ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Абітурієнт

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»

Запрошує Вас на навчання за спеціальностями

073 МЕНЕДЖМЕНТ

075 МАРКЕТИНГ

img_2.jpg

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей (Террі Гібсон)
Менеджмент - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований
натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу.
Пітер Ф. Друкер

073 МЕНЕДЖМЕНТ

img_1.jpg

ЯКИМ ПРОФЕСІЙНИМ НАВИЧКАМ НАВЧАТИМУТЬ?

 • розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності промислового підприємства;
 • приймати комплексні ефективні управлінські рішення;
 • планувати потреби у різних видах ресурсів та узгоджувати їх використання;
 • складати плани розвитку персоналу підприємства;
 • організовувати колективну працю;
 • координувати командну роботу та вирішувати конфлікти на підприємстві;
 • організовувати та раціоналізувати робочі місця;
 • організовувати ефективну систему обміну інформацією;
 • регулювати технологічні процеси;
 • розробляти ефективну систему мотивації та оплати праці;
 • формувати та розвивати організаційну культуру;
 • здійснювати консультаційну діяльність;
img_3.jpg
img_1.jpg

ЗДОБУТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ У:

 • оптовій та роздрібній торгівлі;
 • транспорті і складськьому господарстві;
 • сфері нформаційних технологій та телекомунікацій;
 • малому та середноьму бізнесі;
 • сфері нерухомого майна;
 • сфері державного управління й оборони;
 • сфері соціального страхування;
 • сільському, лісовому та рибному господарствах;
 • всіх видах промисловості;
 • фінансовій та страховій діяльності;
 • будівництві;
 • компаніях мобільного зв’язку.

ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ВИ МОЖЕТЕ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

 • менеджера підприємств і організацій різних галузей народного господарства;
 • керівника підрозділів підприємств, банківських структур і організацій;
 • радника керівника, офіс-менеджера;
 • фахівця з маркетингу, логістики, управління персоналом, постачання, охорони праці, екології;
 • менеджера в галузі інформаційних технологій;
 • консультанта, референта в апараті органів державної влади;
 • викладача з менеджменту в технікумах, коледжах, ВНЗ та ін.
img_1.jpg

ЯКІ ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАТИМУТЬ?

Дисципліни професійної підготовки "Менеджмент" (бакалавр)

img_4.jpg
 • Менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Бухгалтерський облік
 • Теорія організації
 • Економіка підприємства
 • Фінанси
 • Комунікаційний менеджмент
 • Маркетинг
 • Операційний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Економічний аналіз
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Самоменеджмент
 • Мотиваційний менеджмент
 • Лідерство та організаційна поведінка

Дисципліни професійної підготовки "Менеджмент" (магістр)

img_5.jpg
 • Ділове адміністрування та стратегії підприємства
 • Менеджмент організацій та антикризове управління
 • Корпоративне управління
 • Управління проектами
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
img_1.jpg

Чому варто обрати професію «Менеджер» ?

 • менеджер – це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста;
 • всі випускники конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні можливості працевлаштування на провідних вітчизняних та зарубіжних підприємствах
 • перевагами фахівців з менеджменту є: високий рівень зарплат, стабільний попит на ринку праці4
 • спеціальність розвиває лідерські та організаторські здібності;
 • випускники спеціальності легко адаптуються до будь-якого напрямку професійної діяльності;
 • кожна компанія потребує висококваліфікованих менеджерів;
 • випускники успішно реалізують себе як у великих корпораціях, так і у власному бізнесі.img_6.jpg

                       Маркетинг - це складна павутина взаємопов'язаних прикладних наук, яка в ідеалі повинна працювати як добре налагоджений механізм
Вища освіта із маркетингу – універсальний рецепт для досягнення успіху

075 МАРКЕТИНГ

img_7.1.jpg

ЯКИМ ПРОФЕСІЙНИМ НАВИЧКАМ НАВЧАТИМУТЬ?

 • розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності;
 • формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
 • проводити моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану;
 • організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності;
 • розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції;
 • формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності;
 • реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю та стимулювання збуту;
 • вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та виробничників на виконання вимог споживачів;
 • аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку;
 • давати аналіз стану кон’юнктури товарного ринку;
 • проводити критичний аналіз та оцінку впливу середовища на розвиток підприємства на основі використання методів маркетингової діагностики;
 • збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати обсяг інформації про ринки збуту, споживачів, конкурентів, цільову аудиторію.
img_8.jpg

ЗДОБУТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ У:

 • у міжнародних компаніях;
 • на вітчизняних та міжнародних виробничих і торговельних підприємствах усіх форм власності;
 • у рекламних компаніях та рекламних агентствах;
 • консалтингових структурах;
 • посередницьких підприємствах;
 • логістичних компаніях;
 • у благодійних організаціях та організаціях соціального спрямування;
 • державних структурах;
 • підприємствах інфраструктури (банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, тощо).
img_7.1.jpg

ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
075 «МАРКЕТИНГ» ВИ МОЖЕТЕ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

img_9.jpg
 • директора з маркетингу
 • менеджера з маркетингу
 • бренд-менеджера
 • інтернет-маркетолога
 • маркетолога-аналітика
 • тренд-вотчера
 • маркетолога-економіста
 • менеджера з маркетингових досліджень
 • еvent-менеджера
 • продакт-менеджера (менеджера по продукту)
 • менеджера з продажау
 • BTL-менеджера
 • менеджера зі зв'язків з громадськістю (PR)
 • менеджера з реклами.
img_7.1.jpg

Чому варто оборати професію «Маркетинг»?

Маркетолог потрібен на кожному підприємстві, але кваліфікованих фахівців в цій сфері не вистачає. Тому, обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг» на факультеті «Економіки та менеджменту», Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Плюсами професії маркетолог є:

 1. Затребуваність. Поширеність професії маркетолог все більше масштабується в сфері споживчого попиту. Бізнес зростає. Людині завжди буде щось потрібно.
 2. Висока зарплата. Інтернет-маркетологи з великими показниками результативності можуть похвалитися великими гонорарами.
 3. Можливість кар’єрного росту. Є шанс отримати посаду відразу після закінчення навчального закладу, оскільки попит на грамотних спеціалістів великий.
 4. Цікава творча професія. Є можливість проявити свої таланти, реалізувати свої ідеї.
img_10.1.png

УМОВИ ВСТУПУ

на основі повної середньої освіти необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з таких предметів, як:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • іноземна мова або географія.

на основі диплому молодшого спеціаліста необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з:

 • української мови та літератури.

на основі раніше здобутого ступеню вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», або «магістр» за будь-якою іншою спеціальністю необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з:

 • іноземної мови.

img_11.jpg

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);
 • оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • оригінал та копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
img_10.1.png

КОНТАКТНІ ДАННІ

Адреса: 84313, м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 39, корп. 2, ауд. 2426
E-mail: menegment@dgma.donetsk.ua
https://www.facebook.com/menegment2426/
тел.: 0626 41 68 85

img_10.2.png