ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

КАФЕДРА «ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» ІМ. ПРОФЕСОРА В. М. КАРПЕНКА активно займається науковою діяльністю. За останні 8 років кафедрою укладені і успішно виконуються 8 довгострокових Міжнародних договорів в області наукового співробітництва, а саме:

 1. з Машинобудівним факультетом Магдебурзького університету ім. Отто фон Герріке (м. Магдебург, Німеччина) з 2011 р. по 2015 р.;
 2. з дослідницьким інститутом технологій з’єднання матеріалів – GÜNTER-KÖHLER-INSTITUT FÜR FÜGETECHNIK UND WERKSTOFFPRÜFUNG GmBH (м. Єна, Тюрінгія, Німеччина) з 2012 р. по 2017 р.;
 3. з Центром перспективних досліджень з використання синхротронного випромінювання (CANDLE) (м. Єреван, Вірменія) з 2009 р. по 2014 р., з 2014 р. по 2019 р.;
 4. з кафедрою «Обладнання та технологія зварювального виробництва» Білорусько-Російського університету (м. Могильов, Білорусь) з 2009 р. по 2014 р., з 2015 р. по 2020 р.;
 5. з філією державної установи вищої професійної освіти «Донський державний технічний університет» (м. Таганрог, Російська Федерація) з 2009 р. по 2014 р., з 2015 р. по 2020 р.;
 6. з лабораторією «Плазмової емісійної електроніки Інституту потужнострумової електроніки Сибірського відділення Російської академії наук (м. Томськ, Російська Федерація) з 2009 р. по 2014 р., з 2015 р. по 2020 р.;
 7. з кафедрою «Обладнання і технологія зварювального виробництва» Московського державного індустріального університету (м. Москва Російська Федерація) з 2009 р. по 2014 р.;
 8. з кафедрою «Машини та автоматизація зварювального виробництва» Донського державного технічного університету (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація) з 2009 р. по 2014 р.

 

Під егідою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України протягом 5 років успішно була виконана науково-дослідна робота «Розробка спеціалізованої методики аналізу конструктивного виконання конструкцій машин» (№ М/424 від 31.08.2011 р.) між кафедрою обладнання і технологій зварювального виробництва Донбаської державної машинобудівної академії і Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина), керівник д-р техн. наук, професор Макаренко Н. О.

 

Кафедра «Обладнання і технологій зварювального виробництва» Донбаської державної машинобудівної академії ім. професора В. М. Карпенка активно займається науковою діяльністю. Так, за останні 8 років успішно виконано 2 держбюджетні науково-дослідні роботи:

- «Дослідження і розробка гідрофобного покриття електродів для ручного дугового зварювання» (№ДР 0106U008914), керівник НДР д-р техн. наук, професор Макаренко Н. О.;

- «Дослідження та розробка зварювальних матеріалів та технології для отримання біметалічного шару із заздалегідь відомими властивостями» (№ДР 0109U007793), керівник НДР д-р техн. наук, професор Макаренко Н. О.

 

Також виконана госпдоговірна робота з Артемівським заводом по обробці кольорових металів: У-15-2011/7124 «Розробка складу дроту для наплавлення і технології реставрації з метою збільшення стійкості робочих втулок контейнера гідравлічного преса» (керівник доцент, канд. техн. наук Гринь О. Г.).

 

На даний момент кафедра виконує держбюджетну наукову роботу Дк-02-1014: «Удосконалення наплавочних матеріалів, що забезпечують підвищення експлуатаційних характеристик інструменту гарячої обробки металів».

На базі кафедри було проведено три Міжнародні науково-технічні конференції «Зварювальне виробництво в машинобудуванні: перспективи розвитку»: з 6 по 9 жовтня 2009 р., з 5 по 8 жовтня 2010 р., і з 2 по 5 жовтня 2012 р.

