ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Основою розвитку народного господарства є машинобудування. Теоретичною базою машинобудування служить машинознавство. Складовими частинами машинознавства, поряд з іншими дисциплінами, є: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Взаємозамінність, стандартизація й технічні виміри», які викладаються на кафедрі ОПМ. Проектування машин з позицій забезпечення необхідної надійності й довговічності зводиться до розрахунків і конструюванню деталей, у сукупності утворюючих конструкцію машини. Тому головне завдання кафедри – готовити розроблювачів сучасних машин.

В 1960 році в Краматорській філії Донецького політехнічного інституту була створена кафедра, на якій викладалися загальнотехнічні дисципліни, у тому числі «Деталі машин» і «Теорія механізмів і машин». Першим завідувачем цієї кафедри був О. С. Гопта, а першими викладачами – І. Т. Сакович, Є. М. Городецький, В. Л. Попов.

С. Г. Карнаух
зав. кафедрою, канд. техн. наук, доцент

В 1965 році була створена кафедра «Деталі машин», яку очолив В. Л. Попов, канд. техн. наук, професор.

В. Л. Попов
перший зав. кафедрою, канд. техн. наук, професор

Саме в цей період здійснюється становлення кафедри – формується учбово-методична документація, створюється науково-дослідна лабораторія з вивчення ланцюгових передач, організовується аспірантура за фахом «Машинознавство», зміцнюються зв'язки з виробництвом. У цей час на кафедрі викладалися дисципліни «Деталі машин» і «Теорія механізмів і машин». Заняття проводили викладачі: О. С. Гопта, О. П. Гоголєв, С. Є. Архипов, Ю. А. Лисенко, Б. І. Нєженцев, С. С. Сервірог.

Під керівництвом В. Л. Попова були придбані й створені нові зразки різних механізмів і машин, лабораторні установки з курсів «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин», написаний для студентів навчальний курс «Деталі машин». Поступово поглиблювалась і розширювалася тематика наукових досліджень кафедри, спрацьовувалась і удосконалювалась педагогічна майстерність викладачів, накопичувався досвід виховної роботи, ріс рівень учбово-методичних розробок.

В аспірантурі при кафедрі навчалися О. І. Гребенюк, В. М. Кислов, О. І. Толстой, І. І. Литвинов, які мали великий виробничий досвід. Викладачі кафедри багато уваги приділяли аудиторній та поза аудиторній роботі зі студентами. На додаток до всього, кафедра була центром водного туризму, а В. Л. Попов по праву вважався «адміралом туризму».

В 1970 році кафедра переїжджає в нові приміщення. Створюються нові лабораторії, навчальні аудиторії, зал курсового проектування, поповнюється й обновляється лабораторна база. У цей період на кафедру приходять викладачі: кандидати технічних наук О. І. Гребенюк, В. І. Хлістун, В. С. Хлістун, В. І. Бєлобров, В. Ф. Дудко, В. М. Кислов, С. М. Зінченко; асистенти Л. П. Філімошкіна, О. В. Чумаченко, Н. П. Малєєва.

Сектор ТММ виділяється в самостійну одиницю – кафедру теорії механізмів і машин, яку очолив канд. техн. наук В. І. Бєлобров.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_opm_sklad_1997.JPG

Склад кафедри (1992 р.).
Зліва направо, верхній ряд: О. П. Плохов, інженер 1-й категорії; О. В. Чумаченко, ст. викл.; Л. М. Новицька, канд. техн. наук, ст. викл.; С. Г. Карнаух, асп.; Л. П. Суботіна, ас.; Р. Ф. Евсютина, лаборант; Л. М. Абрамова, інженер; А. П. Мартинов, канд. техн. наук, доцент; С. С. Сервірог, ст. викл.; В. Н. Орлов, ст. лаборант; нижній ряд: О. К. Савінков, інженер; В. М. Кислов, канд. техн. наук, доц., ; Є. В. Корнєва, інженер; Л. В. Поляченко, ст. лаборант; Л. Л. Роганов, зав. кафедрою, д-р техн. наук, проф.; Л. П. Філімошкіна, ас.; Л. І. Федорова, ст. лаборант; П. В. Шишлаков, ас.

У цей же період до кафедри деталей машин приєднався сектор «Взаємозамінність, стандартизація й технічні виміри». При активній участі викладачів Л. С. Солопеєвої, Л. П. Суботіної, Л. І. Копи виконується велика робота з організації викладання дисципліни, створення лабораторій технічних вимірів, комплекту учбово-методичної документації.

Обов'язком усіх співробітників, що поступили на кафедру, було обов'язкове прослуховування лекцій старших, більш досвідчених доцентів. Регулярно практикувалося взаємне відвідування лекцій.

Новий період історії почався в 1975 році, коли завідувачем кафедри обирається Лев Леонідович Роганов, канд. техн. наук, доцент, нині – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри «Машини й технологія обробки металів тиском».

Із приходом Л. Л. Роганова на кафедрі стала активно розвиватися науково-дослідна робота. Сформувався й одержав визнання науковий напрямок «Розробка обладнання і механізмів з гідропружним і клиношарнірним приводом», зложився досвідчений науковий колектив: О. П. Плохов, О. В. Чумаченко, М. П. Бєлов, В. П. Шкаран, О. П. Соннов, О. В. Ісаєв, В. В.Харлашкін, В. І. Трофімов, І. С. Друзяка, У. Г. Берец, Є. В. Корнєва, П. В. Шишлаков, С. Г. Карнаух, О. Є. Мучник. Викладацький склад поповнили кандидати технічних наук Л. М. Новицька, А. П. Мартинов.

