ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Витоки кафедри менеджменту беруть свій початок з 90-тих років XX сторіччя, коли перед промисловими підприємствами України гостро постала проблема організації ефективного корпоративного управління, стратегічного розвитку підприємств, вирішення певних соціальних проблем у нових ринкових умовах господарювання.

men2.jpg

Враховуючи брак управлінських кадрів нової фармації й з огляду на специфіку більшості підприємств Донецького регіону професор Потапкін В. Ф., у той час – ректор ДДМА, і професор Ковалевський С. В. перший декан інженерно-економічного факультету, у 1996 році виступили з ініціативою відкриття в Академії нової спеціальності «Менеджмент організацій» – спеціальності майбутнього.

Головною метою створеної кафедри менеджменту, як і всього науково-педагогічного колективу академії, – організація підготовки фахівців з вищою освітою для сфери промислового менеджменту.

Випускаюча кафедра менеджменту була створена за наказом ректора на початку 2000 року.

img_12.jpg men3.jpg

Першим завідувачем створеної кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента, почесного професора ДДМА Коваленка Геннадія Олександровича (2000 – 2008 рр.), який у 1972 році закінчив Краматорський індустріальний інститут, у 1992 року захистив дисертацію, здобув вчений ступінь кандидата технічних наук, у 2000 році пройшов перепідготовку в Донбаській державній машинобудівній академії і отримав кваліфікацію менеджера.

img_13.jpg

У 2003 році в ПАТ «НКМЗ» створено філію кафедри менеджменту, яку сьогодні очолює головний інженер підприємства Волошин О. І. Разом із провідними спеціалістами й керівництвом підприємства активно ведеться розроблення методичних основ і формування регіональної школи корпоративного менеджменту.

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі складала 11 осіб. Основними напрямами наукових досліджень на кафедрі були проблеми розвитку школи корпоративного менеджменту.

Провідними вченими-викладачами на кафедрі менеджменту в той період були к.е.н., доц. Корж М.В., Савельєва В.С., Бившев Р.О., Фоміченко І.П. та ін.

mironenko.jpg

У вересні 2008 р. на посаду завідувача кафедри менеджменту було призначено доктора технічних наук, професора Мироненка Євгена Василійовича, який 1976 році закінчив Краматорський індустріальний інститут, у 1992 року захистив дисертацію, здобув вчений ступінь кандидата технічних наук, у 2005 році – доктора технічних наук. Мироненко Є В. є провідним фахівцем у галузі менеджменту інструментального забезпечення й процесів обробки на важких верстатах, є автором понад 200 наукових публікацій, матеріали проведених ним досліджень представлені на 40 міжнародних конференціях, зокрема в Росії, Болгарії, Румунії, Ізраїлі, Сербії.

img_14.jpg

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі складала 14 осіб. Основним завданням кафедри менеджменту на цьому етапі було впровадження наукової організації праці в управління, розробка нових форм і методів управління.

Основними напрямами наукових досліджень кафедри менеджменту були проблеми антикризового управління промисловими підприємствами; удосконалення організаційних структур управління підприємствами; стратегія і тактика управління людськими ресурсами (HR) в організації та ін.

Підготовка менеджерів велася на денному й заочному відділеннях. Здійснювалася перепідготовка фахівців промислових підприємств і організацій за формою післявузівського навчання. Тільки серед працівників ПАТ «НКМЗ» таку перепідготовку пройшло понад 100 осіб. Серед них більше ніж 30 осіб – менеджери вищої й середньої ланок управління підприємством.

Провідними вченими-викладачами на кафедрі в цей період були к.е.н., доц. Фоміченко І.П., Шевченко О.О., Бившева Л.О., Шашко В.О., Волошина О.О., Шубна О.В., к.психологічних наук Ящішина Ю.М. та ін.


На сучасному етапі основним завданням кафедри менеджменту є системне удосконалення та підготовка фахівців з питань організації та управління підприємствами та організаціями різних форм власності, розвиток, співпраця та обмін досвідом роботи вищих навчальних закладів України та світу.

З метою підвищення професіоналізму майбутніх фахівців налагоджено співробітництво з низкою провідних закордонних вишів кафедрою маркетингу й інтернаціонального менеджменту Клагенфуртського університету (Австрія).

Особлива увага на кафедрі приділяється проведенню наукових досліджень з прогресивних форм і методів управління та впровадження результатів досліджень у практику.

img_15.jpg

Провідними вченими-викладачами на кафедрі на теперішній час є д.е.н. Тельнова Г.В., к.е.н., доц. Фоміченко І.П., Шевченко О.О., Бившева Л.О., Шашко В.О., Волошина О.О., Шубна О.В. та ін. Вони є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної, дослідницької роботи за фахом і забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідних освітніх програм за спеціальністю на високому науково-теоретичному і методичному рівні. У своїй роботі викладачі зосереджені на підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, своєї наукової кваліфікації.

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту забезпечують координацію міжпредметних зв’язків, порівняльних досліджень, запровадження інноваційних підходів та удосконалення навчально-методичного забезпечення, які стосуються освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, кваліфікаційної складової галузевих стандартів освіти (в т.ч. з врахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій), засобів діагностики якості підготовки фахівців при розробці трьох поколінь національних стандартів вищої освіти з менеджменту.

Сьогодні на кафедрі відбувається підготовка за чотирма спеціальностями: «Менеджмент» (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії (PHd)), «Менеджмент та адміністрування» (науковий магістр), «Маркетинг» (бакалавр, магістр, доктор філософії (PHd)). З 2015 року при кафедрі відкрито спецкурси «Психотехнології в управлінні персоналом», «Арт-терапія в освіті, бізнесі та медицині».

За роки існування кафедри менеджменту в ДДМА кафедрою менеджменту підготовлено понад 1000 спеціалістів на денному й заочному відділеннях. Перший випуск менеджерів-економістів у Академії відбувся у 2001 році. За цей час випускники кафедри менеджменту ДДМА досягли значних посад у різних сферах діяльності. Багато випускників-менеджерів стали керівниками різних ланок управління у великих промислових підприємствах, провідними фахівцями державних і приватних організацій України та зарубіжжя.

Сьогодні кафедра менеджменту є однією з провідних кафедр Академії, широко використовує нові методи й підходи, сучасні інформаційні технології, наукову роботу й практичний передовий досвід вітчизняних і закордонних фірм для підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи в бізнесі різної специфіки, фінансово-банківській сфері, міжнародних компаніях і державних структурах.