На конференціях окрім науковців академії взяли участь представники МДІУ (м. Москва, Росія), БРУ (м. Могильов, Республіка Білорусь), Магдебурзького університет ім. Отто фон Герріке (м. Магдебург, Німеччина), GÜNTER-KÖHLER-INSTITUT FÜR FÜGETECHNIK UND WERKSTOFFPRÜFUNG GmBH (Німеччина), ІЄЗ ім. Є. О.Патона НАН України, НТУУ «КПІ», ПАТ «НКМЗ», ПАТ «СКМЗ», ПАТ «КЗТС», заводу автогенного обладнання «ДОНМЕТ», ДВНЗ «ПДТУ» (м. Маріуполь, Україна), ВНУ ім. В. Даля, (м. Луганськ, Україна), ЧДТУ (м. Чернігів, Україна), ХНУ (м. Хмельницький, Україна), НУК ім. адм. Макарова (м. Миколаїв, Україна), ЗНТУ (м. Запоріжжя, Україна), ТНТУ (м. Тернопіль, Україна), ЛНТУ «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна), ВНТУ (м. Вінниця, Україна).

За матеріалами конференції 2009 р. випущений збірник тез доповідей «Зварювальне виробництво в машинобудуванні: перспективи розвитку: матеріали I міжнародній науково-технічній конференції», 6-9 жовтня 2009 / За заг. ред. Н. О. Макаренко. - Краматорськ: ДДМА. - 2009. - 86 с. (ISBN 978-966-379-358-0) і випущений тематичний випуск збірника наукових праць «ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії» № 2 (19) - 2010 р. За матеріалами конференції 2010 р. випущений збірник тез доповідей «Зварювальне виробництво в машинобудуванні: перспективи розвитку: матеріали II міжнародної науково-технічної конференції», 5-8 жовтня 2010 / За заг. ред. Н. О. Макаренко. - Краматорськ: ДДМА. - 2010. - 108 с. (ISBN 978-966-379-447-1) і тематичний випуск збірника наукових праць «ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії». № 1 (22) – 2011 р. За матеріалами конференції 2012 випущений збірник тез доповідей «Зварювальне виробництво в машинобудуванні: перспективи розвитку: матеріали III міжнародної науково-технічної конференції», 2-5 жовтня 2012 / За заг. ред. Н. А. Макаренко. - Краматорськ: ДДМА. - 2012. - 120 с. (ISBN 978-966-379-589-8) і готується до випуску тематичний випуск збірника наукових праць «ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії».

За останні чотири роки кафедрою укладені 7 довгострокових Міжнародних договорів в області наукового співробітництва, а саме:

- з Машинобудівним факультетом Магдебурзького університету ім. Отто фон Герріке (м. Магдебург, Німеччина),

- з Державним науковим центром Російської Федерації – Науково-виробниче об'єднання по технології машинобудування (м. Москва, Росія);

- з кафедрою «Машини та автоматизація зварювального виробництва» Донського державного технічного університету (м. Ростов-на-Дону, Росія);

- з кафедрою «Обладнання та технологія зварювального виробництва» Московського державного індустріального університету (м. Москва, Росія);

- з кафедрою «Обладнання та технологія зварювального виробництва» Білорусько-Російського університету (м. Могильов, Білорусь);

 

- з Центром перспективних досліджень з використання синхротронного випромінювання (CANDLE) (м. Єреван, Вірменія);

- GÜNTER-KÖHLER-INSTITUT FÜR FÜGETECHNIK UND WERKSTOFFPRÜFUNG GmBH (Німеччина), які успішно виконуються.

Відкрита і успішно працює Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом 05.03.06 «Зварювання, споріднені процеси і технології». У 2012-15 роках успішно пройшли захист кандидатських дисертацій Волков Д. А., Бондарев С. В., Свиридов О. В., Бойко І. О., Кущій Г. М., Жаріков С.В., які отримали дипломи кандидата технічних наук.

У 2016 р. кандидат технічних наук Власов Анатолій Федорович з успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, яка відбулася в Приазовському державному технічному університеті, м. Маріуполь (науковий консультант - Чигарьов Валерій Васильович, д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою МіТЗВ ПДТУ).

