ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Оголошення

2019/2020

2 січня 2020 року

Увага! Починаючи з 02.01.2020 р. змінено розрахунковий рахунок для сплати за всі види навчання у ДДМА.

6 грудня 2019 року

До уваги студентів 3-го курсу груп 17-зт, зазначених у розкладі!

Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі).

Окремі студенти, що зазначені у розкладі, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час поточних зимових сесій отримати атестацію з даних навчальних дисциплін.

У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

3 грудня 2019 року

Шановні студенти!

Починаючи з другого навчального півріччя 2019-20 навч.року у навчальний процес за заочною формою повертається система дистанційного навчання Moodle: http://moodle.dgma.donetsk.ua

У зв’язку з цим кожному студентові заочно-дистанційної форми під час екзаменаційної (настановної) сесій, що будуть проводитися згідно затвердженого розкладу у грудні місяці, необхідно особисто звернутись до Центру дистанційної та заочної освіти (ауд. 2332) для одержання логіну та паролю, необхідних для входу в особистий кабінет. Отримані Вами у минулому часі логіни та паролі не є дійсними!

Про здійснення підписки на навчальні курси 2-го семестру та терміни відкриття доступу до тестових контрольних робіт буде повідомлено пізніше.

25 листопада 2019 року

Повідомляємо про терміни екзаменаційної та настановної сесій у грудні 2019 року:
- бакалаври всіх груп ІІІ курсу (групи 17-1зт) – з 7.12.19 по 24.12.19р. (довідка-виклик – 18 днів);
- бакалаври всіх інших груп – з 7.12.19 по 21.12.19р. (довідка-виклик – 15 днів);
- магістри (групи 19-1зм; 18-2зм – з 13.01.20р. (про кінцевий термін буде надано інформацію пізніше).

Студентам, яким потрібна довідка-виклик на сесію на зазначений період необхідно звертатись для її одержання в ЦДЗО (ауд. 2332). В грудні ми працюємо по суботах з 8:00 до 13:00.

27 серпня 2019 року

Шановні студенти, звертаємо Вашу увагу на особливості організації навчального процесу за заочно-дистанційною формою у першому семестрі 2019-20 навчального року:

1. Під час настановної сесії Ви повинні:
- виконати навчальний план в аудиторному режимі за всіма запланованими у семестрі навчальними дисциплінами згідно розкладу сесії (лекції, практичні чи лабораторні заняття);
- отримати у викладачів за кожною дисципліною в електронному вигляді необхідний навчально-методичний комплекс (конспект лекцій; методичні вказівки до практичних, лабораторних робіт, перелік питань до екзамену (заліку) та контрольної роботи; приклад білетів контрольної та екзаменаційної (залікової) письмових робіт; приклад відповідей на білети контрольної та екзаменаційної (залікової) письмових робіт; критерії оцінювання письмових робіт);
- отримати у викладачів їхні особисті координати для здійснення консультування в дистанційному режимі протягом навчального семестру (E-mail, Skype та ін.).

2. Під час екзаменаційної сесії система складання студентом підсумкового контролю знань передбачає виконання ним письмових робіт виключно в аудиторному режимі, згідно затвердженого розкладу екзаменаційної сесії:
- для екзаменаційної дисципліни – письмової контрольної роботи та письмової екзаменаційної роботи;
- для залікової дисципліни – письмової залікової роботи.

Під час складання підсумкового контролю знань з екзаменаційної дисципліни студент спочатку виконує письмову контрольну роботу, після чого викладач здійснює її перевірку або стислий захист; до другого етапу – написання письмової екзаменаційної роботи студент допускається в тому разі, якщо він отримав позитивну оцінку за контрольну роботу.

Складання студентом підсумкового контролю знань з залікової дисципліни передбачає виконання ним тільки однієї письмової залікової роботи.

Для студентів, що виявили бажання прослухати додаткові заняття перед складанням екзамену (заліку), викладач наприкінці часу, відведеного на додаткові заняття, організовує написання та прийом письмових контрольних робіт.

19 серпня 2019 року

Про початок навчального процесу в першому семестрі 2019-20 навчального року:

1. Для бакалаврів усіх курсів заочно-дистанційної форми навчання, в тому числі бакалаврів 1-го курсу зарахування 2019р. - настановна сесія розпочнеться з 26.08.2019р. з 9:00. Для бакалаврів нового зарахування 26.08.2019 о 8:00 відбудуться організаційні збори (актова зала ДДМА (ІІ навч.корпус, 2-й поверх)).

2. Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 18-2зм) - настановна сесія розпочнеться з 26.08.2019р. з 9:00.

3. Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 18-1зм) – переддипломна практика та дипломування з 02.09.2019р. з 9:00 (за детальними інструкціями звертатись на випускову кафедру).

4. Для магістрів 1-го курсу заочно-дистанційної форми навчання зарахування 2019р. – настановна сесія розпочнеться з 07.10.2019р., слідкуйте за розкладом.

Починаючи з 19.08.2019р. можна звертатись в Центр дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для отримання довідок-викликів на сесію, та практику (24.08.19 – неробочий день).

19 серпня 2019 року

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту!

Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших закладах вищої освіти та були відраховані не отримавши диплом, запрошуємо Вас на поновлення на навчання у ДДМА за заочно-дистанційною формою за відповідними спеціальностями. Термін подачі заяв на поновлення з 19 серпня по 30 вересня 2019 року. Телефон для довідок: 062-641-67-19.

2018/2019

15 травня 2019 року

Термін початку літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 навчального року – з 10.06.2019 р. Слідкуйте за розкладом.

8 квітня 2019 року

До уваги студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в червні 2018-19 навч. року!

Доступ до складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA відкривається з 10…15 квітня 2019 року.

8 квітня 2019 року

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» та будуть захищати кваліфікаційні дипломні роботи (проекти) в червні 2019 року:
- магістри 2-го курсу (академічні групи 17-2зм);
- бакалаври 5-го курсу звичайної та прискореної форм навчання (академічні групи 14-1з, 14-1зт)!

Вам необхідно здійснити сплату вартості виготовлення освітніх документів (диплому, додатку до диплому, папки). Загальна сума сплати становить – 61,61 грн. Сплачувати необхідно в касі ДДМА (1-й корпус, 1-й поверх). Найбільш раціональним варіантом буде - сплачувати загальним списком всієї академічної групи. Квитанцію про сплату в обов’язкову порядку необхідно пред’явити інспектору в ЦДЗО.

23 січня 2019 року

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, що були зараховані на навчання за освітнім ступенем «магістр» в грудні 2018 року, згідно із нижченаведеним переліком академічних груп:
ОА-18-2зм;
Ф-18-2зм;
Мн-18-2зм;
Пт-18-2зм;
ПУА-18-2зм;
КН-18-2зм;
ЕСА-18-2зм

Вам необхідно з’явитись в деканат ЦДЗО (ауд. 2332) для одержання персональних логіну та паролю, необхідних для Вашого доступу в особовий кабінет системи дистанційного навчання: http://moodle.dgma.donetsk.ua. Самостійна реєстрація студентів в системі не допускається!

7 грудня 2018 року

До уваги студентів 5-го курсу груп 14-зт, зазначених у розкладі!

Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі).

Окремі студенти, що зазначені у розкладі, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час зимової екзаменаційної сесії (з 10.12 по 20.12.2018р.), згідно розкладу, отримати атестацію з даних навчальних дисциплін.

У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

30 листопада 2018 року

Повідомляємо про терміни екзаменаційної та настановної сесій у грудні 2018 року:
- бакалаври всіх груп V курсу (14-1зт; 14-1з) – з 10.12.18 по 29.12.18р.;
- бакалаври всіх інших груп – з 10.12.18 по 22.12.18р.;
- магістри (групи 18-1зм; 17-2зм – з 8.01.19 (про кінцевий термін буде надано інформацію пізніше).

Студентам, яким потрібна довідка-виклик на сесію на зазначений період необхідно звертатись для її одержання в ЦДЗО (ауд. 2332). В грудні ми працюємо по суботах з 8:00 до 13:00.

9 листопада 2018 року

До уваги студентів 5-го курсу груп 14-зт, зазначених у списку!

Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів, які навчаються зі скороченим терміном, з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі).

Окремі студенти, що зазначені у списку, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час зимової сесії, згідно списку, отримати атестацію з даних навчальних дисциплін.

Станом на 9.11.2018р. у списку визначені дати та час проведення лекційних занять з таких дисциплін:
- Історія України;
- Екологія;
- Українська мова;
- Історія української культури.

Відвідування даних навчальних занять для студентів, зазначених у списку, є обов’язковим.

