ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

20190217_195731.jpg

Шевченко Олена Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Менеджмент»

Дата народження: 12.06.1978 р.

На  кафедрі  менеджменту  працює  з  2014 р.

(2000 -2014 рр. – каф. Економічної теорії)

Робочий телефон:   095 344-21-10

Робоча кімната:  2426,  2334

Поштова скринька:  cpk_ddma@ukr.net


Освіта

ДДМА, рік закінчення: 2000,

Спеціальність «Фінанси»Посада

Професор кафедри «Менеджмент»


Вчений ступінь

Доктор економічних наук
Дата захисту дисертації: 23.01.2019р., ДД № 008467
Шифр і назва спеціальності: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Тема дисертації: «Методологія дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)»

Кандидат економічних наук

Дата захисту дисертації: 30.05.2008р., ДК № 050114

Шифр і назва спеціальності: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»,

Цільова аспірантура (01.11.2003 – 31.10.2006) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Тема дисертації: «Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформаційній економіці», PhD (26.06.2009)


Вчене звання

Професор

Кафедра «Менеджмент»

АП № 003847   (07 квітня 2022 р.)

Доцент

Кафедра «Економічна теорія»

ДЦ № 033423   (від 25.01.2013)


Підвищення кваліфікації

 1. Baltic research institute of transformation economic area problems, Certificate №20200750, july 20 – august 7, 2020, Riga, Latvia. “Innovative Educational technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» by the specialty 232 “Social Security” (180 hours)
 2.  ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», 07.05.2020-09.06.2020, за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС № 02030494/056148, тема: «Обґрунтування концепції формування європейської моделі публічної служби в Україні»
 3.  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 14.03.2016-25.03.2016 р., за спеціальністю «Маркетинг», тема «Сучасна парадигма теоретико-методологічних досліджень міжнародного маркетингу в умовах глобалізації», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 132817.
 4.  ДДМА, 13.06.2016-02.07.2016 р., за спеціальністю «Менеджмент», тема «Сучасні тренди трансформації валютної політики України в умовах економічної інтеграції», свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02070789/000115-16.
 5.  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 02.04.2012-13.04.2012 р., за спеціальністю «Економічна теорія», свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 291288.
 6.  ДДМА, 10.09.2020-10.10.2020, сертифікат про стажування № 20/2020, тема: «Застосування маркетингових технік в бізнесі: трендвотчинг та Re-frarming»

Особисті досягнення

Диплом  І-го ступеню у конкурсі ДДМА «Краще методичне забезпечення дисципліни» (2013 р.)

«Кращий викладач економічних дисциплін» (2014 р.)

Почесна грамота обласного управління освіти Донецької облдержадміністрації (2015 р.)


Дисципліни, які викладає

 • Історія економіки та економічної думки
 • Національна економіка
 • Міжнародна економіка
 • Основи економічної теорії
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Глобальна економіка
 • Державна політика соціального захисту та соціального забезпечення
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення ВПО
 • Соціальне моделювання та прогнозування
 • Оцінка процесів надання та якості соціальних послуг
 • Теоретичні моделі економічних та соціальних процесів
 • Поведінкова економіка
 • Державна та національна безпека
 • Сучасні системи публічного управління
 • Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування
 • Основи наукових досліджень у професійній сфері

Сфера наукових інтересів

 • Специфіка сучасної парадигми теоретичних досліджень в економічній теорії
 • Концептуальні засади економічного розвитку в умовах сучасного світового суспільства
 • Еволюція господарської системи в течіях світової сучасної економічної думки (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.)
 • Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики
 • Розвиток публічного управління в період реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні
 • Національна економічна модель розвитку: концептуальні засади соціального забезпечення

НДР

 • Механізм активізації інвестиційної діяльності домашніх господарств (ДДМА)
 • Соціально-економічний механізм і наслідки ринкових перетворень (ХНУ імені В. Н. Каразіна)
 • Трансформація економічної поведінки домогосподарств у транзитивній економіці (ДДМА)
 • Інституціональна перебудова економіки України (ДДМА)
 • Інструменти забезпечення сталого розвитку трансформаційної економіки України (ДДМА)
 • Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління (ДДМА)
 • Світова економічна думка про еволюцію господарської системи: цивілізаційний підхід (ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана)
 • Управління бізнесом в умовах транзитивної економіки України (ДДМА)
 • Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах постконфліктного відновлення (ДДМА)
 • Теоретичні та організаційно-методичні засади забезпечення дієвості публічного управління в постконфліктний період (ДДМА)
 • Маркетинговий механізм управління розвитком промислового регіону: інноваційні підходи (ДДМА)
 • Стратегічні імперативи менеджменту: сучасні тренди та напрями трансформації (ДДМА)