 

Враховуючи «Положення про науково-дослідну роботу студентів ДДМА» та залучаючи студентів спеціальності до «Програми роботи з обдарованою молоддю» кафедра досягла значних показників в студентській науці. Так за останні 7 років студенти спеціальності посіли:

- на Всеукраїнських олімпіадах: 3 - перших місця, 4 - других і 2 - третіх;

- на конкурсах науково-дослідних студентських робіт – 9 призових місць.

Так, наприклад, на олімпіадах по зварюванню і наплавленню в м. Запоріжжі і м. Чернігові, а так само на конкурсі науково-дослідних робіт в м. Тернополі студенти спеціальності здобули другі місця в особистому і командному заліках.

У лютому 2009 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в Запорізькому національному технічному університеті взяли участь два студента групи ЗВ-05-2. Волосинко І. та Грачов Д. Робота Волосинко І. «Розробка та дослідження джгутового самозахистом порошкового дроту» (керівник ст. викладач Пліс С. Г.) посіла третє місце. У лютому 2010 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в Запорізькому національному технічному університеті взяли участь три студенти. Студент Губорев О. М. (керівник ст. викладач Волков Д. А.) – 2 місце. Тема доповіді «Дослідження властивостей зварних з’єднань сталі 20ХНФА зі сталлю 35, отриманих під окислювальним флюсом у вузьке розкриття». Крім того нагороди за оригінальні технічні рішення отримали студенти Скляр М. В. (керівник доцент, канд. техн. наук Цветков О. І.) і Титаренко К. Є. (керівник доцент, канд. техн. наук Пресняков В. А.)

З 14 по 17 квітня 2009 р. на базі кафедри проводилась Всеукраїнська олімпіада зі зварювання. У ній взяли участь студенти 12 зварювальних кафедр з усіх областей України. Перше місце в особистому заліку зайняв студент гр. ЗВ 04-2 Завалін А. і трете місце посіла студентка гр. ЗВ 04-1 Пащенко Т. Команда кафедри ОіТЗВ ДДМА зайняла друге загальне командне місце. У квітні 2010 р. на базі кафедри проводилась Всеукраїнська олімпіада зі зварювання. У ній взяли участь студенти 11 зварювальних кафедр з усіх областей України. Друге місце в особистому заліку зайняв студент гр. ЗВ 05-2 Губорев О. М. Команда кафедри ОіТЗВ ДДМА зайняла друге загальне командне місце.

У лютому 2011 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт в Запорізькому національному технічному університеті взяли участь три студенти. Студент гр. ЗВ 07м Трембач Б. О. посів 2 місце.

У квітні 2011 р. на базі кафедри проводилась Всеукраїнська олімпіада зі зварювання. У ній взяли участь студенти 11 зварювальних кафедр з усіх областей України. Перше місце в особистому заліку зайняв магістр Трембач І. О. Команда кафедри ОіТЗВ ДДМА зайняла перше загальне командне місце.

У 2012-16 р. наступні студенти взяли участь у конкурсі студентських робіт:

- Трембач Б. О. ЗВ 07м – м. Тернопіль. Грамота за зайняте друге місце;

- Дорожанова М. О. ЗВ 07м – м. Тернопіль. Грамота за активну участь.

- Літвінова Т. В ЗВ-10-2, м. Тернопіль 2014, Грамота за зайняте перше місце.

Участь у студентських олімпіадах у 2012-2016 рр:

- Трембач І. О. ЗВ 07м «Зварювальне виробництво», м. Запоріжжя 2012, грамота за зайняте друге місце;

- Меркулов О. В. ЗВ 08-2 «Зварювальне виробництво», м. Запоріжжя 2012, грамота за активну участь;

- Золотопупова Т. Б. ЗВ 08-2 «Зварювальне виробництво», м. Чернігів 2012, грамота за зайняте друге місце;

- Мокляк Д. С ЗВ-07м «Зварювальне виробництво», м. Чернігів 2012, грамота за вміння ефективно організувати роботу в команді;

- Кожокарь А.О ЗВ-09м «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій», м. Маріуполь, 2014, грамота за зайняте третє місце.

