ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Прозорість та публічність

Сучасний освітній процес в межах підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» відбувається на основі принципів публічності і прозорості.

Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі менеджменту та маркетингу, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійних програмах вимог до якості надання освітніх послуг.

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Менеджмент» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, студентам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.
Для виявлення та врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти в академії щорічно проводиться опитування з питань задоволеності студентів якістю складових функціонування освітнього середовища та аспектів якості освітнього процесу в ДДМА.

Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти Відділом з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти щорічно проводиться анонімне опитування з питань задоволеності студентів якістю складових функціонування освітнього середовища та аспектів якості освітнього процесу в ДДМА. Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання». Зведена інформація за результатами опитування передається на кафедри для подальшого обговорення та врахування потреб та інтересів здобувачів для вдосконалення освітнього процесу.

Для оцінки якості освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг», задоволеності методами навчання та якістю отриманої освіти, на кафедрі менеджменту розроблена інтерактивна анкета, яка містить відкриті питання та надає можливість здобувачам висловити свої зауваження та побажання.

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ!

Висловлені Вами побажання дозволять удосконалити освітньо-професійні програми та визначать перспективи розвитку кафедри менеджменту.


ПРОПОНУЄМО ЗДОБУВАЧАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 075 МАРКЕТИНГ ПРОЙТИ АНКЕТУВАННЯ


РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ


073 Менеджмент


Бакалавр

Магістр

075 Маркетинг


Бакалавр

Магістр


ЗАПРОШУЄМО ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (РОБОТОДАВЦІВ)

пройти Анкетування та висловити свої пропозиції та зауваження щодо ОПП чи організації освітнього процесу за спеціальностями 073 і 075.

Дякуємо за співпрацю!