В 1997 році відбулося об'єднання кафедр теорії механізмів і машин (зав. кафедрою – канд. техн. наук, доцент Віктор Олексійович Загудаєв) і деталей машин в одну – основ конструювання механізмів і машин (ОКММ).

Доцент В. А. Загудаєв проводить лабораторну роботу

З 2000 по 2001 рік кафедру ОКММ очолював Петро Васильович Шишлаков, канд. техн. наук, доцент.

В 2001 р. кафедру очолив Сергій Григорович Карнаух, учень Л. Л. Роганова, канд. техн. наук, доцент.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_opm_sklad_2007.jpg

Колектив кафедри (2007 р.).
Зліва направо, нижній ряд: Р. О. Кравченко, ас.; Л. П. Суботіна, ас.; І. В. Клименченко, ст. лаборант; Л. Н. Новицька, канд. техн. наук, ст. викл.; В. А. Загудаєв, канд. техн. наук, доц.; верхній ряд: В. Є. Шоленінов, ас.; О. Ю. Вяль, канд. техн. наук, ас.; Е. О. Владимиров, канд. техн. наук, доц.; Л. М. Абрамова, ст. викл., канд. техн. наук; О. В. Чумаченко, ст. викл.; С. М. Зінченко, канд. техн. наук, доц.; Р. І. Касімов, ст. лаборант; С. Г. Карнаух, зав. кафедрою, канд. техн. наук, доц.; Н. В. Чоста, ст. викл.; Д. В. Завгородній, ас., канд. техн. наук; Т. О. Кулик, канд. техн. наук, ас.; О. О. Бігунов, ас.; А. П. Мартинов, канд. техн. наук, доц.; С. К. Добряк, канд. техн. наук, ас.; Л. П. Філімошкіна, ас.; М. І. Кінденко, канд. техн. наук, доц.

В 2009 році кафедра ОКММ була перейменована в кафедру основ проектування машин (ОПМ). У цей час кафедра, зберігаючи наступність і традиції в навчальній, науково-дослідній роботі, активно впроваджує сучасні методи навчання й наукового пошуку, продовжує шукати нові форми й методи проведення навчального процесу.

На кафедрі працює колектив досвідчених кваліфікованих викладачів. З них 12 – кандидати технічних наук, у тому числі: 6 доцентів, 3 старших викладача, 3 асистента. Крім того, 2 асистента кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями.

Навчально-лабораторна база складається з 3 лабораторій, оснащених необхідним обладнанням, приладами, досвідченими установками й макетами, 2 лекційних і 5 предметних аудиторій.

На кафедрі видано 8 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти й науки України й більш 100 інших методичних розробок.

Щорічно кафедра ОПМ проводить серед студентів 1-й тур Всеукраїнської олімпіади по машинознавству, у якій беруть участь команди всіх академічних груп 3-го курсу – усього 16 команд (80 студентів). За результатами 1-го тура олімпіади формується збірна команда ДДМА для участі в другому турі всеукраїнських і регіональних олімпіад по дисциплінах кафедри, де протягом останніх п'яти років студенти ДДМА зайняли 25 призових місць. Особливо хочеться відзначити таких студентів: О. В. Нечепуренко, О. П. Пациора, О. М. Белогуров.

Протягом десятків років на кафедрі склалась наукова школа, яку очолює д-р техн. наук, проф. Л. Л. Роганов. Представниками наукової школи є: д-р техн. наук, проф. О. Ф. Тарасов; кандидати технічних наук В. В. Харлашкін, В. І. Трофімов, О. В. Ісаєв, П. В. Шишлаков, С. Г. Карнаух, Л. М. Абрамова, Н. В. Чоста; здобувачі О. Є. Мучник, В. Є. Шоленінов, О. О. Бігунов, О. Н. Стадник і ін. Науковий напрямок – розробка техпроцесів, машин і механізмів з гідропружним і клиношарнірним приводом.

Галузі наукових розробок:

 • обладнання й оснащення для реалізації процесів ОМТ із гідропружним і клиношарнірним приводом;
 • розробка перспективних способів поділу сортового прокату на мірні заготовки й обладнання для його реалізації;
 • стенди для випробувань виробів ударними імпульсами прискорень без початкової швидкості;
 • обладнання й технології для інерційного формування піщано-глинистих форм;
 • безакумуляторний запуск двигунів внутрішнього згоряння;
 • привід електроапаратури, що вимагає мінімального часу спрацьовування;
 • обладнання для руйнування великих негабаритів на гідрофіцированному екскаваторі;
 • нові конструкції ущільнень гідравлічних приводів.

За час існування кафедри ОПМ отримано понад 140 патентів й авторських посвідчень на винаходи, опубліковано більш 190 статей, кафедра взяла участь в 130 науково-технічних конференціях, захищено 1 докторська й 7 кандидатських дисертацій.

Щорічно на кафедрі 10 студентів беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри. Результати цієї роботи доповідаються на студентських наукових конференціях.