Автор понад 90 публікацій, із них 74 наукових та 24 навчально-методичного характеру, в тому числі 70 в фахових виданнях. З них:


Монографії та навчальні посібники з грифом МОНУ

 1. Shevchenko О. Development of the national economic system: architecture and inclusive issues. // New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, 2020. 309 p. (особисто автору належить 0,8 др. арк. - gl. 1.3. P. 31-40.)
 2. Шевченко О.О. Управління бізнесом: структурні зміни, маркетингові та правові аспекти [Монографія] за заг. ред.. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 280с.
 3. Маркетинг: теорія та практика: Комплексний навчальний посібник за заг.ред. д.е.н. Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 360с.
 4. Шевченко О. О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 304 с. (19 др. арк.). (Рецензії: Актуальні проблеми економіки. 2017. № 12. С. 63-65; Бізнес-Інформ. 2017. № 12. С. 469-470.)
 5. Шевченко О.О., Познякова О.О. Державна політика соціального забезпечення: регуляторні впливи та правовий концепт: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2020. 320 с. (15 др.арк.)
 6. Шевченко О.О. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління: монографія / за заг. ред. Мироненка Є. В. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 272 с. (автору належить 4,8 др. арк. - С. 5-16, 31-51, 78-94.)
 7. Shevchenko E. A. Transformational conversion of the economic system in the context of globalization changes: evolution and management // Socio-economic problems of management: Collective monograph. Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. 324 p. особисто автору належить 0,8 д. а. - r. 1.5. Р. 44-52.)
 8. Shevchenko E. A. Specificity of the modern paradigm of theoretical studies of the economic system in the context of globalization // Problems of social and economic development of business: collective monograph. Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. 408 p. (особисто автору належить 0,8 др. арк. - gl. 2.9. P. 199-204.)
 9. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 288 с. (Гриф МОНУ: лист № 1/ ІІ – 11909 від 23.12.2010 р., 14 др. арк.)
 10. Шевченко О.О. Міжнародна економіка. Краматорськ: ДДМА. 2012. 376 с. (Гриф МОНУ: лист № 1/ ІІ – 10923 від 22.11.2011р., 21,9 др. арк.).

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до Міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Diagnostics of systemic risk impact on the enterprise capacity for financial risk neutralization: the case of Ukrainian metallurgical enterprises / Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O. // OeconomiaCopernicana. – 2019. – Vol. 10, Issue 3. – PP. 471-491. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science).Print version ISSN 2083-1277, e-version ISSN 2353-1827, DOI: 10.24136 h-index 12 Web of Science, http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608
 2. Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine / Kolupaieva I. Shevchenko O. // Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education, March 20-22, 2019, Prague Czech Republic. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science)
 3. Kolupaieva I., Shevchenko О., Mytsenko I., Borysova А. Analysis of migration processes and assessment of their impact on the development of international money transfers of Ukraine // European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2019, ISBN 978-80-210-9337-1 (for print version Proceeding), ISBN 978-80-210-9338-6 (for on-line version Proceeding). (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science.). https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2019/Proceedings_final.pdf
 4. IDEFO-Technology of Modeling of Processes of Minimization the Resistance of the Personnel to Organizational Changes at the Enterprise / Stashkevych I., Turlakova S., Shevchenko O., Derzhevetska M. // Wseas transactions of Environment and development. 2020. Vol. 16. PP. 286-296. E-ISSN: 224-3496. DOI: 10.37394/232015.2020.16.30. Міжнародна наукометрична база Scopus.