Для всіх інших дисциплін розклад консультацій та дати складання заліків (екзаменів) будуть визначені ближче до зимової екзаменаційної сесії. Слідкуйте за оголошеннями!

У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332, тел. 062-641-67-19).

7 листопада 2018 року

До уваги студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в грудні-січні 2018-19 навчального року!

Доступ до складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA відкривається з 15.11.2018р.

Студенти допускаються до заліково-екзаменаційної сесії (складання письмових частин екзаменів, заліків) тільки при наявності позитивних балів за попередньо складені (до початку заліково-екзаменаційної сесії) контрольні роботи в системі Moodle DDMA.

У разі відсутності у Вашому профілі окремих дисциплін або відсутності доступу до тестових контрольних робіт, просимо Вас оперативно повідомляти про це на електронну пошту: dzo@dgma.donetsk.ua

6 листопада 2018 року

Шановні студенти! Звертаємо Вашу увагу на графік навчального процесу перед зимовою заліково-екзаменаційною сесією 2018-19 навч.року:

1) 17.11.2018 (субота) та 24.11.2018 (субота) – аудиторні навчальні заняття для всіх академічних груп;

2) 1.12.2018 (субота) та 8.12.2018 (субота) – аудиторні консультації перед заліково-екзаменаційною сесією для всіх академічних груп.

Детальний розклад занять та консультацій за зазначеними вище датами буде опубліковано на нашому сайті найближчим часом. Слідкуйте за розкладом!

24 жовтня 2018 року

До уваги студентів заочно-дистанційної форми, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» та будуть захищати кваліфікаційні дипломні роботи (проекти) в грудні 2018 року:
- всі магістри 2-го курсу (академічні групи 17-1зм);
- бакалаври 5-го курсу з повним терміном навчання (академічні групи ЕП-14-1з, ОА-14-1з, Мн-14-1з)

Вам необхідно терміново (не пізніше 01.12.2018 р.) звернутись в Центр Дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для звіряння особистих даних, необхідних для замовлення та виготовлення документів про вищу освіту (при собі потрібно мати паспорт та довідку про ідентифікаційний номер).

Кожному студенту, який випускається в грудні 2018р. також необхідно сплатити вартість виготовлення освітніх документів (диплому, додатку до диплому, папки). Загальна сума сплати – 60 грн. Сплачувати необхідно в касі ДДМА (1-й корпус, 1-й поверх). Найбільш раціональним варіантом буде - сплачувати загальним списком всієї академічної групи. Квитанцію про сплату в обов’язкову порядку необхідно пред’явити інспектору в ЦДЗО.

24 жовтня 2018 року

Шановні студенти! Сповіщаємо про терміни початку зимової екзаменаційної сесії:
- для всіх груп бакалаврів – з 10.12.2018р.;
- для всіх груп магістрів – з 8.01.2019р.

Детальний розклад екзаменаційної сесії буде розміщено на сторінці ЦДЗО не пізніше ніж за два тижні до початку сесії.

4 жовтня 2018 року

До уваги всіх студентів заочної форми навчання 1-го курсу, які вивчають в 1-му семестрі дисципліну фізика!

13.10.2018 (в суботу) о 9:00 в ауд. 1301 (1 корпус, 3-й поверх, кафедра фізики) відбудеться відпрацювання лабораторних робіт. Всім студентам, які досі не виконали лабораторний практикум з фізики – явка обов’язкова!

10 вересня 2018 року

До уваги магістрів зарахування 2018 року (групи 18-1зм)!

Протягом настановної сесії осіннього семестру Вам необхідно звернутись в ЦДЗО (ауд. 2332) для отримання логінів та паролів для доступу в систему дистанційного навчання: http://moodle.dgma.donetsk.ua

3 липня 2018 року

Про початок настановної сесії першого навчального семестру 2018-19 навч.року:

Для бакалаврів всіх курсів заочно-дистанційної форми навчання, в тому числі бакалаврів 1-го курсу зарахування 2018р. - з 27.08.2018р. з 9:00;

Для магістрів 2-го курсу заочно-дистанційної форми навчання (групи 17-1зм, 17-2зм) - з 27.08.2018р. з 9:00;

Для магістрів 1-го курсу заочно-дистанційної форми навчання зарахування 2018р. - з 10.09.2018р. з 8:00.

Для бакалаврів нового зарахування – 27.08.2018р. о 8:00 відбудуться організаційні збори (актова зала ДДМА (ІІ навч.корпус, 2-й поверх)).

