ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Методичне забезпечення кафедри ОіТЗВ

Методичне забезпечення ОПП «Прикладна механіка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» для студентів-магістрів кафедри «ОІТЗВ»


Методика та організація наукових досліджень (МОНД)

Анотація МОНД

Опис дисципліни МОНД

Робоча програма дисципліни МОНД

Силабус дисципліни МОНД


Основи сучасних теорій моделювання процесів (ОСМТП)

Анотація дисципліни ОСМТП

Опис дисципліни ОСМТП

Робоча програма дисципліни ОСМТП

Силабус дисципліни ОСМТП


Проектув технологіч проц в зварюв виробн (ПТПЗВ)

Анотація дисципліни ПТПЗВ

Опис дисципліни ПТПЗВ

Робоча програма дисципліни ПТПЗВ

Силабус дисципліни ПТПЗВ


Складально зварювальне оснащення (СЗО)

Анотація дисципліни СЗО

Опис дисципліни СЗО

Робоча програма дисципліни СЗО

Силабус дисципліни СЗО


Спецкурс за напрямком магістерської роботи (СКНМР)

Анотація дисципліни СКНМР

Опис дисципліни СКНМР

Робоча програма дисципліни СКНМР

Силабус дисципліни СКНМР


Управління якістю продукції (УЯП)

Анотація дисципліни УЯП

Опис дисципліни УЯП

Робоча програма дисципліни УЯП

Силабус дисципліни УЯП


Організ керув і проект звар виробн (ОКПЗВ)

Анотація дисципліни ОКПЗВ

Опис дисципліни ОКПЗВ

Робоча програма дисципліни ОКПЗВ

Силабус дисципліни ОКПЗВ


Проектування систем керування (ПСК)

Анотація дисципліни ПСК

Опис дисципліни ПСК

Робоча програма дисципліни ПСК

Силабус дисципліни ПСК


Спец розділи міцності зварних конструкцій (СРМЗК)

Анотація дисципліни СРМЗК

Опис дисципліни СРМЗК

Лекції СРМЗК

Робоча програма дисципліни СРМЗК

Силабус дисципліни СРМЗК


Спецівльні методи зварюваня (СМЗ)

Анотацiя дисциплiни СМЗ

Опис дисциплiни СМЗ

Робоча програма дисципліни СМЗ

Силабус дисципліни СМЗ


Науково-дослідна практика магістра

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки дисципліни


Переддипломна практика магістра

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки дисципліни


Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра


Методичне забезпечення ОПП «Прикладна механіка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» для студентів-бакалаврів кафедри «ОІТЗВ»


ПРАКТИКУМ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ

Методичні вказівки для студентів спеціальності 131 «Технологія і устаткування зварювання» усіх форм навчання

Технология и оборудование сварки

Технология сварки специальных сталей

Специальные главы прочности сварных конструкций

Конспект лекцiй


Автоматичне керування зварюванням

Анотація дисципліни

Опис дисципліни


Гідропневмопривід

Анотація модуля

Опис модуля


Електричні машини

Анотація модуля

Опис модуля


Металургійні основи наплавлення

Анотація

Опис

Модуль Газотерм обробка металів

Анотація модуля Газотермічна обробка металів

Опис модуля Газотермічна обробка металів


Теор осн відн та зміцн (ТОВЗ)

Анотацiя дисциплiни

Опис дисциплiни


Теорія процесів зварювання

Анотація ТПЗ

Опис дисципліни


Технол та устаткув зварюв плавленням (ТтаУЗП)

Анотацiя ТтаУЗП

Опис ТтаУЗП


Модуль Поверхневі фізико-хімічні процеси (ПФХП)

Анотація

Опис


Електроніка і схемотехніка

Анотація дисципліни

Опис модуля


Зварюв джерела живлення (ЗДЖ)

Анотація дисципліни

Опис дисципліни


Контроль якості КЯ

Анотація дисципліни

Опис дисципліни


Металург осн наплавл (МОН)

Анотація модуля

Опис модуля


Наплавлення та напилення (НтаН)

Анотація дисципліни НтН

Опис дисципліни НтаН


Напруження та деформації (НтаД)

Анотацiя дисциплiни НiД

Опис дисциплiни НiД


Основи наукових досліджень (ОНД)

Анотація

Опис


Складально зварювальні верстати та лінії

Анотація

Опис


Спец.мет.звар. (СМЗ) Модуль Паяння

Анотація модуль Паяння дисц СМЗ

Опис модуль паяння дисц СМЗ


Сучасні матеріали і технологічні процеси зміцнення та відновлення

Анотацiя дисциплiни

Опис дисциплiни


Проектув зварних конструкцій (ПЗК)

Аннотация ПСК

Опис к ПСК

ПЗК курс.пр. посібник


САПР ЗК

Анотація

Опис


САПР ТЗ

Анотація

Опис


Технол та устаткув зварюв тиском (ТтаУЗТ)

Анотацiя ТтаУЗТ

Опис ТтаУЗТ


Технологіч проц звар-го виробн-ва (ТПЗВ)

Анотація

Опис


Технологічна оснастка

Анотація

Опис


Технологія зварювання спец сталей

Анотація ТЗСС

Опис ТЗСС


Триботехніка та основи надійності машин (ТОНМ)

Анотація

Опис