ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

shashko.jpg

Шашко Вікторія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Дата народження: 17.03.1976 р.

На кафедрі працює з 2000 р.

Робочий телефон: (0626) 41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: shashko_vika@ukr.net

Особиста сторінка:


Освіта:

1993-1998 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - обладнання для обробки металів тиском, кваліфікація - інженер-механік (диплом спеціаліста з відзнакою)

1993-1998 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація - економіст (диплом спеціаліста з відзнакою)

1998-2004 - Донбаська державна машинобудівна академія, аспірантура, кваліфікація кандидат економічних наук, спеціальність - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


Дисципліни, які викладає:

 • Теорія організацій
 • Організація підприємницької діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Менеджмент промислового підприємства
 • Управління маркетинговими проектами

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Тема дисертації: Організація виробничої інфраструктури промислового підприємства

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Захист: 2012 рік

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій з актуальних проблем економіки та управління.


Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Шашко В.О. Професійні мережеві спільноти як інструмент розвитку професійної компетентності, забезпечення якості та безперервності професійної освіти / В.О. Шашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»– Херсон.- 2015. – Випуск 10. – Ч.4. – С. 160-163.
 2. Шашко В.О. Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці / В.О. Шашко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 12. – С. 190-195.
 3. Шашко В.О. До питання залучення інженерно-технічних і управлінських кадрів у виробничі структури / Є.В. Мироненко, В.О. Шашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон.- 2015. – Випуск 13. – Ч.1. – С. 110-113.
 4. Шашко В.О. Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства / В.О. Шашко // Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя “Галицький економічний вісник”, 2015. – № 2 (49) – С. 120-131.
 5. Шашко В.О. Аутсорсинг непрофільних функцій промислового підприємства як інструмент ефективного менеджменту / В.О. Шашко, Ю.М. Ящишина // НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА. 2015. № 2 (17Е). – С. 371-375.
 6. Ящишина Ю.М. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсу «Психотехнології управління персоналом» / Ю.М. Ящищина, В.О. Шашко // НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА. 2015. № 2 (17Е). – С. 389-394.
 7. Ящишина Ю.М. Викоритання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом / Ю.М. Ящишина, В.О. Шашко // Науковий журнал Вісник економічної науки України, 2016. № 2(31). – С. 190-192. (РИНЦ)
 8. Шашко В.О. Впровадження системи енергетичного менеджменту на основі стандарту ISO 50001 для підвищення енергетичної ефективності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В.О. Шашко, І.О.Трембач, Б.О.Трембач // – Економіка та суспільство. - 2017. – № 8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua. (Index Copernicus ICV 2015: 35.93)
 9. Шашко В.О. Менеджмент процесу реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства / В.О. Шашко, Ю.М. Ящишина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Херсон.- 2017. – Випуск 22. – Ч.2. – С. 44-49. Режим доступу до журналу: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2017?id=63
 10. Шашко В.О. Управлінські технології комунікативного менеджменту / Є.В. Болотіна, І.П. Фоміченко, В.О. Шашко // Науковий журнал «Бізнес інформ». - 2018. – № 8 (488). – С. 212-219. (Index Copernicus +)
 11. Шашко В.О. Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки [Електронний ресурс] / В.О.Шашко // Інфраструктура ринку. – 2019. №34. – Режим доступу до ресурсу: www.market-infr.od.ua/uk/34-2019
 12. Шашко В.О. Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки [Електронний ресурс] / В.О.Шашко // Інфраструктура ринку. – 2019. №34. – Режим доступу до ресурсу: www.market-infr.od.ua/uk/34-2019 (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List)
 13. Voloshinа О.О., Volodchenko V.V., Shashko V.O. IT INDUSTRY AS THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT ECONOMY OF UKRAINE // Економічний вісник Донбасу. – 2019. № 4(58). – С.163-168. Режим доступу: http://www.evd-journal.org/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2019-458/ IndexCopernicus (Польша)

Напрямок наукових досліджень:

Організація та управління виробництвом / наданням послуг

Операційний менеджмент

Менеджмент освіти


Нагороди, досягнення в професійній сфері

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 20.jpg 22.jpg 23.jpg 21.jpg

Сертификат