ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Таровик Микола Георгійович


Дата народження: 20.12. 1981 рік

На кафедрі працює з 2007 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

mykola.tarovyk@gmail.com

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – магістр за фахом «Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», спеціальність – «Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання».
 • Дисципліни, які викладає: «Деталі машин», «Деталі машин і основи взаємозамінності».
 • Напрям наукових досліджень: «Обґрунтування параметрів трьохопорних крокуючих механізмів екскаваторів-драглайнів»
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Таровика Миколи Георгійовича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: статті, тези доповідей

1

Управление процессом ковки с применением волнового цепного привода

друк.

Студентський вісник ДДМА – 2003, С. 109–112.

4

–––––

2

Использование автоматизированной системы учета технического состояния грузоподъемных кранов для прогнозирования срока службы деталей

друк.

Підйомно-транспортна техніка. – 2005, N1, С. 53–57.

(фахове видання)

5

Маковский А.М.,

Черненко А.А.

3

Погрешность измерения массы груза в аппаратуре регистрации параметров мостового крана

друк.

Підйомно-транспортна техніка. – 2005, N4, С. 74–78.

(фахове видання)

5

Лукьянов И.А.

4

Анализ взаимосвязи наработки крана и циклической прочности крановых конструкций

друк.

Вісник ДДМА – 2005, N2, С. 138–141.

(фахове видання)

4

Маковский А.М.

5

Оценка и учет ресурса конструкций металлургических кранов

друк.

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых - производству 2005», АО НКМЗ, 2005.

2

–––––

6

Определение остаточного режимного ресурса крана и расчет циклической прочности его конструкций при диагностировании

друк.

I Международная научно-техническая конференция молодых специалистов "Азовмаш – 2006" 8-11 июня 2006г., ОАО Азовмаш, 2006, С.39.

1

Маковский А.М.

7

Прогнозирование  остаточного режимного ресурса грузоподъемных кранов в аппаратуре регистрации параметров

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-технічної конференції 4-7 червня 2007 року. – Краматорськ : ДДМА, 2007, С. 75..

1

Лукьянов И.А.

8

Прогнозирование  остаточного режимного ресурса по методу средневзвешенной наработки в аппаратуре регистрации параметров

друк.

Вісник ДДМА – 2007, N2, С. 138–141.

(фахове видання)

4

Лукьянов И.А.

9

Особенности воздействия ветровых нагрузок на специальные козловые краны

друк.

II Международная научно-техническая конференция молодых специалистов "Азовмаш – 2008" 6 июня 2008г., ОАО Азовмаш, 2008, С. 62–63.

2

–––––

10

Повышение надежности работы специальных козловых кранов при воздействии ветра

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали сьомої Міжнародної науково-технічної конференції 2-5 червня 2009 року. – Краматорськ : ДДМА, 2009, С. 89.

1

–––––

11

Анализ кинематических характеристик механизмов шагания экскаваторов

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали восьмої Міжнародної науково-технічної конференції – Краматорськ : ДДМА, 2010, С. 107

1

–––––

12

Методика обоснования параметров механизмов шагания экскаваторов

друк.

VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых - производству 2010», АО НКМЗ, 2010, С.48–49.

2

–––––

13

О подходе к обоснованию параметров механизмов шагания экскаваторов

друк.

Підйомно-транспортна техніка – 2010, N4, С. 67–73.

(фахове видання).

7

Крупко В.Г.

14

Кинематический анализ кривошипно-шарнирного механизма шагания экскаваторов

друк.

Підйомно-транспортна техніка – 2010, N4, С.105–108.

(фахове видання).

4

Крупко В.Г., Стадник А.Н.

15

О подходе к силовому анализу кривошипно-шарнирного механизма шагания драглайнов

друк.

Вісник ДДМА – 2011, N2 (23), С. 138–142. (фахове видання).

5

–––––

16

Кинематический анализ кривошипно-рычажного четырехзвенного механизма шагания экскаваторов-драглайнов

друк.

Механіка та машинобудування  – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012, N2 с. 28-33.

(фахове видання)

6

–––––

17

Исследование влияния геометрических параметров кривошипно-рычажного механизма шагания на длину хода экскаваторов-драглайнов

 

Научный вестник ДГМА № 1 (9Е), 2012 ISSN 2219-7869 (online). С. 200–205. (фахове видання).

6

–––––

18

Исследование влияния конструктивных параметров исполнительного механизма шагания драглайнов на форму траектории опорной базы и лыж

друк.

Вісник ДДМА, № 1 (32), 2014, С. 253–257.

(фахове видання).

5

–––––

19

Математическая модель работы козлового крана при воздействии ветровых загрузок

друк.

 

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, № 2 (17Е), 2015

(фахове видання).

6

–––––

 

20

Внедрение элементов дистанционного обучения при изучении дисциплин кафедры основ проектирования машин студентами-заочниками

друк.

Сбірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції «Якість освіти - управління, сертифікація, визнання»18–19 листопада 2015 року, м. Краматорськ С. 75–77.

3

Карнаух С.Г.

2 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

21

Загальні вимоги до виконання графічної частини курсового проекту по дисциплінах «Деталі машин», «Прикладна  механіка і основи проектування» : методичні вказівки для студентів механічних спеціальностей вузу

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2010. – 64 с

 

Барановский И.В.

22

Збірник завдань на курсовий проект за дисципліною «Деталі машин»: Навчальний посібник

––

Краматорськ: ДДМА, 2012. –74 с.

 

––

23

Детали машин : справочное пособие по муфтам

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 35 с.

 

Кулик Т. А., Котушенко Е. С. 

24

Детали машин : методические указания для самостоятельной подготовки к сдаче контрольной работы и экзаменов для студентов заочной формы обучения

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 28 с.

 

Новицкая Л.Н.

25

Детали машин. Валы (оси) и подшипники качения : методические указания для студентов механических специальностей

друк.

Краматорск: ДГМА, 2014. – 87 с.

 

Карнаух С.Г.

26

Детали машин : методические указания к самостоятельной подготовке к экзамену по дисциплине «Детали машин» для студентов технических специальностей заочной формы обучения

друк.

Краматорск: ДГМА, 2015. – 19 с.

 

Карнаух С.Г., Новицкая Л.Н.,

Кулик Т.А.