ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академіяЗагальна інформація

Адреса: 84313 г. Краматорск, ул. Академическая 72, ДГМА, корпус №1, аудитория № 1105.

Телефони – кафедри: (0626) 41-81-22,

завідувача кафедри: +38(050)220-85-82

E-mail: mto@dgma.donetsk.ua
Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» (КДіМПМ) [раніше кафедра «Машини та технологія обробки металів тиском» (МТО), потім кафедра «Механіка пластичного формування» (МПФ)] існує з 1956 року і є однією з провідних кафедр Донбаської державної машинобудівної академії. Тут здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів звичайних та наукових магістрів з галузі знань:

Наукова робота з магістрантом

 • 13 «Механічна інженерія»,
 • за спеціальністю

 • 131 «Прикладна механіка».

Спеціалізації кафедри:

 • «Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин»;

З 2019/2020 навч. року кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» буде здійснювати підготовку бакалаврів, магістрів звичайних та наукових магістрів за наступними спеціалізаціями:

 • «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»;

Навчальний процес на кафедрі «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» за даними спеціалізаціями передбачає триступеневу підготовку «бакалавр - магістр - доктор філософії (PhD)». Забезпечують його висококваліфіковані викладачі з вченими ступенями та званнями, які є експертами в галузі машинобудування та металургії, володіють унікальним досвідом в розробці і впровадженні передових сучасних конструкцій обладнання та оснащення й технологій, володіють сучасними освітніми технологіями з використанням професійних конструкторських і технологічних систем автоматизованого проектування.

На кафедрі «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» станом на грудень 2018 року працюють: 3 доктори технічних наук (професор та 2 доцента); 4 кандидати технічних наук – 3 доцента та один старший викладач; 1 старший викладач; навчальний майстер і лаборант.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Марков Олег Євгенійович.

Спеціальність «Прикладна механіка» – одна з провідних у галузі механічної інженерії та машинобудування. Вона охоплює всі етапи виробничого процесу та проектування, виготовлення машин, вузлів, механізмів та інших виробів. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Ковальсько - штампувальне виробництво на сьогодні – це складні математичні моделі обладнання та технологій виготовлення, які дозволяють керувати течією металу, розробляти нові високоефективні процеси та оптимізувати їх; це САПР (системи автомати зованого проектування) і АСК (автоматизовані системи керування); це світлі й просторі високоавтоматизовані цехи; це штампувальні та кувальні автоматизовані комплекси, гнучкі модулі із числовим програмним керуванням, роботизовані штампувальні агрегати й комплекси, високопродуктивні автомати та цілі лінії для листового й об’ємного штампування.

При кафедрі працює секція Малої академії наук, де випускники шкіл проводять дослідження, за результатами яких оформлюють реферати, які захищають на міській і регіональній конференціях МАН.

Студент починає займатися науковою роботою вже на другому курсі, залучаючись до науки загальноосвітніми чи загальнотехнічними кафедрами за погодженням з випускною кафедрою.

Студенти кафедри неодноразово визнавалися – кращими студентами ДДМА, краща група ДДМА; становилися переможцями конкурсів дипломних робіт, а також студентських робіт, як ДДМА так і всеукраїнського рівня.

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» та академія з сучасними підприємствами, фірмами і компаніями здійснює інтегровану індивідуальну цільову підготовку студентів за схемою: «3-2-1», «4-1» (навчання у вузі ведеться паралельно з роботою студента на підприємстві). Наприклад, на філіях підприємств: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» та ПАТ «Енергомашспецсталь»,безпосередньо в умовах діючого виробництва студенти набувають навички роботи на унікальному дорогому обладнанні, використовують сучасну комп'ютерну базу та програмне забезпечення.

При кафедрі діє аспірантура та доктарантура, випускники якої мають можливість захисту дисертацій у спеціалізованій Bченій раді ДДМА Д12.105.01 на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальності 05.03.05 — Процеси та машини обробки тиском.

За останні п’ять років викладачами кафедри захищено 2 докторських і 4 кандидатські дисертації.

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» має 2 лабораторії, які оснащені всім необхідним устаткуванням і комп'ютерною технікою. Також у своєму розпорядженні кафедра має великий парк персональних комп'ютерів (більш 20 одиниць), на їхній основі організований комп'ютерний клас.

Заняття з 3D дізайну

Випускником спеціальності передбачається освоєння проектування, розробки та моделювання обладнання й оснащення процесів і машин ОМТ, і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Autodesk, Компас, Solidworks, QForm тощо. Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання.

Випускники нашої кафедри — інженери широкого профілю — потрібні на підприємствах різних форм власності та господарювання, як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами: країнах СНД, Польщі, Чехії і інших країнах; вони працюють на посадах конструктора, майстра, технолога, начальника дільниць, начальника цеху, викладачами та асистентами вузів та коледжів. можуть займати посади: інженер-технолог, конструктор, менеджер виробництва, дослідник, майстра, начальника дільниць, начальника цеху, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств, викладач вищих навчальних закладів (коледжів, інститутів, університетів, тощо). Отримані кваліфікації дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.