Публікації у фахових виданнях України, які включено до Міжнародних наукометричних баз

 1. Шевченко О. О., Борисполець А.В., Новік Г.М. Механізм захисту як складник соціальної політики держави. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка (Index Copernicus , Research Bible, РІНЦ). 2020. Т. 25. Вип. 3 (82). С. 8-12. (0,7 др. арк.)
 2. Шевченко О. О., Кершев В.А., Лашина І.С. Концепція соціального захисту населення: парадигмальні засади змін. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». (Index Copernicus). 2020. Том 31 (70). № 4. С. 57-62.
 3. Шевченко О. О. Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (Index Copernicus). 2016. Вип. 17. С. 14-17. (0,5 др. арк.)
 4. Шевченко О. О. Імперативи розвитку господарських систем сучасного світу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. (Index Copernicus). 2015. № 4 (11). С. 102-107. (0,5 др. арк.)
 5. Шевченко О. О. Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.). Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Research Bible, РІНЦ). 2015. № 2 . С. 12-19. (0,8 д. а.)
 6. Шевченко О. О. Категорія «господарська система»: теоретико-дефінітивна експозиція в економічній думці. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка (Research Bible, РІНЦ). 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 8-12. (0,7 др. арк.)
 7. Шевченко О. О. Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації. Економічний вісник Донбасу (Research Bible, РІНЦ). – 2016. - № 3 (45). – С. 94-98. (0,7 др. арк.)
 8. Шевченко О. О. Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем. Бізнес-Інформ (Ulrichsweb ™, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Cite Factor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, Get Info, Bielefeld Academic Search Engine, Info Base Index, Open Aireі Open AIREplus, WorldCat, Serials Union Catalogue, COPAC, Socionet, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bib). 2016. № 4. С. 14-20. (0,8 др. арк.)
 9. Шевченко О. О. Цивілізаційна парадигма дослідження ґенези господарської системи. Глобальні та національні проблеми економіки (Index Copernicus). 2017. Вип. 15. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/4.pdf (дата звернення: 29.04.2017) (0,7 др. арк.)
 10. Шевченко О. О. Національна господарська система: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» (Index Copernicus). 2017. № 27. С. 17-19. (0,5 др. арк.)

Участь у Міжнародних наукових конференціях

 1. Shevchenko O. O. Modern economic thought on economic system. Modernization of socio-economic system: the new economic conditions: International Scientific Conference, Conference Proceedings, September 28th, 2016, Kielce, Poland: Baltija Publishing, 216 p. p. 4-6. (0,3 др. арк.)
 2. Шевченко О. О. Неоліберальний напрям економічних досліджень про розвиток господарства: специфіка теоретичного і методологічного аналізу. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 5-6 травня 2017 року. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 14-17. (0,3 др. арк.)
 3. Шевченко О. О. Проблеми розвитку економічної системи у працях К.Маркса та представників неокласичного напряму економічної думки. Економічна спадщина К.Маркса: погляд через призму століть: зб. матеріалів доп. учасн. Всеукраїнського Круглого столу, Київ, 25 квітня 2018 року. Київ: КНЕУ, 2018. С. 103-104. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/212121ZbD196rnik28A529-verstka_Marks__2018.pdf (дата звернення: 19.05.2018) (0,2 др. арк.)
 4. Shevchenko E. A. Civilizational paradigm as a basis for the study of the economic system of society. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. P. 145-148. (0,4 др. арк.)
 5. Шевченко О.О. Інклюзивне зростання як основа формування сучасної національної моделі господарської системи. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 4-5 жовтня 2018 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 97-99. (0,3 др. арк.)
 6. Diagnostics of system risk impact on the enterprise capacity for financial risk neutralization / Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O. 10thInternational conference on applied economics «Сontemporary issues in economy»: Abstract bookedited by Adam P. Balcerzak Ilona Pietryka, Toruń, Poland 27–28 June 2019. – Р. 135. (0,3 др. арк.)
 7. Shevchenko O. O. Genesis of the modern model of functioning of global economy. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Маріуполь, 9-10 жовтня 2019 р. Маріуполь, Кривий Ріг: вид-во Р.К. Козлов, 2019. – 405 с. С. 42-43. (0,3 др. арк.)
 8. Shevchenko O.O. National economic development model conceptual fundamentals of social security. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Internship. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems. 2020. PP. 168-170.

shevchenko_sertificat1.jpg shevchenko_sertificat2.jpg shevchenko_sertificat3.jpg