Починаючи з 20.08.2018р. можна звертатись в Центр дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для отримання довідок-викликів на сесію (24.08.18 – неробочий день; 25.08.18 - робочий день з 8:00 до 14:00).

3 липня 2018 року

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту!

Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших вузах та були відраховані не отримавши диплом про вищу освіту, запрошуємо Вас на поновлення на навчання у ДДМА за заочно-дистанційною формою за відповідними спеціальностями. Термін подачі заяв на поновлення з 20 серпня по 20 вересня 2018 року.

2017/2018

22 травня 2018 року

До уваги студентів, які складатимуть літню заліково-екзаменаційну сесію!

Запрошуємо ознайомитись з графіком літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-18 навч.р. Перед початком екзаменаційної сесії передбачені аудиторні консультації, розклад яких вже розміщено на нашому сайті.

Повноцінний розклад екзаменаційної сесії буде опубліковано на сайті найближчим часом.

Робочі суботи ЦДЗО: 26 травня; 2, 9, 16, 23 червня.

23 квітня 2018 року

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас ознайомитись з розкладом занять та консультацій перед літньою екзаменаційною сесією 2017-18 навчального року.

10 квітня 2018 року

До уваги студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в червні 2017-18 навч.р.!

Доступ для складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA відкривається з 16.04.18р.

20 лютого 2018 року

Увага! Терміни відкриття доступу студентам для складання тестових контрольних робіт в системі дистанційного навчання Moodle DDMA:

 1. Для студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в березні 2017-18 навч.р. (групи 13з; 13зт) – з 19.02.18 по 15.06.18;
 2. Для студентів, які складатимуть заліково-екзаменаційну сесію в червні 2017-18 навч.р. (всі інші групи, крім 13з; 13зт) – з 16.04.18 по 15.09.18.

Примітки:

 1. Починаючи з другого півріччя 2017-18 навч.р. студенти допускаються до заліково-екзаменаційної сесії (складання письмових частин екзаменів, заліків) тільки при наявності позитивних балів за попередньо складені (до початку екзаменаційної сесії) контрольні роботи в системі Moodle;
 2. Загальний термін наданого студентам доступу до контрольних робіт в системі Moodle (не тільки до початку сесії, але й під час неї та після її закінчення) передбачає можливість складання контрольних робіт окремими студентами, які з’явилися на сесію із запізненням, тобто поза межами встановленого розкладом сесії часу, або будуть складати сесію в режимі перездач.
12 лютого 2018 року

До уваги студентів, які складають весняну заліково-екзаменаційну сесію (групи 13з, 13зт). Запрошуємо ознайомитись з графіком навчального процесу та екзаменаційної сесії в лютому-березні 2017-18 навч.р., згідно затвердженого розкладу. Починаючи з 12.02.18 можна звертатись до Центру ДЗО для оформлення довідок-викликів.

Графік роботи Центру ДЗО за найближчими суботами:

17.02.18; 24.02.18; 3.03.18 – не робочі дні;

10.03.18; 17.03.18; 24.03.18 – робочі дні.

12 січня 2018 року

До уваги магістрів, які були зараховані на навчання в грудні 2017 року!

Запрошуємо ознайомитись з графіком та розкладом зимової настановної сесії в січні 2017-18 навч.року.

8 грудня 2017 року

До уваги студентів 5-го курсу груп 13-зт, зазначених у розкладі!

Згідно затверджених в академії навчальних планів заочно-дистанційної форми навчання, для студентів прискореного навчання з ряду навчальних дисциплін передбачаються перезаліки оцінок, що були одержані студентами з відповідних дисциплін під час навчання в технікумі (коледжі).

Окремі студенти, що зазначені у розкладі, в дипломах молодшого спеціаліста не мають оцінок із запланованих дисциплін. У зв’язку з цим, таким студентам, обов’язковим чином, необхідно під час зимової сесії, згідно розкладу, отримати атестацію з даних навчальних дисциплін.

У разі виникнення організаційних питань, звертатись до ЦДЗО (ауд. 2332).

1 грудня 2017 року

Шановні студенти!

Запрошуємо ознайомитись з графіком екзаменаційної та настановної сесій в зимовий період 2017-18 навч.року. Перед початком екзаменаційної сесії передбачені аудиторні консультації, розклад яких вже розміщений на нашому сайті.

Починаючи з 01.12.17 можна звертатись до Центру ДЗО для оформлення довідок-викликів. Повноцінний розклад екзаменаційної сесії буде розміщено на нашому сайті найближчим часом.

Графік роботи Центру ДЗО за суботами в грудні 2017р.:

02.12; 09.12; 16.12; 23.12; 30.12 – робочі дні.

10 листопада 2017 року

Шановні студенти! Нагадуємо Вам: з 15.11.17 р. в системі дистанційного навчання Moodle відкривається доступ до складання тестових контрольних робіт з навчальних дисциплін 1-го семестру.

У разі відсутності у Вашому профілі окремих дисциплін або тестових контрольних робіт з них, просимо Вас оперативно повідомляти про це на електронну пошту: dzo@dgma.donetsk.ua

16 жовтня 2017 року

Шановні студенти!

Звертаємо Вашу увагу на зміни в умовах складання Вами підсумкових тестових контрольних робіт з навчальних дисциплін в системі дистанційного навчання Moodle (у пам’ятці дивіться абзац «Вимоги до контрольної роботи та умови її складання в системі Moodle»).

4 вересня 2017 року

До уваги магістрів нового зарахування та студентів, що були поновленні на навчання у серпні 2017 р.! Починаючи з 5.09.17 Ви можете звертатись в ЦДЗО (ауд. 2332) для отримання персональних логіну та паролю для входу в електронну систему дистанційного навчання Moodle.

30 серпня 2017 року

Шановні студенти! В наступний час триває поетапна (починаючи з молодших курсів) процедура підписки студентів заочно-дистанційної форми на навчальні курси в системі дистанційного навчання Moodle. По завершенню процедури підписки Ви зможете побачити на власній сторінці в розділі «Курси» перелік доступних для користування дисциплін поточного навчального семестру. Термін завершення процедури підписки 2.09.2017 р.

25 серпня 2017 року

Шановні студенти!

Починаючи з 01.09.2017 р. у навчальний процес академії за заочно-дистанційною формою впроваджується електронна система дистанційного навчання Moodle. У зв’язку з цим просимо Вас керуватися даною Пам’яткою про організацію навчального процесу за заочно-дистанційною формою.

14 серпня 2017 року

Про початок настановної сесії осіннього семестру 2017-18 навч.року:

 1. Для студентів заочної форми навчання, які вже навчаються за ступенем бакалавра - з 28.08.2017р. з 9:00;
 2. Для студентів заочної форми навчання - бакалаврів нового зарахування – 28.08.2017р. о 8:00 відбудуться організаційні збори (актова зала ДДМА (ІІ навч.корпус, 2-й поверх)); початок навчальних занять 28.08.2017р. з 9:00;
 3. Для студентів заочної форми навчання - магістрів нового зарахування – з 4.09.2017р. з 9:00.

Починаючи з 19.08.2017р. можна звертатись в ЦДЗО (ауд. 2332) для отримання довідок-викликів на сесію (24.08.17, 27.08.17– неробочі дні; 25.08.17 - робочий день з 8:00 до 15:15, 26.08.17 - робочий день з 8:00 до 12:00).

Детальний розклад настановної сесії буде опублікований на сайті найближчим часом. Слідкуйте за оголошеннями.

14 серпня 2017 року

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту!

Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших вузах та були відраховані не отримавши диплом про вищу освіту, запрошуємо Вас на поновлення на навчання у ДДМА за заочною (заочно-дистанційною) формою за відповідними спеціальностями. Термін подачі заяв на поновлення з 21 серпня по 20 вересня 2017 року.

2016/2017

20 червня 2017 року

Шановні студенти!

З початку 2017-18 навчального року (з 1.09.2017 р.) у навчальний процес заочної форми впроваджується система дистанційного навчання Moodle DDMA:

http://moodle.dgma.donetsk.ua

У зв’язку з цим всі студенти заочної форми навчання вже зареєстровані в системі Moodle в автоматичному режимі.

Починаючи з 21.06.2017 р. кожному студенту заочної форми (крім випускних груп 12зт; 12з; 11зт) необхідно особисто звернутись в ЦДЗО (ауд. 2332) для отримання (під розпис) персональних логіну та паролю, необхідних для входу в систему Moodle.

