл. 12.03.02; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3.

––

Роганов Л.Л.

42

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізкою зсувом

––

Патент на корисну модель № 23759 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00. – Заявл. 25.12.06; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

––

Карнаух С.Г.

43

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізанням зсувом

––

Патент на корисну модель № 24635 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00. – Заявл. 12.02.07; опубл. 10.07.07, Бюл. № 10

––

Карнаух С.Г.