ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Бакалавр з прикладної механіки ОіТЗВ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-tiup.html

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-mto.html

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

Завідувачка кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-otzv.html

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua


 

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Програма

"Прикладна механіка"

Форма навчання

денна/заочна

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС (за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС)

Тривалість програми

денна – 3 роки 10 місяців (за скороченою формою – 1 рік 10 місяців) / заочна – 4 роки 10 місяців (за скороченою формою – 3 роки 10 місяців)

Освітня кваліфікація

Бакалавр з прикладної механіки

 

         Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки  машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.

 

         Особливості освітньо-професійної програми

         Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, практична підготовка (виробничі практики), індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва практикою, виконанням дипломного проекту.

                  

Компоненти програми:

Пор. номер

Назва навчальної дисципліни (основні)

Кількість

кредитів ЄКТС

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6,5

2

Історія України

4

3

Історія української культури

2

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

5

Філософія

3

6

Фізичне виховання

13

7

Вступ до навчального процесу

2

8

Екологія

2

9

Інформатика

6,5

10

Вища математика

16

11

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

8

12

Опір матеріалів

7,5

13

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

4

14

Підприємницька діяльність та економіка підприємства

3

15

Фізика

11

16

Хімія

5

Практична підготовка

17

Ознайомча практика

3

18

Переддипломна практика

6

Атестація

19

Кваліфікаційна робота (проект) бакалавра

8

Вибіркові компоненти ОП

1.1

Дисципліна 1

1

1.2

Дисципліна 2

1,5

1.3

Дисципліна 3

1,5

1.4

Дисципліна 4

3

1.5

Дисципліна 5

1,5

1.6

Дисципліна 6

1,5

2.1

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

4

2.2

Деталі машин

Деталі машин (курсовий проект)

7,5

2.3

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

6,5

2.4

Матеріалознавство

3

2.5

Менеджмент та організація виробництва

3

2.6

Теоретична механіка

8,5

2.7

Теорія механізмів та машин

Теорія механізмів та машин (курсова робота)

5,5

2.8

Технологія конструкційних матеріалів

3

2.9

Теплофізичні процеси

2

2.10

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

3

2.11

Основи технічної творчості

2

2.12

Експлуатація і обслуговування машин

2,5

3.1

Технологічні основи машинобудування

3

3.2

Дизайн та графіка в проектуванні

3

3.3

Фірмова графіка в промисловості

2

4.1

Деталі машин і основи взаємозамінності

Деталі машин і основи взаємозамінності (к.пр.)

7,5

4.2

Електротехніка та електроніка

8

4.3

Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань

2,5

4.4

Теоретична механіка

5

4.5

Технологія металів і матеріалознавство

3

Цикл професійної підготовки

5.1

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

3

5.2

Обладнання та транспорт механообробних цехів

Обладнання автоматизованого виробництва

5,5

5.3

Основи САПР

Пакети прикладних програм

9

5.4

Технологічні основи машинобудування

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин (курсова робота)

Технологія обробки типових деталей  та складання машин

13,5

5.5

Теорія різання

Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

9,5

5.6

Різальний інструмент

Технологічна оснастка

8,5

5.7

Основи наукових досліджень

Розмірне моделювання і аналіз технологічних процесів

Теорія автоматичного управління

10,5

6.1

Автоматизація та роботизація сучасного обладнання

3

6.2

Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів

8

6.3

Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин. (ч.1). Основи САПР

2

6.4

Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.2) – Основи інформаційних технологій та пакети прикладних програм

3,5

6.5

Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.3) – Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

5

6.6

Засоби дизайну

6

6.7

3D - Конструювання оснащення для формоутворення

3

6.8

Основи композиції у промисловому дизайні

3

6.9

Підйомно-транспортні машини

3

6.10

Дизайнерське кування

2,5

6.11

Спеціальні види технологій і обладнання для обробки металів тиском

1,5

6.12

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання

8

6.13

Формоутворення у металі. (ч.1) – Обробка об’ємних виробів у гарячому стані

6,5

6.14

Формоутворення у металі. (ч.2) – Технологія виготовлення оболонкових деталей

7,5

6.15

Формоутворення у металі. (ч.3) – Прецизійне формоутворення виробів в холодному стані

1,5

6.16

Технологія виготовлення оболонкових деталей (курсовий проект)

1,5

7.1

Автоматичне керування зварюванням

3

7.2

Зварювальні джерела живлення

6

7.3

Наплавлення та напилення

9

7.4

Напруження та деформації при зварюванні

3

7.5

Основи  наукових досліджень

3,5

7.6

Проектування зварних конструкцій

Проектування зварних конструкцій (к.р.)

7

7.7

Теорія  процесів зварювання

Теорія  процесів зварювання (к.р.)

9,5

7.8

Технологія та устаткування зварювання плавленням

10,5

7.9

Технологія та устаткування зварювання тиском

5,5

7.10

Технологічна оснастка

6

7.11

Технологічні процеси зварювального виробництва

Технологічні процеси зварювального виробництва (к.р.)

5

7.12

Практикум зі зварювання

3

7.13

Показники якості зварних конструкцій

3

7.14

САПР зварних конструкцій

3

7.15

Стандартизація та якість продукції

3

7.16

Точність виготовлення зварних конструкцій

3

7.17

Технологія зварювання спеціальних сталей і сплавів

3

Практична підготовка

8.1

Виробнича практика (технологічна)

4,5

8.2

Виробнича практика (конструкторсько-технологічна)

2

8.3

Виробнича практика

2

 

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

         Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських організаціях; виконувати функціональні обов’язки технічних фахівців-механіків, а саме механіка, механіка виробництва, механіка з ремонту устаткування, механіка цеху, механіка-налагоджувальника обладнання, механіка з інструменту, техніка з експлуатації і ремонту устаткування, техніка-технолога.

 

 

         Програмні результати навчання

        Після закінчення програми випускники мають вміти:

застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;

проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;

здійснювати проектно-технологічні розрахунки з реконструкції діючих і створення нових машинобудівних підприємств.