ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності «Менеджмент»

Студенти спеціальності «Менеджмент» будуть мати можливість у повному обсязі користуватися навчально-матеріальною базою Академії (кафедри). Кафедра «Менеджмент» має у своєму розпорядженні п’ять приміщень загальною площею 207,60 м2:

кабінет завідувача кафедри № 2426а 63,7 м2
кімната для викладачів № 2426
лекційна аудиторія на дві групи № 2411 59,9 м2
предметна аудиторія на одну групу № 2419 59,9 м2
комп’ютерний клас на одну групу № 2413 59,9 м2

Лекційна аудиторія розрахована на 54 місця, має необхідне устатковання для застосування технічних засобів навчання. Основні лекційні аудиторії обладнані технічними засобами, що значно поліпшує демонстрацію наочного матеріалу під час читання лекцій. Більша частина дисциплін, що викладаються, має розроблений наочний матеріал, який демонструється з використанням ТЗН. Викладачі кафедри й студенти мають можливість доступу до Інтернету як джерела інформації.

Предметна аудиторія для проведення практичних занять вміщує 30 студентів і також має необхідне навчальне і технічне устатковання.

Студенти спеціальності «Менеджмент» мають можливість користуватися сучасною комп’ютерною технікою в закріпленому за ними комп’ютерному класі та трьома класами ІОЦ, де встановлені спеціалізовані програми за дисциплінами підготовки магістрів. Балансова вартість встановленого обладнання в розрахунку на одного студента має тенденцію до зростання. У середньому на одного студента в день за період навчання припадає 4 години роботи на ПЕОМ.

Соціально-побутові потреби студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» будуть задовольнятися в повному обсязі. Студенти забезпечені гуртожитками, їм створені необхідні умови для самостійної роботи, фізичного й духовного розвитку, оздоровлення в літний період.

Навчальний процес забезпечено аудиторним фондом, адміністративними та службовими приміщеннями відповідно до вимог і нормативів Міністерства освіти і науки України. Матеріально-технічна база кафедри постійно зміцнюється. Кафедра менеджменту має власну комп’ютерну аудиторію, яка обладнана 13 сучасними ПЕОМ. Крім того, кафедра використовує в навчальному процесі ще три комп’ютерні класи, які розташовані на ІОЦ. Усі класи об’єднані в загальну локально-обчислювальну мережу Академії та мають вихід до мережі Інтернет, що дозволяє викладачам і студентам використовувати сітьові технології в процесі навчання та вільно шукати інформацію в глобальній мережі.

В ПpАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» діє філія кафедри. Для роботи студентів спеціальності виділено приміщення площею понад 100 м2, яке використовується для проведення практичних занять на ПЕОМ і роботи студентів під час виробничих практик і для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на виробництві.