ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

ОПП «МАРКЕТИНГ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється з 2019 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг надана наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2019 № 969-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг надана наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 № 2674-л.

Проєкт ОПП «Маркетинг» (2020-2021 н.р.) було переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р., № 960, і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи спеціальності 075 Маркетинг (протокол № 1 від 21.04.2020р.).

Проєкти освітніх програм

ОПП маркетинг бакалавр

ОПП маркетинг магiстр

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм: menegment2426@gmail.com

Після громадського обговорення проєкт ОПП «Маркетинг» (освітній рівень «магістр») було розглянуто на засіданні кафедри менеджменту (протокол №23 від 05.05.2020р.). Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб. ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28.05.2020 р.).

Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» (освітній рівень магістр)

Рецензія-відгук ПрАТ «НКМЗ»

Рецензія-відгук ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод»

Рецензія-відгук ПАТ «ЕМСС»

Рецензія-відгук ПрАТ «ГРЕТА»

Рецензія-відгук ПАТ «ВЕСКО»

ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється з 2000 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за початковим рівнем вищої освіти спеціальності 073 Мнеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2019 № 969-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1935-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1935-л.

Освітньо-професійну програму розроблено проектною групою на підставі ретельного аналізу потреб Донецького регіону у підготовці кадрів за спеціальністю «Менеджмент».

Проєкти освітніх програм

ОПП менеджмент бакалавр

ОПП менеджмент магістр

ОПП менеджмент молодший

ОПП менеджмент молодший бакалар 2021-2022 аккредит

ОПП менеджмент бакалавр 2021-2022 акредит

ОПП менеджмент магистр 2021-2022 акредит


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітній рівень бакалавр)

Рецензії бакалавр 2020-2021

Відгуки бакалавр 2020-2021


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітній рівень магістр)

Рецензії магістр 2020-2021

Відгуки магістр 2021-2022

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм: menegment2426@gmail.com

Проєкт ОПП «Менеджмент» (освітній рівень «бакалавр», «магістр») розглянуто на засіданні кафедри менеджменту (протокол №23 від 05.05.2020р.). Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб. ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28.05.2020 р.).

Відповідно до Положення про порядок розроблення та реалізації освітніх програм Донбаської державної машинобудівної академії ОП «Маркетинг» та ОП «Менеджмент» переглядаються регулярно, але не рідше ніж на 3 роки.