ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Керівництво кафедри

Макаренко Наталія Олексіївна працює в Донбаській державній машинобудівній академії (ДДМА), (м. Краматорськ, Донецька область, Україна) з 1985 р. і дотепер. У 1978 році вступила до Краматорського індустріального інституту, по закінченні якого отримала розподіл на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» («НКМЗ») в науково-дослідний відділ зварювального виробництва, де пропрацювала на посаді інженера-дослідника протягом 2-х років (до 1985 р.), після чого вступила до цільової аспірантури, після закінчення якої працювала на посаді молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника Науково-дослідного сектора Краматорського індустріального інституту.

З 1998 р. - асистент кафедри зварювального виробництва (протягом 2-х років). У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології.

З 2000 по 2007 р. - докторант кафедри «Металургія та технологія зварювального виробництва» і професор Приазовського державного технічного університету (ПДТУ, м. Маріуполь, Донецька область, Україна).

Макаренко Н.О. в 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність 05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології), а в 2008 р. отримала вчене звання професора, підтверджене Вищою атестаційною комісією України (ВАК). З 1 липня 2008 року очолює кафедру «Обладнання і технологій зварювального виробництва» ДДМА, а з 2009 року є академіком Підйомно-транспортної Академії наук України.

Багато уваги Макаренко Н.О. приділяє науковій роботі зі студентами. Студенти ДДМА під її керівництвом регулярно приймають участь в республіканських, регіональних олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт з дисциплін кафедри, в яких постійно займають призові місця.

Макаренко Н.О. є висококваліфікованим, досвідченим викладачем, майстерним лектором. Як лектор читала і читає в ДДМА такі основні дисципліни: «Теорія зварювальних процесів», «Нанесення покриттів», «Наплавлення і напилення», «Управління якістю продукції», «Теоретичні основи відновлення деталей», «Методика та організація наукових досліджень» (як для кафедри зварювання, так і для кафедри підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання). Макаренко Н. О. читає лекційний курс як російською, так і українською мовами. Здійснює керівництво дипломними проектами магістрів та спеціалістів, а також веде економічну частину цих проектів.

Велику увагу Макаренко Н.О. приділяє роботі з виховання у студентів творчого підходу до курсового проектування.

Результати наукової та методичної роботи Макаренко Н. О. знайшли позитивний відгук серед фахівців і колег.

Макаренко Н.О. - організатор щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання», засновник міжнародних науково-технічних конференцій «Зварювальне виробництво в машинобудуванні. Перспективи розвитку» (2009 - 2012 р.р.) І одночасно заступник голів оргкомітетів.

Макаренко Н.О. - засновник проведення Міжнародних Форумів завідувачів кафедр (І-ї та ІІІ-ї Координаційних Рад (2009, 2011 р.р.)) за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси і технології», а також Міжнародного конкурсу студентських магістерських робіт, який вперше успішно був проведений в 2013 році на базі кафедри «ОіТЗВ» ДДМА.

Під час керівництва кафедрою «Обладнання і технологій зварювального виробництва» було укладено 7 Міжнародних договорів про творчу наукову співпрацю між ДДМА (кафедрою «ОіТЗВ») і престижними зарубіжними ВНЗами. При кафедрі організовано 3 її філії на провідних підприємствах України, таких як: флагман машинобудування Ново-краматорський машинобудівний завод («НКМЗ»), Старо-краматорський машинобудівний завод («СКМЗ»), Краматорський завод важкого верстатобудування («КЗВВ»), керівниками яких є головні зварювальники підприємств.

Макаренко Н. О. має високі показники в роботі. Є висококваліфікованим фахівцем, досвідченим викладачем, співавтором 5-ти методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Крім того, прийнята до друку монографія «Екзотермічні суміші та флюси в зварювальному і металургійному виробництвах». Має 247 опублікованих праць, з них 97 - у виданнях ВАК України, 62 тези доповідей на міжнародних, всесоюзних і регіональних науково-технічних конференціях, 9 методичних вказівок з основних дисциплін, 79 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Макаренко Н.О. постійно керує держбюджетними кафедральними темами.

Велику увагу Макаренко Н.О. приділяє виховній роботі зі студентами, організаційній та громадській роботі. Вона є заступником голови ДЕК, членом вченої та методичної рад академії, а також - членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями. Під її керівництвом випускники шкіл, що навчаються в Малій академії наук науково-промислового профілю, щорічно займають призові місця, а потім продовжують навчання в ДДМА за обраною спеціальністю, за що Макаренко Н. О. була нагороджена в 2009 році грамотою Малої академії наук Головного управління освіти Донецької області за організацію та наукове керівництво секцією «Обладнання та технології зварювального виробництва». Користується заслуженим авторитетом в колективі. Нагороджена Почесною грамотою Краматорської міської ради за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для промисловості Краматорська (2011 р.) та Грамотою ректора ДДМА за сумлінну працю (2011 р.); Почесною грамотою обласного управління освіти за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів (2013 р.).

Протягом 3-х років була керівником Міжнародної спільної науково-технічної теми між кафедрою «ОіТЗВ» і Магдебурзьким університетом Отто-фон-Гюрике (Україна-Німеччина).

Науковий напрямок Макаренко Н. О. - розробка та дослідження плазмових процесів, технологій, обладнання та матеріалів для їх здійснення.

З грудня 2014 р. Макаренко Н. О. є членом спеціалізованої Вченої ради Д 12.052.01, що діє при ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології», 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів», 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» (Наказ МОН №1528 від 29.12.2014 р.)

кандидат технічних наук, професор
В. А. Федорінов