ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кінденко Микола Іванович


Дата народження: 19.12. 1964 рік

На кафедрі працює з 1990 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

mykolay.kindenko@dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – інженер механік, спеціальність – металорі-зальні верстати та інструменти
 • Дисципліни, які викладає: «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка».
 • Напрям наукових досліджень: «Підвищення експлуатаційних властивостей осьового інструмента шляхом імпульсної магнітної обробки і нанесення антифрикційних покрить »
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Кінденко Миколи Івановича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: монографія, статті, тези докладів

1

Обеспечение  качества быстрорежущего инструмента на базе интегрированного упрочнения

друк.

Эффективные технологи-ческие процессы и оборудование для восста-новления и упрочнения деталей машин. – Пенза, 1991. – 71-72

2

Зиновьев Н.И.,

Мирошничен-ко Ю.В.

2

Технология комплексного упрочнения быстрорежущего инструмента

друк.

Качество и надежность технологических систем металлообработки. - Краматорск, 1991. – 31

1

Зиновьев Н.И.,

Мирошничен-ко Ю.В.

3

Технологическое обеспечение повышения износостойкости инструмента из быстрорежущей стали с использованием метода (ОИМП)

друк.

Качество и надежность технологических систем. - Краматорск, 1992. - С. 50.

 

1

Зиновьев Н.И.

.

4

Повышение надежности быстрорежущего инструмента путем интегрированного упрочнения.

друк.

Технологические методы повышения эффективности и качества механосборочного производства: Тез. Докл. – Домбай, 1992. – 15-16

.

2

Зиновьев Н.И.,

Коровченко В.Е.

 

5

Опыт внедрения магнитной обработки инструмента на машиностроительных предприятиях

друк.

Новые стали и сплавы, режимы их термической обработки. – Санкт-Петербург, 1992. – 15-20

 

2

Зиновьев Н.И.,

Алибеков А.А..

6

Обработка импульсным магнитным полем

друк.

Технология ремонта машин и механизмов. – Киев, 1994. – С. 67

1

Зиновьев Н.И.,

Клименко Г.П

7

Повышение износостойкости режущего инструмента

друк.

Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. - Краматорск, 1996. - 68

 

1

Зиновьев Н.И.,

Клименко Г.П,

Городницкая Е.А.

8

Исследование контактных процессов резания инструментами, обработанными методом ОИМП

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2003. - Вип. 13. - С. 87-89. (фахове видання).

2

–––––.

9

Влияние режимов магнитной обработки инструмента на физико-механические свойства его материала

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. - Краматорськ, 2004. - С. 173-175.  (фахове видання).

3

–––––.

10

Изменение стойкости инструмента, обработанного импульсным магнитным полем, с последующим нанесением твердых технологических смазок и эпиламы

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. - Краматорськ, 2004. - С. 461-463. (фахове видання).

3

–––––.

11

Повышение работоспособности сверл из быстрорежущей стали упрочненных методом ОИМП с последующим нанесением твердых смазок

друк.

// Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ-Київ, 2004. - Вип. 15. - С. 98-102 (фахове видання).

5

–––––

12

 Повышение надежности быстрорежущего инструмента при помощи ОИМП

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. - Краматорськ, 2005. - С. 45.

1

–––––

13

Повышение надежности вольфрамсодержащего инструмента обработкой в импульсном магнитном поле

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2005. - Вип. 17. - С. 113-118. (фахове видання).

6

–––––

14

Обобщенная схема формирования алгоритма и номограмм для определения рациональных режимов резания магнитообработанным инструментом

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2005. - Вип. 17. - С. 235-240. (фахове видання).

6

–––––

15

О физической сущности процесса магнитной обработки осевого инструмента из быстрорежущей стали

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – №1. – С. 53‑56 (фахове видання).

4

–––––

16

Особенности расчета, конструирования и надежной эксплуатации типовых элементов машин при выполнении курсового проекта по дисциплине "Прикладная механика"

друк.

Качество образования - управление, сертификация, признание. - Краматорск, 2011. - Разделы 1, 2. - С. 364-366

1

–––––

17

Повышение надежности бысторежущего инструмента, подвергнутого комплексному упрочнению

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - Краматорськ, 2011. - № 2 (23). - С. 168-173  (фахове видання).

6

–––––

18

Классификация методов магнитной обработки режущих инструментов  [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии [Электронный ресурс]. - Краматорск, 2011. - № 2 (8E). - С. 117-121. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/2_8e_2011/article/11KNIMTT.pdf (фахове видання).

5

–––––

19

Характеристика методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущих сталей [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Електронний ресурс]. - Краматорськ, 2012. - № 3 (28). - С. 287-292. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3(28)_2012/article/12kniths.pdf  (фахове видання).

 

6

–––––

20

Физическая сущность и классификация методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущей стали [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии [Электронный ресурс]. - Краматорск, 2014. - № 1 (13E). - С. 38-45. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%961(13%D0%95)_2014/article/8.pdf

 (фахове видання).

8

–––––

21

Некоторые аспекты смазочного действия антифрикционных покрытий [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Електронний ресурс]. - Краматорськ, 2014. - № 2 (33). - С. 40-44. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_2(33)_2014/article/10.pdf

 (фахове видання).

5

–––––

4 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

22

Расчет и конструирование одноступенчатого цилиндрического редуктора: Методические указания к изучению дисциплины "Прикладная механика и основы конструирования"

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2005. – 76 с. (офсетний друк)

 

Владимиров Э.А.

23

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Теория механизмов и машин". Динамический синтез рыжачного исполнительного механизма

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2005. – 36 с. (офсетний друк)

 

Загудаев В.А.

24

Кинематический и силовой анализ рычажного механизма : метод. пособие к выполнению курсовой работы по дисц."Прикладная механика и основы конструирования"

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2009. – 52 с. (офсетний друк)

 

Загудаев В.А.,

Зинченко С.Н

Завгородний Д.В.

25

Прикладная механика и основы конструирования. Рабочая тетрадь : для самостоятельной работы по подготовке к сдаче экзамена для студ. спец. "Обработка металлов давлением

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2014. – 23 с. (офсетний друк)

 

–––––

26

Прикладная механика: методические указания по проведению практических занятий для студентов специальности 7.090403 «Литейное производство черных и цветных металлов»

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 30 с. (офсетний друк)

 

–––––

27

Прикладная механика методические указания для самостоятельной работы по подготовке к сдаче зачета для студентов специальности 6.050403 «Литейное производство черных и цветных металлов» заочной формы обучения

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 24 с. (офсетний друк)

 

–––––

 

28

Прикладная механика: методические указания для самостоятельной работы по подготовке к сдаче экзамена для студентов специальности 6.050702 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» заочной формы обучения

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 24 с. (офсетний друк)

 

–––––