  Система Moodle забезпечує:
 • можливість використання студентами навчально-методичного контенту під час самостійного вивчення ними матеріалу з дисциплін поточного семестру;
 • складання (в обов’язковому порядку) перед початком екзаменаційної сесії з кожної, запланованої у семестрі навчальної дисципліни, контрольної роботи у вигляді тестових завдань.
2 червня 2017 року

До уваги випускників заочної форми навчання, які захищають дипломи бакалаврів у червні 2017 року! Якщо Ви плануєте продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, Вам необхідно:

 1. Пройти процедуру електронної реєстрації для вступу в магістратуру (процедура реєстрації здійснюється з 06 по 30 червня 2017 року в ІІ-му корпусі ДДМА, 4-му класі інформаційно-обчислювального центру з 8.00 до 17.00 з перервою з 12.00 до 12.45). Після здійснення реєстрації Вам буде надана відповідна розписка, яку необхідно пред’явити в ЦДЗО (ауд.2332) для одержання запису в обхідному листі про Ваш допуск до захисту дипломної роботи;
 2. Не пізніше дати захисту Вашої дипломної роботи бакалавра, надати секретарю ДЕК своєї випускової кафедри такі документи:
  • копія паспорту – 1, 2 стор. і стор. з пропискою;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • 4 фото розміром 3х4 (з П.І.Б на зворотній стороні).

Увага! Бакалаври-випускники 2017 р. мають можливість зареєструватися самостійно на нашому електронному ресурсі, а потім звернутися до інформаційно-обчислювального центру, щоб перевірити свої дані та отримати розписку.

19 травня 2017 року

До уваги студентів, які складають літню заліково-екзаменаційну сесію (групи 16з, 15з; 14з (зт); 13з (зт) та 11зт(маг)). Запрошуємо ознайомитись з графіком навчального процесу у травні-червні 2016-17 навч.року (аудиторні навчальні заняття по суботах; консультації перед сесією по суботах; заліково-екзаменаційна сесія). Починаючи з 27.05.17 можна звертатись до Центру ДЗО для оформлення довідок-викликів. Слідкуйте за розкладом!

Графік роботи Центру ДЗО за найближчими суботами:

20.05.17 – не робочий день;

27.05; 3.06; 10.06; 17.06; 24.06 – робочі дні.

15 травня 2017 року

Шановні випускники заочного відділення Донбаської державної машинобудівної академії! 20 травня Академія запрошує вас на День зустрічі випускників. Початок зустрічі об 11:00 в актовому залі 2-го корпусу академії.Чекаємо на вас, наші дорогі випускники!

15 березня 2017 року

До уваги студентів випускних груп спеціалістів, зазначених у списку! Вам необхідно терміново звернутись в кімнату 1112 (Пустовіт Ольга Петрівна) та розписатися в журналі реєстрації видачі раніше одержаних дипломів бакалаврів.

17 лютого 2017 року

До уваги студентів, які складають весняну заліково-екзаменаційну сесію (групи 12з, 12зт та 11зт, 11зт(маг)). Запрошуємо ознайомитись з графіком проведення сесії та її розкладом. Починаючи з 20.02.17 можна звертатись до Центру ДЗО для оформлення довідок-викликів.

Графік роботи Центру ДЗО за найближчими суботами:

18, 25.02.17 – не робочі дні;

4, 11, 18, 25.03 та 1.04 – робочі дні.

21 листопада 2016 року

До уваги студентів нижченаведених академічних груп заочної форми, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та будуть захищати дипломні роботи (проекти) в грудні 2016 року:

1) ЕП-11-1з; ЕП-11-2з;

2) ОА-11-1з; ОА-11-2з;

3) Ф-11-1з; Ф-11-2з;

4) Мн-11-1з; Мн-11-2з;

5) ЕСА-11-2з;

6) ІТ-11-2з

Вам необхідно терміново (не пізніше 5.12.2016 р.) звернутись в Центр Дистанційної і заочної освіти (ауд. 2332) для звіряння особистих данних, необхідних для заказу документів про вищу освіту (при собі потрібно мати паспорт та довідку про ідентифікаційний номер).

14 листопада 2016 року

Про подальший розклад навчальних занять протягом триместру, консультацій та екзаменаційної сесії:

1. Залишки навчальних занять з дисциплін поточного навчального триместру будуть проведені, згідно за розкладом, у найближчі суботи (19, 26 листопада 2016 року).

2. Консультації з навчальних дисциплін перед зимовою екзаменаційною сесією будуть проведені, згідно за розкладом, по суботах (03, 10 грудня 2016 року).

3. Орієнтовний початок зимової екзаменаційної сесії 17…19 грудня 2016 року.

