ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Практична підготовка та працевлаштування випускників кафедри

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим елементом освітньо-професійних програм «Менеджмент» та «Маркетинг» для здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів та здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

Головним орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки студентів освітньо-професійних програм «Менеджмент» та «Маркетинг» є формування загальних, професійних та спеціальних (фахових) компетентностей, набуття знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, а також для забезпечення конкурентоспроможності випускників освітніх програм на ринку праці. В навчальний процес впроваджена системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів та маркетологів із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Усі програми практик містять індивідуальні завдання, які постійно оновлюються та є актуальними для підприємств регіону, зокрема промислових. Тому усі програми практик розглядаються на засіданнях кафедри у філіях ПрАТ «НКМЗ» та ПрАТ «ЕМСС».

Першим етапом підготовки фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» є навчальна практика «Вступ до фаху», яка спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні, організацію навчального та виховного процесу у академії, змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, досвідом та особливостями діяльності установ та організацій.

Ознайомча практика готує здобувачів до вивчення спеціальних дисциплін, що профілюють їх як майбутніх фахівців. Вона сприяє розвитку творчої і науково-технічної ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань виробництва.

З метою формування професійної компетенції студентів-менеджерів та маркетологів особлива увага на кафедрі менеджменту приділяється підбору баз проходження виробничих практик. Виробнича практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування загальних та спеціальних практичних умінь компетентностей зі спеціальності, передбачає підбір фактичного статистичного матеріалу для виконання курсових робіт, та навчально-дослідних завдань.

Переддипломна практика є логічним завершенням практичної підготовки випускників кафедри освітньої програми. Це заключний етап поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих здобувачами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент здобувач здійснює збір фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри менеджменту з промисловими підприємствами, провідними установами та організаціями східного регіону України.

Базами практики є як великі промислові підприємства ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Енергомашспецсталь», ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод», ПАТ «ВЕСКО», ПрАТ «ГРЕТА», так і провідні фінансово-кредитні установи – АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк», торгіельніові організації - ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «Сільпо», ТЦ «Епіцентр К», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», страхова компанія ПрАТ «СК АСКО ДП», ТОВ «Талісман-Сервіс», ТОВ «ВИТАЛИ ТУР» та інші.

При закріпленні за кафедрою менеджменту спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», були підписані колективні договори на практику з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, Виконавчим комітетом Краматорської міської Ради, Управлінням освіти Краматорської міської Ради, Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської Ради. Крім того, за індивідуальними договорами здобувачі пройшли практику в Управлінні капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, Управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради, Службі у справах дітей Слов’янської міської ради, Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ДонОДА, в окремих районних та сільських територіальних громадах, громадських організаціях. При організації практичної підготовки акцент робиться на тому, щоб практико-орієнтоване навчання було не тільки цікавим для здобувачів вищої освіти, а й корисним як у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії, так і в майбутньому працевлаштуванні випускників.

Кафедра менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії та здобувачі вищої освіти спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» щиро вдячні керівництву підприємств, установ та організацій за надану можливість отримати цінний практичний досвід, а також за доброзичливість та професійний підхід до справи з боку наставників.


Відгуки на випускників спеціальності 073 Менеджмент


Листи подяки від випускників