ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Формування кафедри відбувалося в 90-ті роки XX і початку XXI століть, коли перед промисловими підприємствами України гостро постала проблема організації ефективного корпоративного управління, стратегічного розвитку підприємств, вирішення певних соціальних проблем у нових ринкових умовах господарювання.

Враховуючи брак управлінських кадрів нової фармації й з огляду на специфіку більшості підприємств регіону професор Потапкін В. Ф., у той час – ректор ДДМА, і професор Ковалевський С. В., перший декан інженерно-економічного факультету, у 1996 році виступили з ініціативою відкриття в Академії нової спеціальності «Менеджмент організацій» – спеціальності майбутнього.

Випускаюча кафедра менеджменту була створена за наказом ректора на початку 2000 року. Очолює кафедру Мироненко Є. В. Провідний фахівець у галузі менеджменту інструментального забезпечення й процесів обробки на важких верстатах. Автор понад 200 наукових публікацій, зокрема 6 монографій, 3 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Матеріали проведених ним досліджень представлені на 40 міжнародних конференціях, зокрема в Росії, Болгарії, Румунії, Ізраїлі, Сербії.

Першим завідувачем кафедри менеджменту був доцент Коваленко Г. О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, почесний професор ДДМА, відмінник освіти. Має понад 120 виданих науково-методичних робіт, зокрема 1 підручник, 7 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі працюють 11 штатних викладачів, із них 8 кандидатів наук і доктор наук. Створена й ефективно працює аспірантура. За останні п’ять років чотири викладачі кафедри захистили кандидатські дисертації.

Викладачі кафедри ведуть підготовку студентів більш ніж за 30 професійно орієнтованими дисциплінами.

Сформовані й успішно розвиваються такі напрями наукової роботи:

 • «Антикризове управління промисловими підприємствами. Інноваційні технології в менеджменті» (керівники: д-р техн. наук, професор Мироненко Є. В.; канд. екон. наук, доцент Волошина О. О.);
 • «Стратегічні аспекти управління підприємством» (керівник – канд. екон. наук, доцент Бившева Л. О.);
 • «Стратегія і тактика управління людськими ресурсами (HR) в організації» (керівник – канд. психолог. наук., доцент Савельєва В. С.);
 • «Інформаційні технології в менеджменті» (керівник – канд. техн. наук, доцент Володченко В. В.);
 • «Ефективний маркетинг і реклама» (керівник – канд. екон. наук, доцент Фоміченко І. П.).

Викладачами кафедри підготовлено понад 30 монографій, підручників і навчальних посібників із грифом Міністерства освіти й науки України. За останні роки викладачами кафедри менеджменту видані такі навчальні посібники:

 • Фоміченко І. П. Стратегічне управління підприємством : навч. посіб./ І. П. Фоміченко, Є. В. Мироненко, А. В. Остафійчук. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 278 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України.)
 • Савельєва В. С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : ЦНЛ, 2011. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України.)
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / І. П. Фоміченко, В. О. Шашко, С. О. Баркова, О. О. Кондратенко. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 174 с.
 • Шашко В. О. Операційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Шашко, І. П. Фоміченко. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 162 с.
 • Риск-менеджмент : учеб. пособ. / Е. В. Мироненко, И. П. Фомиченко, О. А. Кондратенко, С. А. Баркова. – Краматорск : ДГМА, 2011. – 218 с.
 • Коваленко Г. А. Антикризисный менеджмент : учеб. пособ. / Г. А. Коваленко. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 120 с.
 • Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успіх / Е. В. Мироненко, С. В. Ковалевский, О. А. Медведева, Г. Л. Хает, А. Л. Еськов. – Краматорск : ДГМА, 2008. – 204 с.
 • Савельєва В. С. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : ЦНЛ, 2007. – 176 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України.)
 • Савельева В. С. Кадровый аудит и оценка персонала : учеб. пособ. / В. С. Савельева. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 80 с.
 • Развитие культуры организации: гуманизация, качество, деятельность, успех. В 3 кн. Кн. 2. / С. В. Ковалевский и др. – Краматорск : ДГМА, 2008.
 • Савельева В. С. Конфликтология : учеб. пособ / В. С. Савельева. – Краматорск : ДГМА, 2006. – 228 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України.)

Підготовка менеджерів ведеться на денному й заочному відділеннях у містах Краматорську, Дружківці, Харцизьку. Здійснюється перепідготовка фахівців промислових підприємств і організацій за формою післявузівського навчання. Тільки серед працівників ПАТ «НКМЗ» таку перепідготовку пройшло понад 100 осіб. Серед них більше ніж 30 осіб – менеджери вищої й середньої ланок управління підприємством.

У 2003 році в ПАТ «НКМЗ» створено філію кафедри менеджменту, яку сьогодні очолює головний інженер підприємства Волошин О. І. Разом із провідними спеціалістами й керівництвом підприємства активно ведеться розроблення методичних основ і формування регіональної школи корпоративного менеджменту.

З метою підвищення професіоналізму менеджерів виробничої сфери налагоджено співробітництво з низкою провідних закордонних вишів, Російською академією державних службовців при Президенті Росії (м. Москва), кафедрою маркетингу й інтернаціонального менеджменту Клагенфуртського університету (Австрія), кафедрою менеджменту Російського університету дружби народів (м. Москва).

За останні п'ять років на всеукраїнських конкурсах дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» випускники ДГМА отримали понад 15 дипломів різних ступенів.

За роки існування спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» в ДДМА кафедрою менеджменту підготовлено понад 550 спеціалістів на денному й заочному відділеннях.

Перший випуск менеджерів-економістів у Академії відбувся у 2001 році. За цей час випускники кафедри менеджменту ДДМА досягли значних посад у різних сферах діяльності. Багато випускників-менеджерів стали керівниками різних ланок управління у великих промислових підприємствах, провідними фахівцями державних і приватних організацій України, Росії та зарубіжжя.

Випускниця 2002 року, кандидат наук з державного управління Євгенія Воловікова працює помічником ректора в Національному інституті дизайну Союзу дизайнерів Росії (м. Москва).

Сьогодні кафедра менеджменту є однією з провідних кафедр Академії, широко використовує нові методи й підходи, сучасні інформаційні технології, наукову роботу й практичний передовий досвід вітчизняних і закордонних фірм для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі управління промисловими підприємствами й організаціями. Спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування» в ДДМА має великі перспективи розвитку.