ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

men2.jpg

Витоки кафедри менеджменту беруть свій початок з 90-х років XX сторіччя, коли перед промисловими підприємствами України гостро постала проблема організації ефективного корпоративного управління, стратегічного розвитку підприємств, вирішення певних соціальних проблем у нових ринкових умовах господарювання.

Враховуючи брак управлінських кадрів нової фармації і з огляду на специфіку більшості підприємств Донецького регіону професор В.Ф. Потапкін, у той час – ректор ДДМА, і професор С.В. Ковалевський – перший декан інженерно-економічного факультету, у 1996 році виступили з ініціативою відкриття в Академії нової спеціальності «Менеджмент організацій» – спеціальності майбутнього.

Головною метою створеної кафедри менеджменту, як і всього науково-педагогічного колективу Академії, стала організація підготовки фахівців з вищою освітою для сфери промислового менеджменту.

04.jpg

Випускова кафедра менеджменту була створена за наказом ректора на початку 2000 року. Першим завідувачем створеної кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента, почесного професора ДДМА Геннадія Олександровича Коваленка (2000 – 2008 рр.). Загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі складала 11 осіб. Основними напрямами наукових досліджень на кафедрі були проблеми розвитку школи корпоративного менеджменту. Провідними вченими-викладачами на кафедрі менеджменту в той період були канд. економ. наук, доценти М.В. Корж, Р.О. Бившев, І.П. Фоміченко, канд. психол. наук В.С. Савельєва та ін.

У 2003 році на ПАТ «НКМЗ» створено філію кафедри менеджменту, яку і сьогодні очолює головний інженер підприємства О. І. Волошин. Разом із провідними спеціалістами й керівництвом підприємства активно ведеться розроблення методичних основ і формування регіональної школи корпоративного промислового менеджменту.

06.jpg

У вересні 2008 р. на посаду завідувача кафедри менеджменту було призначено доктора технічних наук, професора Євгена Васильовича Мироненка. Загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі складала 14 осіб. Провідними вченими-викладачами на кафедрі в цей період були канд. економ. наук, доценти І.П. Фоміченко, Л.О. Бившева, В.О. Шашко, О.О. Волошина, О.В. Шубна, канд. психол. наук Ю.М. Ящішина та ін. До 2010 року на кафедрі викладала відома краматорська журналістка і поетеса, канд. економ. наук Аліна Остафійчук – одна з ініціаторів створення газети «Академія», пропрацювала в ній 10 років, вкладаючи свою душу і талант. На честь А. Остафійчук названо одну з вулиць міста Краматорська.

Основним завданням кафедри менеджменту на цьому етапі було впровадження наукової організації праці в управління, розробка нових форм і методів управління. Основними напрямами наукових досліджень кафедри менеджменту були проблеми антикризового управління промисловими підприємствами; удосконалення організаційних структур управління підприємствами; стратегія і тактика управління людськими ресурсами (HR) в організації та ін.

02.jpg

Підготовка менеджерів велася на денному й заочному відділеннях. Здійснювалася перепідготовка фахівців промислових підприємств і організацій за формою післявишівського навчання. Тільки серед працівників ПАТ «НКМЗ» таку перепідготовку пройшло понад 100 осіб. Серед них більше ніж 30 осіб – менеджери вищої й середньої ланок управління.

На сучасному етапі основним завданням кафедри менеджменту є системне удосконалення та підготовка фахівців з питань організації та управління підприємствами та організаціями різних форм власності, розвиток, співпраця та обмін досвідом роботи вищих навчальних закладів України та світу.

01.jpg

З метою підвищення професіоналізму майбутніх фахівців налагоджено співробітництво з низкою провідних закордонних вишів кафедрою маркетингу й інтернаціонального менеджменту Клагенфуртського університету (Австрія). Особлива увага на кафедрі приділяється проведенню наукових досліджень з прогресивних форм і методів управління та впровадження результатів досліджень у практику.

Провідними вченими-викладачами на кафедрі на теперішній час є д-рка економ. наук, професорка О.О. Шевченко, канд. економ. наук, доценти І.П. Фоміченко, Л.О. Бившева, В.О. Шашко, О.О. Волошина, О.В. Шубна, О.Є. Бурцева та ін. Вони є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної, дослідницької роботи за фахом і забезпечують якісне викладання навчальних дисциплін освітніх програм «Менеджмент» (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії (PHd)), «Маркетинг» (бакалавр, магістр), «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр), «Державна служба» (магістр) З 2015 року при кафедрі відкрито спецкурси «Психотехнології в управлінні персоналом», «Арт-терапія в освіті, бізнесі та медицині». У своїй роботі викладачі зосереджені на підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації.

09.jpg

За роки існування кафедри менеджменту в ДДМА кафедрою підготовлено понад 1000 спеціалістів на денному й заочному відділеннях. Перший випуск менеджерів-економістів в Академії відбувся у 2001 році. За цей час випускники кафедри менеджменту ДДМА досягли значних висот у різних сферах діяльності. Багато випускників-менеджерів стали керівниками різних ланок управління у великих промислових підприємствах, провідними фахівцями державних і приватних організацій України та зарубіжжя.

Сьогодні кафедра менеджменту є однією з провідних кафедр Академії, широко використовує нові методи й підходи, сучасні інформаційні технології, наукову роботу й практичний передовий досвід вітчизняних і закордонних фірм для підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи в бізнесі різної специфіки, фінансово-банківській сфері, міжнародних компаніях і державних структурах.