- Цвітко Е.О. ЗВ-10-1, «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», м. Маріуполь, 2015, грамота за зайняте перше місце.

 • У 2016 р студенти кафедри традиційно приймали участь в олімпіаді за напрямом «Зварювання» зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій». Студенти   Залєсний Д. І., Іванов Д. С., Бойко О. Ф. отримали грамоти за високий рівень професіоналізма та активість та за оригінальність вирішення завдання технологічного туру.

 

КАФЕДРА «ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» ІМ. ПРОФЕСОРА В. М. КАРПЕНКО є засновником проведення Міжнародних Форумів завідувачів кафедр (І-ї та ІІІ-ї Координаційних Рад (2009, 2011 р.р.)) за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси і технології», а також Міжнародного конкурсу студентських магістерських робіт, який вперше успішно був проведений в 2013 році на базі кафедри. Конкурс проводився за трьома секціями, а саме: Секція І – 8.05050401 „Технологія та устаткування зварювання”. Магістерська дипломна дисертація на тему: «Дослідження металу та розробка технології, режимів наплавлення і термічної обробки холодних штампів метизного виробництва», магістрант: Синиця Олена Олександрівна, науковий керівник: доцент Богуцький О. А.;

Секція ІІ – 8.05050402 „Зварювальні установки”. Магістерська дипломна дисертація на тему: «Дослідження і розробка матеріалів і обладнання для автоматичного наплавлення пластин штампів для формування абразивних матеріалів», магістрант: Грановська Наталія Олександрівна, науковий керівник: д-р техн. наук, професор, Макаренко Н. О.;

Секція ІІІ – 8.05050403 „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”. Магістерська дипломна дисертація на тему: «Розробка та дослідження технологічного процесу отримання шару з особливими властивостями методом електроконтактного напікання з метою підвищення терміну служби деталей ґрунтообробних машин», магістрант: Меркулов Олексій Олексійович, науковий керівник доцент, канд. техн. наук Волков Д. А.

У 2014 р. в конкурсі прийняло участь 21 магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій за трьома секціями, а саме: 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання», 8.05050402 «Зварювальні установки», 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Магістри кафедри посіли наступні місця:

Секція І

Диплом ІІ ступеня – магістерська дипломна робота (дисертація) на тему: «Розробка складу порошкового дроту з екзотермічною сумішшю для зносостійкого наплавлення», магістрант: Недодай Роман Сергійович, науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Гринь Олександр Григорович.

Секція ІІ

Диплом ІІ ступеня – магістерська дипломна робота (дисертація) на тему: «Відновлення та зміцнення деталей типу тіл обертання», магістрант: Дьяченко Інна Олегівна, науковий керівник: д-р техн. наук, професор Макаренко Наталія Олексіївна.

У 2015 р. в конкурсі прийняло участь 33 магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій. Магістрантка кафедри посіла наступне призове місце:

Секція III

І місце – Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ, Україна, магістрант Кожокарь Анастасія Анатоліївна, науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Волков Дмитро Анатолійович.

 

Ведеться тісна наукова робота з підприємствами Краматорська і регіону. На ПАТ «НКМЗ», «КЗВВ», і «СКМЗ» працюють філії кафедри, сумісно з якими проводяться Міжнародні наукові конференції. Крім того, викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймають активну участь у конференціях, що проводяться на підприємствах, наприклад, в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і фахівців «Інтелект молодих – виробництву», НКМЗ, м. Краматорськ):

- 2009 р. - Бережна О.В. – Перше місце;

- 2010 р. -. Волков Д.А. – Перше місце;

- 2012 р. – Бойко І.О. – Перше місце.

 

Анотації дипломних робіт магістрів

Дьяченко

Забара

Кожокарь

Недодай