ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Сектор «Технічна механіка»

Кафедра технічної механіки створена в 1962 році. Першим завідуючим кафедрою був обраний кандидат фізико-математичних наук Георгій Федорович Лєпін. Кафедра почала працювати в складі доцента О.Б. Уманського, старших викладачів В. М. Бузунова, А. В. Адуєвського, асистентів Г. В. Бобровнікової, Т. П. Зінченко, Р. Д. Портнової, С. І. Будаєва, В. Ф. Горпинича, Б. І. Ющенко.

LEPIN.jpg Г.Ф. Лєпін

Кафедра починає створювати лабораторію, оснащувати її випробувальними машинами і установками, які дозволяють поставити перші лабораторні роботи. Починається розробка необхідної методичної документації, впроваджуються в навчальний процес розрахунково-графічні завдання.

В 1965 році на кафедрі починає діяти аспірантура, науковим керівником якої є Г. Ф. Лєпін. Науковим напрямом кафедри і аспірантури стає теоретичне і експериментальне дослідження міцності металів і сплавів при високих температурах. В 1967 році в інституті з’являється перша ЕОМ – “Промінь-1”, яка встановлюється на кафедрі технічної механіки. Придбання ЕОМ сприяло розвитку наукових робіт кафедри і виконанню в заплановані строки кандидатських дисертацій аспірантів.

Поряд з теоретичними дослідженнями на кафедрі успішно розвивається госпдоговірна тематика в напрямі розробки механізованих засобів затягання великих різьбових кріплень. Роботи виконуються викладачами і науковими співробітниками кафедри під керівництвом Г. Ф. Лєпіна і В. М. Бузунова

BUZUNOV.jpg В. М. Бузунов

До кінця сімдесятих років кафедра представляє собою досить багаточисленний колектив, який складається з викладачів, наукових співробітників і лаборантів, що утруднює керівництво нею, і в 1969 році вона ділиться на дві кафедри – опору матеріалів і теоретичної механіки. Завідуючим кафедрою опору матеріалів обирається Лєпін Г.Ф., завідуючим кафедрою теоретичної механіки кандидат технічних наук В’ячеслав Миколайович Бузунов.

На кафедрі опору матеріалів в різні роки працюють доценти О. І. Кудрявцев, І. З. Ентін, О. П. Гамарник, Т. П. Зінченко, старші викладачі А. В. Адуєвський, М. І. Капітанов, О. М. Лаптєв, А. П. Тихонов, Г. В. Бобровнікова, В. М. Савєнков, асистенти М. О. Соломін, П. Г. Михайлов, Б. І. Ющенко, В. К. Удовенко, Ю. А. Камєнєв, Л. О. Галентовська, О. А. Свірідов, завідувачі лабораторії В. Я. Бражник, М. О. Карпенко, учбовий майстер С. В. Дубейковський, на кафедрі теоретичної механіки – доценти П. М. Вержанський, С. Ф. Тутов, В. Г. Федорченко, О. Г. Водолазська, Л. В. Кутовий, Ю. С. Холодняк, старші викладачі В. П. Костюк, В. І. Останкевич, С. І. Будаєв, В. М. Іскрицький, М. С. Рижиков, Ю. О. Єрфорт, асистенти Д. М. Маліненко, В. Ф. Горпинич, О. Є. Вольвач, С. Є. Коцаренко, Ю. І. Соломко, В. О. Тарадай, П. В. Шишлаков, М. П. Богдан, С. Є. Архіпов, А. О. Богданович, О. М. Стадник, А. В. Гальченко, Н. В. Чоста, завідувач лабораторії Б. С. Копитін.

На кафедрі теоретичної механіки, очолюваної В. М. Бузуновим, відкривається аспірантура, в якій навчаються В. М. Іскрицький, О. Г. Водолазська, С. С. Красовський, В. М. Сібогатов, Ю. О. Єрфорт. По закінченню аспірантури В. М. Сібогатов, О. Г. Водолазська і С. С. Красовський захищають кандидатські дисертації.

В 1970 році Г. Ф. Лєпін захищає докторську дисертацію і залишає кафедру опору матеріалів. З 1970 року по 1997 рік кафедру опору матеріалів очолювали: доцент Дрига Олександр Йосипович, канд. техн. наук Володимир Георгійович Капорович, канд. техн. наук Василь Семенович Хлістун, канд. техн. наук Володимир Андрійович Овчаренко, канд. техн. наук Едуард Анатолійович Нікіфоров.

4.png О. Й. Дрига, В. Г. Капорович, В. А. Овчаренко, Є. А. Нікіфоров

На кафедрі теоретичної механіки завідуючим кафедрою до 1980 року працює В. М. Бузунов, з 1980 до 1988 року – Валерій Михайлович Сібогатов. З 1988 по 1991 роки завідуючим кафедрою був доцент Віталій Захарович Мідуков, який в 1990 році успішно захищає докторську дисертацію.

2.png В. М. Сібогатов, В. З. Мідуков

В 1991 році завідуючим кафедрою теоретичної механіки на конкурсній основі обирається доцент, кандидат технічних наук Сергій Володимирович Подлєсний.

14.jpg С. В. Подлєсний

В 1997 році обидві кафедри – кафедра опору матеріалів і кафедра теоретичної механіки об’єднуються в одну, яка одержує свою початкову назву – кафедра технічної механіки.