30 вересня 2016 року

Шановні викладачі академії! З 6 жовтня 2016 р. розпочинаються навчальні курси «Методика розробки дистанційних навчальних курсів в системі Moodle DDMA». Початок занять о 15:00, місце проведення: обчислювальний центр ДДМА, 2 корпус. Список викладачів кафедр, призначених слухачами курсів та графік занять додаються.

28 вересня 2016 року

Шановні студенти! На сайті розміщені індивідуальні навчальні плани на 2016-17 навч. рік для академічних груп заочної форми навчання.

5 вересня 2016 року

Додані списки академічних груп студентів заочної форми навчання нового зарахування (спеціалісти, магістри)

1 вересня 2016 року

Доданий розклад настановної сесії для спеціалістів та магістрів нового зарахування.

Початок настановної сесії з 5.09.2016.

30 серпня 2016 року

Додані списки академічних груп студентів заочної форми навчання нового зарахування (І та III курси).

30 серпня 2016 року

До уваги студентів нового зарахування! Логіни та паролі доступу до навчально-методичних матеріалів за своєю спеціальністю можна отримати в Центрі ДЗО (на стенді об’яв) або безпосередньо у свого викладача. Варіанти контрольних робіт з навчальних дисциплін Ви також можете отримати у викладача, або в автоматичному режимі, для цього в розділі «Hавчально-методичні матеріали» за своєю спеціальністю потрібно знайти папку з назвою потрібної навчальної дисципліни і з неї завантажити файл зі списком варіантів контрольної роботи: № Вашого варіанту контрольної роботи відповідає порядковому номеру Вашого прізвища в списку Вашої академічної групи.

26 серпня 2016 року

Додані списки академічних груп студентів заочної форми навчання ІІ…V курсів. Номера варіантів контрольних робіт з навчальних дисциплін відповідають порядковим номерам студентів в списках груп.

Списки груп нового зарахування будуть додані найближчим часом.

25 серпня 2016 року

Доданий розклад настановної сесії для груп І…V курсів.

Розклад настановної сесії для студентів, які зараховані на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або ступенем «магістр» буде доданий найближчим часом. Слідкуйте за розкладом.

12 серпня 2016 року

До уваги студентів заочного відділення нового зарахування!

25.08.2016 р. відбудуться збори - зустріч з адміністрацією Центру дистанційної і заочної освіти, де будуть розглянуті організаційні питання щодо навчального процесу на заочному відділенні.

Початок зборів о 8:00. Місце проведення: ІІ навчальний корпус ДДМА, 2-й поверх, актова зала. По закінченню зборів (з 9:00) розпочнуться навчальні заняття з настановної сесії згідно з розкладом.

11 серпня 2016 року

Про початок настановної сесії осіннього триместру 2016-17 навчального року:

1. Для студентів заочного відділення, які навчаються за ступенем бакалавра з 25.08.2016 р. (з 9:00);

2. Для студентів заочного відділення, які зараховані на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра з 5.09.2016 р. (з 11:45);

Орієнтовний термін настановної сесії 5…7 календарних днів. Слідкуйте за розкладом.

11 серпня 2016 року

До уваги осіб, які мають незакінчену вищу освіту!

Якщо Ви раніше навчались у ДДМА або в інших вузах та були відраховані не отримавши диплом про вищу освіту, запрошуємо Вас на поновлення на навчання на заочному відділенні ДДМА за відповідними спеціальностями. Термін подачі заяв на поновлення з 15 серпня по 20 вересня 2016 року. Звертатись за адресою: ІІ навчальний корпус ДДМА, ауд. 2327.

21 червня 2016 року

До уваги викладачів та студентів академії!

Запрошуємо Вас ознайомитись з оновленою структурою серверу системи дистанційного навчання Moodle (доступно для зареєстрованих користувачів).

18 червня 2016 року

Шановні студенти заочного відділення!

Запрошуємо Вас на реєстрацію в системі дистанційного навчання Moodle за електронною адресою: moodle.dgma.donetsk.ua

Починаючи з вересня місяця 2016-17 навчального року для студентів заочної (заочно-дистанційної) форми навчання на нашому сервері Moodle буде відкритий доступ для одержання варіантів контрольних робіт за навчальними дисциплінами поточного навчального року. До 30.11.2016 р. планується завершення наповнення ресурсу дистанційними курсами з навчальних дисциплін першого навчального триместру.