ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Шашко Вікторія Олександрівна

shashko.jpg

Кандидат економічних наук, доцент

Дата народження: 17.03.1976 р.

На кафедрі працює з 2000 р.

Робочий телефон: (0626)41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: shashko_vika@ukr.net

 

Особиста сторінка:

 

Освіта:

1993-1998 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - обладнання для обробки металів тиском, кваліфікація - інженер-механік (диплом спеціаліста з відзнакою)

1993-1998 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація - економіст (диплом спеціаліста з відзнакою)

1998-2004 - Донбаська державна машинобудівна академія, аспірантура, кваліфікація кандидат економічних наук, спеціальність - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Дисципліни, які викладає:

Теорія організацій

Організація виробництва

Операційний менеджмент

Менеджмент машинобудівного виробництва

Організація праці менеджера

 

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Тема дисертації: Організація виробничої інфраструктури промислового підприємства

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Захист: 2012 рік

 

Має 62 публікації, із них 38 наукових та 24 навчально-методичного характеру, в тому числі 17 в фахових виданнях.

Співавтор 1 монографії.

 

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Шашко В.А. Способы реорганизации производственной инфраструктуры промышленного предприятия // Вестник ДГМА. - 2012. - № 4 (29). – С. 305-309.
 2. Шашко В.О. Професійні мережеві спільноти як інструмент розвитку професійної компетентності, забезпечення якості та безперервності професійної освіти / В.О. Шашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»– Херсон.- 2015. – Випуск 10. – Ч.4. – С. 160-163.
 3. Шашко В.О. Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці / В.О. Шашко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 12. – С. 190-195.
 4. Мироненко Є.В., Шашко В.О. До питання залучення інженерно-технічних і управлінських кадрів у виробничі структури / Є.В. Мироненко, В.О. Шашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон.- 2015. – Випуск 13. – Ч.1. – С. 110-113.
 5. Шашко В.О. Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства / В.О. Шашко // Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя “Галицький економічний вісник”, 2015. – № 2 (49) – С. 120-131.

 

Напрямок наукових досліджень:

Організація та управління виробництвом / наданням послуг

Операційний менеджмент

Менеджмент освіти

 

Особисті досягнення: