ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Прозорість та публічність

Сучасний освітній процес в межах підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» відбувається на основі принципів публічності і прозорості.
Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі менеджменту та маркетингу, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійних програмах вимог до якості надання освітніх послуг.
Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Менеджмент» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, студентам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.
Для виявлення та врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти в академії щорічно проводиться опитування з питань задоволеності студентів якістю складових функціонування освітнього середовища та аспектів якості освітнього процесу в ДДМА.
Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробці освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на кафедрі «Менеджмент» запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості. Оцінку якості освітньо-професійних програм було проведено з 06.04.20 р. по 16.04.20 р., анкетування було анонімним та за бажанням.
(Для оцінки якості освітньо-професійних програм було проведено анонімне анкетування студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг».)
В першу чергу обробці підлягали анкети магістрів в групах: Мк19-1м, Мн19-1м, Мн19-1зм та Мк19-1зм.
Враховуючи те, що анкета візуально поділялася на якісну та кількісну частини, респонденти виявили найбільшу зацікавленість в дисциплінах, пов’язаних з інтернет-технологіями та дисциплінах психологічного спрямування, які відносяться до циклу професійної підготовки і спрямовані на формування знань і навиків, необхідних для фахової реалізації.
Середня оцінка отриманої освіти за п’ятибальною шкалою та шістьома критеріями встановила 4,55 балів. Максимальну кількість балів студенти надали за критерієм «5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії», який склав 4,89 балів.
Дякуємо студентам за відвертість і креативність у відповідях. Результати анкетування дали можливість викладачам уявити освітній процес очима студентів і визначити перспективи розвитку кафедри та професорсько-викладацького складу.

Анкета